Konferencja naukowa na 100-lecie murowanej świątyni w Piątnicy

Konferencja naukowa na 100-lecie murowanej świątyni w Piątnicy

Cel cpotkania

Cel cpotkania

W dniu 17 maja 2014 roku w Pątnicy odbyła się konferencja naukowa pn. „Mała ojczyzna – 100-lecie budowy kościoła parafialnego w Piątnicy. Zachowanie w pamięci dziedzictwa kulturowego ziemi piątnickiej.” Jej gospodarzem był obecny proboszcz – ks. kanonik Szczepan Dobecki. W gronie organizatorów znalazły się Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica oraz Fundacja Narwiańska . Honorowy patronat nad konferencją objęli: JE Biskup Łomżyński – Janusz Stepnowski, Marszałek Województwa Podlaskiego – Jarosław Zygmunt Dworzański oraz Wojewoda Podlaski – Maciej Żywno. To ważne wydarzenie rozpoczyna tegoroczne obchody jubileuszowe z okazji 100-lecia świątyni w Piątnicy w jej odsłonie murowanej, a ich zwieńczeniem będzie uroczysta msza święta oraz jubileuszowy piknik parafialny w dniu 3 sierpnia bieżącego roku. Uroczystość zgromadziła prawie setkę osób, w tym m. inn. zaproszonych gości: JE bp Tadeusza Bronakowskiego, Wicewojewody Podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego, Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Anatola Wapa, Wójta Gminy Piątnica – Edwarda Łady, radnych – Krzysztofa Kozickiego i Dariusza Kossakowskiego, Władze Łomżyńskiego Bractwa Historycznego w osobach: Czesława Rybickiego, Henryka Sierzputowskiego, doktora Krzysztofa Sychowicza , prelegentów, licznej reprezentacji księży na czele z ks. infułatem Janem Sołowianiukiem, dyrektorów okolicznych szkół, sołtysów, lokalnych przedsiębiorców. Wszystkich uczestników spotkania serdecznie i gorąco powitał ks. proboszcz Dobecki. Następnie odbyły się prelekcje według następującej kolejności oraz treści:

  1. Ks. prof. dr hab. Witold Jemielity – „Kościół w Piątnicy (1914 – 2014)”;
  2. Ks. dr Zbigniew Pyskło – „Dzieje duszpasterstwa parafii Piątnica w latach 1818 – 1925” – prezentacja książki;
  3. Mgr Anatol Wap (Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) – „Dzieje twierdzy Łomża do roku 1915”;
  4. Mgr Michał Kaczyński – „Dzieje twierdzy Łomża w latach 1920 – 1939”;
  5. Mgr Beata Sejnowska – Runo – „100 lat kościoła w Piątnicy – świadectwo życia i żywej wiary pokoleń” – prezentacja książki;
  6. Ks. dr Dariusz Tułowiecki – „Pomiędzy wolnością od religii a renesansem religijności – współczesne zmiany społeczne jako przestrzeń i uwarunkowania działalności ewangelizacyjnej Kościoła”

Prelekcjom towarzyszyła profesjonalna wystawa zdjęć archiwalnych i współczesnych ilustrujących kościół w Piątnicy w czasie budowy, odbudowy oraz remontów. Goście mieli okazję do wymiany poglądów i dyskusji podczas przerwy na kawę i obiad. Spotkanie odbyło się w malowniczej scenerii „Jędrusiowej Zagrody” w Piątnicy. Dofinansowane zostało ze środków unijnych – Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja pt. „100 lat kościoła w Piątnicy – świadectwo życia i żywej wiary pokoleń” została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-Leader. Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Beata Sejnowska – Runo

Ks. proboszcz Szepan Dobecki wita zaproszonych gości

Ks. proboszcz Szczepan Dobecki wita zaproszonych gości

Ks. Robert Czeladko zapowiada wystąpienia kolejnych prelegentów.

Ks. Robert Czeladko zapowiada wystąpienia kolejnych prelegentów.

JE-ks.-bp-Tadeusz-Bronakowski-składa-życzenia-parafii-Piątnica-z-okazji-jubileuszu-100-lecia-kościoła-murowanego..jpg

JE-ks. bp Tadeusz Bronakowsk składa życzenia parafii Piątnica z okazji jubileuszu 100 lecia kościoła murowanego.jpg

Ks. prof. dr hab. Witold Jemielity – „Kościół w Piątnicy (1914 – 2014)”

Ks. prof. dr hab. Witold Jemielity – „Kościół w Piątnicy (1914 – 2014)”

Ks. dr Zbigniew Pyskło głosi prelekcję Dzieje duszpasterstwa parafii Piątnica w latach 1818 – 1925 - promuje swoją książkę.

Ks. dr Zbigniew Pyskło głosi prelekcję Dzieje duszpasterstwa parafii Piątnica w latach 1818 – 1925 – promuje swoją książkę.

Dostojni goście

Dostojni goście

Zaproszeni goście

Zaproszeni goście

Goście konferencji

Goście konferencji

Mgr Anatol Wap przedstawia – Dzieje twierdzy Łomża do roku 1915

Mgr Anatol Wap przedstawia – „Dzieje twierdzy Łomża do roku 1915”

Życzenia składa wicewojewoda podlaski - Wojciech Dzierzgowski.

Życzenia składa wicewojewoda podlaski – Wojciech Dzierzgowski.

Mgr Michał Kaczyński – Dzieje twierdzy Łomża w latach 1920 – 1939

Mgr Michał Kaczyński – Dzieje twierdzy Łomża w latach 1920 – 1939

Krzysztof Kozicki przemawia w imieniu organizatorów.

Krzysztof Kozicki przemawia w imieniu organizatorów.

Uczestnicy konferencji podziwiaja wystawę fotografii dotyczących kościoła w Piątnicy.

Uczestnicy konferencji podziwiaja wystawę fotografii dotyczących kościoła w Piątnicy.

Promocja albumu o kościele w Piątnicy. Opowiada autorka Beata Sejnowska - Runo. Ks. Robert Czeladko obsługuje prezentację multimedialną.

Promocja albumu o kościele w Piątnicy. Opowiada autorka Beata Sejnowska – Runo. Ks. Robert Czeladko obsługuje prezentację multimedialną.

Mgr Beata Sejnowska – Runo – 100 lat kościoła w Piątnicy – świadectwo życia i żywej wiary pokoleń – prezentacja książki

Mgr Beata Sejnowska – Runo – 100 lat kościoła w Piątnicy – świadectwo życia i żywej wiary pokoleń – prezentacja książki

O budowie nowego ołtarza opowiada ks. prałat Edward Zambrzycki.

O budowie nowego ołtarza opowiada ks. prałat Edward Zambrzycki.

Ks. proboszcz Dobecki wręcza album rodzicom śp. Konrada Steca, który wykonał zdjęcia wnętrza kościoła i jego elementów wyposażenia.

Ks. proboszcz Dobecki wręcza album rodzicom śp. Konrada Steca, który wykonał zdjęcia wnętrza kościoła i jego elementów wyposażenia.

Ks. dr Dariusz Tułowiecki – Pomiędzy wolnością od religii a renesansem religijności – prelekcja

Ks. dr Dariusz Tułowiecki – Pomiędzy wolnością od religii a renesansem religijności – prelekcja

Publikacje wydane z okazji 100-lecia świątyni murowanej w Piątnicy

Publikacje wydane z okazji 100-lecia świątyni murowanej w Piątnicy

Ks. Jan Sołowianiuk dziękuje organizatorom i prelegentom. Nad stroną organizacyjną czuwa Krzysztof Kozicki.

Ks. Jan Sołowianiuk dziękuje organizatorom i prelegentom. Nad stroną organizacyjną czuwa Krzysztof Kozicki.

K. Kozicki i ks. Robert Czeladko podziwiają wystawę fotografii dotyczących świątyni w Piątnicy.

K. Kozicki i ks. Robert Czeladko podziwiają wystawę fotografii dotyczących świątyni w Piątnicy.

Ks. Paweł Grala w trakcie wykonywania czynności porządkowych po konferencji.

Ks. Paweł Grala w trakcie wykonywania czynności porządkowych po konferencji.

Ks. proboszcz Szczepan Dobecki prezentuje publikację wydaną z okazji 100 lecia kościoła murowanego w Piątnicy. Od lewej Starszy Ł. B. H. Czesław Rybicki

Ks. proboszcz Szczepan Dobecki prezentuje publikację wydaną z okazji 100 lecia kościoła murowanego w Piątnicy. Od lewej Starszy Ł. B. H. Czesław Rybicki.

Autor zdjęć: Henryk Sierzputowski

 

 

 

 

6989 Ogólnie 6 Dziś
  
 

5 Komentarzy

  1. 21 maja 2014  15:03 przez Jerzy Smurzyński Odpowiedz

    Według encyklopedii PWN - „ziemią” określa się terytorialne jednostki administracyjne, a według tej samej encyklopedii w Polsce jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego są gminy miejskie i wiejskie. Tak więc jeśli Piątnica jest gminą, to w pełni uprawnioną jest nazwa „ziemia piątnicka”.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.