Kalendarium łomżyńskie_30 sierpień 1400r

Z kalendarium łomżyńskiego:

30 sierpień 1400 – przywilej na wójtostwo w Łomży nadany przez księcia mazowieckiego
Janusza I zwanego Starszym w Warszawie, dla mieszczanina warszawskiego Jana Białka

BIAŁEKKontekst historyczny:
Datę poświadcza pierwszy archiwalnie potwierdzony źródłowy dokument z czasów książąt mazowieckich, w którym występuje nazwa miasta – Łomża. Książę nadał w nim dla zasadźcy – Jana Białka: „w mieście naszym zwanym powszechnie Łomża wójtostwo z 4 włókami, z 3 denarem od jakiejkolwiek zasądzonej sprawy w granicach wspomnianego miasta”.
Używany w tym przywileju wyraz civitas (miasto) świadczy o tym, że Łomża już przed tą datą była zabudowana, zasiedlona i rozmierzona przez książęcego mierniczego. 
Miejsce przechowywania odpisu przywileju:
AGAD: Zbiór Kapicy, Zbiór odpisów z ksiąg grodzkich, ziemskich i innych, pudło 97, dok. 94

/kow/

Pieczęć księcia mazowieckiego Janusza I zwanego Starszym. Pieczęć ta była używana do uwierzytelniania dokumentów wystawionych w latach 1379-1429. wł.: Archiwum Główne Akt Dawnych, fot. M.Bronarski, Archiwum Zamku Królewskiego

Pieczęć księcia mazowieckiego Janusza I
zwanego Starszym.
Pieczęć ta była używana do uwierzytelniania dokumentów wystawionych w latach 1379-1429.
wł.: Archiwum Główne Akt Dawnych, fot. M.Bronarski, Archiwum Zamku Królewskiego

1059 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar