Jan Paweł II w Łomży – wspomnienia

Ubi Petrus – ibi Christus!
Tymi słowami został powitany pamiętnego czerwca 1991r w Łomży, Papież Jan Paweł II w uroczystym powitalnym homagium wygłoszonym, przez ówczesnego ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza. Ziemia łomżyńska była wtedy nawiedzona przez Ojca Świętego w trakcie Jego IV Pielgrzymki do ziemi polskiej.

Dzisiaj 27 kwietnia 2014r w trakcie uroczystej mszy kanonizacyjnej na Placu Świętego Piotra, Wielki Syn Ziemi Polskiej Jan Paweł II zostanie oficjalnie przyjęty w poczet świętych kościoła powszechnego. Dzisiejsza religijna uroczystość będzie zakończeniem rozpoczętego w dniu 13 maja 2005r procesu beatyfikacyjnego, a dziejową w wymiarze religijnym rolę Ojca Świętego z Polski podkreśli dzisiejsza decyzja o uznaniu świętości Jana Pawła II, ogłoszona przez Jego następcę Papieża Franciszka.

Z ziemi Włoskiej do Łomżyńskiej
Jako mieszkańcy ziemi łomżyńskiej, możemy w tym szczególnym dniu przywołać osobiste wspomnienie jego Wielkiej Postaci z pielgrzymki, którą ten Święty Człowiek w sposób szczególny naznaczył miasto Łomżę. 4. czerwiec 1991r do końca życia pozostanie w pamięci dla witających Papieża mieszkańców i gości ziemi łomżyńskiej. W pierwszym dniu swojej dwudniowej pielgrzymki Jan Paweł II celebrował przed powstającym Sanktuarium p.w. Miłosierdzia Bożego uroczystą mszę świętą.
„Ubi Petrus – ibi Christus!Gdzie Piotr – tam Chrystus!” Te powitalne słowa ówczesnego Pasterza diecezji łomżyńskiej rozbrzmiały na początku uroczystej powitalnej mszy świętej. Msza polowa, w której obok mieszkańców Łomży, tłumnie uczestniczyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele wspólnoty litewskiej z terenów dawnej Diecezji Sejneńskiej i Augustowskiej, była dla Ojca Świętego również okazją do przypomnienia obecnym okoliczności swojej pierwszej bytności w Łomży.
„ … Ale ponadto odtwarza się w mojej pamięci łomżyńska stacja Tysiąclecia Chrztu Polski w Łomży w roku 1966. Wciąż mam przed oczyma postać kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski – wciąż jakbym słyszał słowa prymasowskiej homilii, w której nawiązywał do „Chłopów” Reymonta, aby dotknąć wielkiego sekretu chłopskiej duszy: umiłowania ziemi.” – przypomniał wówczas zebranym w swojej homilii Ojciec Święty.

Papież pozdrawia zgromadzonychHomilia Papieża

 Wspaniały Dar Papieża
„Matko Boża Łomżyńska, Matko z łomżyńskiej katedry
ja Ci dzisiaj włożyłem na Twoje skronie tę złotą koronę.
Ukoronowałem Cię koroną pięknej miłości i ja tę całą sprawę
dobrej, czystej, szlachetnej, prawdziwej miłości Polaków oddaję
Tobie, a ty czuwaj nad nimi, czuwaj po macierzyńsku, nawet
kiedy Ci się wymykają, ścigaj ich, prowadź na właściwe drogi, ucz,
gdzie jest prawda, żeby wszyscy fałszywi prorocy, których nie brak,
z Tobą nie poradzili. Nie poradzili Szwedzi, nie poradzą inni.”

Koronowanie obrazuObraz po koronacji

Z tymi słowami Jan Paweł II ukoronował rankiem 5. czerwca 1991r słynący łaskami obraz Matki Boskiej Pięknej Miłości z łomżyńskiej kaplicy katedralnej. Poświęcił również Dom Księży Emerytów i gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Szczególny wymiar duchowy i pożegnalny miało także poranne spotkanie w katedrze łomżyńskiej Ojca Świętego z przedstawicielami Polonii litewskiej. Zarówno oni jak i dostojny gość Papież Jan Paweł II, za chwilę mieli już opuścić gościnną Ziemię Łomżyńską.

