Jan Rachubka

Jan Rachubka

Jan Rachubka, pierwszy powojenny Prezydent Łomży ( sprawował tę funkcję w latach 1975-1978), był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tak jak wszyscy ówcześni absolwenci wyższych uczelni przechodził obowiązkowe przeszkolenie wojskowe. W 1953 roku ukończył Dywizyjną Szkołę Artylerii w Chełmie i w 1954 był dowódcą w plutonie topozwiadu. W roku 1956 przeszedł przeszkolenie w Wyższej Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. W ramach ćwiczeń rezerwy zaliczył szereg szkoleń w różnych jednostkach wojskowych.

Jan Rachubka – z wykształcenia prawnik i ekonomista, w swoim długim życiu zawodowym pełnił wiele funkcji i zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk. Pracował jako inspektor w Spółdzielni Pracy Spedytor Mazurski w Olsztynie, Starszy Inspektor Narodowego Banku Polskiego w Łomży, Zastępca Dyr. ds. Ekonomicznych – Główny Ekonomista w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego „Łomża” w Łomży, Dyrektor Naczelny Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Łomży, Dyrektor Wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Łomży.  Prowadził obsługę prawną w kilku jednostkach organizacyjnych, m.in. w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych „Wizna” w Grądach Woniecko, Gospodarstwie Mieszkaniowym Zasobu Skarbu Państwa w Grądach Woniecko, WPHW w Łomży, Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, Spółce z o.o. „Wodociągi Wiejskie” w Łomży, w spółce „Bonafrost” w Jeziorku.

Działał też społecznie. Był m. Inn. członkiem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży od momentu jego powstania i przez kilka kadencji był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
Od 1991 do 2003r. był członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 1991-1995 był ponadto członkiem Komisji ds. Szkolenia Zawodowego radców prawnych.

Był działaczem Związku Łowieckiego w którym w latach 1991-2000 był Prezesem Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego w Łomży, a od 2000 do czerwca 2005 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego w Łomży.

W 1975 roku był prezesa Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Za wybitne zasługi w pracy zawodowej i społecznej w służbie Państwu i społeczeństwu otrzymał 50 różnych odznaczeń państwowych i wyróżnień społecznych.

Jan Rachubka zmarł 13 sierpnia 2017 r., w wieku 86 lat. Uroczystości pogrzebowe w dniu 16 sierpnia br. rozpoczęła msza św. odprawiona o godzinie 10 w kaplicy Domu Pogrzebowego Marczyk przy ul. Przykoszarowej. Pogrzeb na starym cmentarzu przy ul Kopernika zgromadził liczną rzeszę przyjaciół, byłych współpracowników i zwykłych obywateli Łomży, którym za ostatnią posługę  okazaną jej Ojcu  podziękowała Córka Zmarłego.

Mogiłę przykryły  wieńce i wiązanki kwiatów.

                                                   Henryk Sierzputowski, współpraca Jerzy Smurzyński

Rachubka 2Rachubka 3

 

 

 

 

 

 

1106 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar