Kartka z kalendarza – 26 czerwca

Od redakcji:
W redakcyjnym cyklu „Był taki dzień …”, przedrukowujemy za zgodą autora, treść postu zamieszczonego na profilu FB administrowanym przez Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży.

 

26 Czerwiec

Łomża. Szkoła Handlowa Męska.

Rok
1614 – opat Adam Nowodworski, późniejszy biskup kamieniecki, przemyski i poznański, zapisał na rzecz kolegium jezuickiego posiadłości ziemskie, jest on fundatorem tej łomżyńskiej szkoły
1843 – o godzinie 9:30 zmarł w Łomży Piotr Arendt naczelnik więzienia łomżyńskiego
1906 – wydano zezwolenie na utworzenie Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łomży
W 1896 r. rząd zezwolił na zakładanie w Cesarstwie Rosyjskim i w Królestwie Polskim szkół handlowych, które podlegały nie ministerstwu oświaty, a ministerstwu handlu. Korzystając z tego zezwolenia, powołano w Królestwie Polskim do życia wiele prywatnych szkół, które po 1905 r. wprowadziły język wykładowy polski, gdy w szkołach rządowych język polski był przedmiotem nadobowiązkowym.
Z inicjatywy zacnych obywateli miasta powstała w Łomży pierwsza szkoła zawodowa. Jednym z najbardziej zasłużonych obywateli był Stanisław Lutosławski, na którego nazwisko 26 czerwca 1906 roku Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Łomży wydało zezwolenie na otwarcie szkoły handlowej w Łomży. Według wydanego zezwolenia można było urządzić bibliotekę, gabinet fizyczny, muzeum, laboratorium oraz gromadzić pomoce naukowe. Historię, geografię i język rosyjski wykładać należało po rosyjsku, resztę przedmiotów w języku polskim. Korespondencję z władzami prowadzono także w języku rosyjskim. Nadzór nad szkołą miało Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Nad rozwojem szkoły czuwała Rada Opiekuńcza, która na pierwszego dyrektora szkoły powołała Józefa Alchniewicza. Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło we wrześniu 1906 roku. Naukę rozpoczęło 322 uczniów. W pierwszym roku nauki utworzono dwie klasy pierwsze i drugie, bez klasy siódmej. Zajęcia odbywały się w wynajętym budynku Czarneckiego (róg ul. Krótkiej i Długiej). Budynek jednak nie był przystosowany do potrzeb szkoły. Już w 1909 przeniesiono szkołę na róg ul. Długiej i Nowego Rynku, potem jeszcze raz do budynku na rogu ul. Dwornej i Sadowej, gdzie została już do końca swego istnienia. Świadectwa maturalne szkoły handlowej nie dawały uprawnień do studiów wyższych w uczelniach rosyjskich. Maturzyści mogli kontynuować naukę w uczelniach zawodowych w Warszawie. Jednakże matura tej szkoły nie stanowiła przeszkody do podjęcia nauki w uczelniach Antwerpii, Liege w Belgii, Fryburgu w Szwajcarii. Ale tylko nieliczni, zamożni uczniowie mogli się kształcić za granicą./JJ/
1965 – odsłonięto tablicę pamiątkową w auli Liceum Pedagogicznego (II LO) w 60 rocznicę ogłoszenia strajku szkolnego
1980 – ukazał się pierwszy numer tygodnika „Kontakty” z datą 29.06. 1980 r.
1982 – prezydent miasta wydał zezwolenie na budowę obiektów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży
1983 – na Placu Sienkiewicza odsłonięto głaz – pomnik „ W hołdzie żołnierzom 33 pułku piechoty obrońcom Ziemi Łomżyńskiej przed najeźdźcą hitlerowskim ”
1990 – odbył się w Łomży I Zjazd SdRP, powołano Radę Wojewódzką z siedzibą w Łomży
1996 – uchwałą Rady Miasta zmieniono nazwę ulicy Kanarkowej na Kruczą
2000 – rozpoczął się XX Zjazd Wychowanków i Nauczycieli Szkół Ziemi Łomżyńskiej
          – rozpoczęto prace wykopaliskowe na Wzgórzu św. Wawrzyńca
2014 – otwarto „Izbę Historii Sportu Łomżyńskiego” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Zjazd

autor: Jerzy Jastrzębski

/red/

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu :)

Jeśli chcesz być informowana(-y) o nowych artykułach, to obserwuj naszą stronę na https://www.facebook.com/historialomzy
oraz
zgłoś swój akces do grupy na FB:
https://www.facebook.com/groups/historialomzy

376 Ogólnie 7 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.