Ślady łomżyńskiego pobytu Jana Pawła II
Krótka, ale wypełniona intensywną treścią wizyta w Łomży Ojca Świętego poza wymiarem duchowym, pozostawiła członkom naszej społeczności również swoje niezatarte do dnia dzisiejszego ślady materialne. Do dzisiaj możemy podziwiać Pomnik Jana Pawła II na dziedzińcu seminaryjnym Placu Jana Pawła II autorstwa warszawskiego profesora Gustawa Zemły, czy też umiejscowione w prezbiterium Katedry łomżyńskiej dzieło mediolańskiego profesora Enrico Manfrini – popiersie Jana Pawła II. O papieskich odwiedzinach świadczy także pamiątkowa Tablica w łomżyńskim Domu Biskupim oraz w prezbiterium Katedry Łomżyńskiej, jak również pomnik upamiętniający miejsce Jego w Łomży lądowania.
Odpowiedź na pytanie o to, czy i w jakim wymiarze Wielkie dziedzictwo i przesłanie duchowe Świętego Jana Pawła II przeniesie w przyszłość nasza łomżyńska społeczność, pozostanie już do wypełnienia indywidualną treścią przez każdego z nas.

/red.: Wojciech Winko/

Pomnik JPII na Placu JPII, przed WSDPopiersie JPII w KatedrzeTablica pamięci JPII w Katedrze

Relikwie JPII w KatedrzeMiejsce lądowania JPII podczas wizyty w Łomży

 

 Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w tym i czwarta w Łomży

I Pielgrzymka

I Pielgrzymka

II Pielgrzymka

II Pielgrzymka

III Pielgrzymka

III Pielgrzymka

IV Pielgrzymka

IV Pielgrzymka

V Pielgrzymka

V Pielgrzymka

VI Pielgrzymka

VI Pielgrzymka

VII Pielgrzymka

VII Pielgrzymka

VIII Pielgrzymka

VIII Pielgrzymka

Wizyty Jana Pawła II w dniach 1-9 czerwca 1991 roku i 13-16 sierpnia 1991 roku zostały ujęte w tym zestawieniu jako jedna pielgrzymka. Link poniżej pokazuje opis wszystkich pielgrzymek. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pielgrzymki-Jana-Pawla-II-do-Polski,wid,16550855,wiadomosc.html?ticaid=1129f5

Odwiedziny Łomży przez Jana Pawła II w dniach 4 i 5 Cerwca 1991 rou podczas IV Pielgrzymki do Polski.

https://historialomzy.pl/ojciec-swiety-jan-pawel-ii-w-lomzy-i-oczekiwanie/

https://historialomzy.pl/jan-pawel-ii-w-lomzy-20-lat-temu-ii-powitanie/

https://historialomzy.pl/jan-pawel-ii-w-lomzy-ii-msza-swieta/

https://historialomzy.pl/jan-pawel-ii-w-lomzy-iv-w-palacu-biskupim/

https://historialomzy.pl/jan-pawel-ii-w-lomzy-v-ii-dzien-wizyty/

https://historialomzy.pl/jan-pawel-ii-w-lomzy-pozegnanie/

Wystawa papieska z okazji XX rocznicy pobytu Papieża w Łomży

Wystawa w Katedrze

Wystawa w Katedrze

Tron papieski

Tron papieski

Przy Ołtarzu Papieskim

Przy Ołtarzu Papieskim

Ornat papieski w którym Jan Paweł II odprawiał Mszę świętą 4 czerwca 1991 roku

Ornat papieski w którym Jan Paweł II odprawiał Mszę świętą 4 czerwca 1991 roku

Odlew w brązie osadzony w dębinie. Upominek wręczony Janowi Pawłowi II przez Urząd Miasta Łomzy

Odlew w brązie osadzony w dębinie. Upominek wręczony Janowi Pawłowi II przez Urząd Miasta Łomzy

Numery gazet lokalnychwydanych okazjonalnie w związku z wizytą Ojca Świętego

Numery gazet lokalnychwydanych okazjonalnie w związku z wizytą Ojca Świętego

Medale rocznicowe

Medale rocznicowe

Medale papieskie z okazji wizyty Papieża w Łomży

Medale papieskie z okazji wizyty Papieża w Łomży

Medale okazjonalne

Medale okazjonalne

Materiały upamiętniające wizytę Jana Pawła II w Łomzy

Materiały upamiętniające wizytę Jana Pawła II w Łomzy

Materiały organizacyjne związane  z zabezpieczeniem wizyty Papieża w Łomzy

Materiały organizacyjne związane z zabezpieczeniem wizyty Papieża w Łomzy

Album prac plastycznych wykonanych przez dzieci

Album prac plastycznych wykonanych przez dzieci

Zdjęcia Papieża z pobytu w Łomży

Zdjęcia Papieża z pobytu w Łomży

Plenerowa wystawa rzeźb Czesława Dźwigaja w XX rocznicę wizyty Jana Pawła II w Łomży. Via Sancta.

Rzeźba nr1

Rzeźba nr1

Rzeźba nr.2

Rzeźba nr.2

Rzeźba nr. 3

Rzeźba nr. 3

Rzeźba nr. 4

Rzeźba nr. 4

Rzeźba nr. 5

Rzeźba nr. 5

Rzeźba nr. 6

Rzeźba nr. 6

Rzeźba nr. 7

Rzeźba nr. 7

Rzeźba nr. 8

Rzeźba nr. 8

Rzeźba nr. 9

Rzeźba nr. 9

Droga Krzyżowa w górnym kościele pw Miłosierdzia Bożego w Łomży

 

Stacja I

Stacja I

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – wydnego na śmierć

Stacja II

Stacja II

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga -w biorącym krzyż naszego zbawienia

Stacja III

Stacja III

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – w całkowitym oddaniu

Stacja IV

Stacja IV

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – TOTU TUUS cały dla Jezusa, cały dla Maryi

Stacja V

Stacja V

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – w przywracaniu zaufania.

Stacja VI

Stacja VI

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – w czynach miłosierdzia

Stacja VII

Stacja VII

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – w cierpieniu

Stacja VIII

Stacja VIII

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – umacniającego w nadziei

Stacja IX

Stacja IX

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – w pełni życia

Stacja X

Stacja X

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – w godności człowieka

Stacja XI

Stacja XI

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – w zawierzeniu miłości

Stacja XII

Stacja XII

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – oddać się w ręce Ojca

Stacja XIII

Stacja XIII

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga – w wypełnieniu charyzmatu

Stacja XIV

Stacja XIV

Kontemplować oblicze prawdziwego Boga -w oczkowaniu zmartwychwstania

Zdjęcia Drogi krzyżowej zostały wykonane za zgodą  Księdza Proboszcza – Prałata Honoroweg Jego Świątobliwości – Jerzego Abramowicza.

Ołtarz papieski. 2014 rok

 

Ołtarz papieski 2014 rok

Ołtarz papieski 2014 rok

Schody prowadzące do ołtarza głównego 2014 r

Schody prowadzące do ołtarza głównego 2014 r

Kwiaty z prawej strony schodów. 2014 rok

Kwiaty z prawej strony schodów. 2014 rok

Kwiaty z lewej strony schodów. 2014 rok

Kwiaty z lewej strony schodów. 2014 rok

Ołtarz główny 2014

Ołtarz główny 2014

Herb na ołtarzu

Herb na ołtarzu

Informacja na ołtarzu

Informacja na ołtarzu

Widok z ołtarz papieskiego. 2014 rok

Widok z ołtarz papieskiego. 2014 rok

Jan Paweł II i Figura Chrystusa Króla. 2014 rok

Jan Paweł II i Figura Chrystusa Króla. 2014 rok

Zdjęcia wykonał H.S

 

 Poniżej film przedstawiający wizytę Ojca Świętego w Łomży 4-5 czerwca 1991 r.

YouTube Preview Image

Lądowanie samolotu z Janem Pawłem II w Łomży 4  czerwca 1991

YouTube Preview Image

 

Redakcja Serwisu

 

6116 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Rzeźnia Miejska w Łomży

Rzeźnia miejska. W wieku XIX ówczesna rzeźnia miejska usytuowana była nad Narwią przy ulicy Żydowskiej. Na planie regulacyjnym Łomży z 1876 roku, na którym wyznaczono nową lokali[...]

Waciarnia

Waciarnia Watę w końcu XIX wieku wyrabiało w Łomży kilka zakładów rzemieślniczych. Prawdopodobnie była ona niejako „produkcją uboczną” w gręplarniach wełny, gdzie przy pomocy ręcz[...]