Kapliczka św. Floriana w Konarzycach (gm. Łomża)

Kapliczka w Konarzycach (gm. Łomża)

Kapliczka późnobarokowa z drugiej połowy XVIII wieku, murowana, z cegły, tynkowana, na planie koła, kryta dachówką gontową. Wewnątrz kapliczki umieszczona ludowa rzeźba św. Floriana z XVIII wieku. Poniżej figury świętego znajduje się współczesna gipsowa figurka Matki Boskiej.
Z powstaniem kapliczki wiąże się pewna legenda, która głosi, że wznieśli ją budowniczowie łomżyńskiej katedry podążający do Szczepankowa celem wybudowania nowej świątyni. Każdy z nich przyniósł ze sobą jedną cegłę, która pozostała z budowy katedry. Po dotarciu do Konarzyc postanowili wybudować w tym miejscu kapliczkę Św. Floriana. Od blisko 40 lat opiekuje się nią małżeństwo Helena i Edward Wałkuscy z Konarzyc. Obecnie obiekt objęty ochroną poprzez włączenie do gminnej ewidencji zabytków.

Kapliczka późno – barokowa

Figurka św. Floriana z XVII w.

Materiał pochodzi z albumu Pana Zbigniewa Biernackiego „Zabytki Ziemi Łomżyńskiej”

1406 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar