Karol Humięcki – powstaniec styczniowy

Dziedzictwo Powstania Styczniowego

Karol Epifaniusz Humięcki, urodził się w 1836 roku w Rydzewie Pieniążek w parafii Słucz, uczestnik Powstania Styczniowego. Był synem Aleksandra wójta gminy Słucz i Karoliny z Jaczyńskich. Około 1842 roku umiera Karolina i osieroca – poza Karolem – Bronisławę (1838) i Adolfa Andrzeja (1841). W 1843 roku Aleksander zawiera ponownie związek małżeński z Wiktorią Pieniążek. Z tego związku rodzą się kolejne dzieci.Do 1861 Karol Humięcki roku zatrudniony był jako zastępca wójta gminy Konarzyce, kiedy to bez zgody władz” wydalił się za granicę”. Przebywał w Genui i Cuneo, gdzie był uczniem Szkoły Wojskowejkształcącej kadry dowódcze do mającego wybuchnąć niebawem zrywu niepodległościowego.Wziął udział w Powstaniu Styczniowym i walczył m.in pod rozkazami Ludwika Mierosławskiego. Po jego upadku powrócił do Włoch i zamieszkał w Turynie. W 1866 roku przebył już na emigracji we Francji / Paryż /.Zmarł 25.12.1915 roku i pochowany zostałna cmentarzu w Montparnasse / kw.25 rz.10/ obok zmarłej w 1900 roku Fanny z domu Godebska. W grobie spoczywa również córka Karola Farand(1871-1948) oraz jej mąż Paul Farand.Grób został w ostatnim kresie odnowiony staraniem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji.

Źródła:

 1. Imienny wykaz wychowanków Polskiej Szkoły Wojskowej we Włoszech. [w:] J. Białynia – Chołodecki, „Księga Pamiątkowa – w 40 rocznicę powstania 1863 -1864.”
  2. Jerzy W. Borejsza, Emigracja polska po powstaniu styczniowym. Warszawa. 1966.
  3.  Stefan Kieniewicz, Zeznania śledcze o powstaniu styczniowym. Wrocław 1956.
  4. Hanna Zaworonko– Olejniczak. Na obcej ziemi. Groby polskie na cmentarzach paryskich i w Montmorency.  Paryż 2011. / Fotografia nagrobka wykorzystana w biogramie. /
  5. Dziennik Urzędowy Guberni Warszawskiej nr 9/1864.
  6. Polskie groby historyczne we Francji odnowione w latach 2001-2017 http://www.tombeauxpolonais.eu/content/polskie-groby-historyczne-we-francji-odnowione-w-latach-2001-2017.
  7.  Akt narodzin Karola Humięckiego, Akta Narodzin w Parafii Słucz 15/1836 – geneteka. genealodzy.pl.
  8. Akt narodzin Bronisławy Humięckiej, Akta Narodzin w Parafii Słucz29/1838, tamże.
  9. Akt narodzin Adolfa Humięckiego, Akta Narodzin w Parafii Słucz 8/1841, tamże.
  10. Odpis z nagrobka na cmentarzu w Montparnasse.

 

Opracował Jarosław Marczak, Legionowo.

 

Redakcja serwisu

 

1851 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Kajetan Mościcki

Zapomniane biografie. Kajetan Mościcki. Mościcki Kajetan ( 1855-1933), naczelny inżynier Warszawy, modernizator, filantrop, właściciel majątku Ławsk, urodził się w majątku [...]