Konkurs na stanowisko dyrektora biura ŁTN

Prezes
Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów
ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora biura Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego

Warunki konkursu:

 1. Wymagany tytuł zawodowy magistra.
 2. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych.
 3. Znajomość zagadnień w zakresie konstruowania wniosków o pomoc finansową, umiejętność prowadzenia rozliczeń projektowych.
 4. Biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych, Internetu, programów MS Office (Word, Excel, Power Point).
 5. Doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalno-promocyjnych.
 6. Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowana znajomość rosyjskiego i angielskiego).
 7. Warunki określone w Statucie ŁTN.

Kandydaci powinni złożyć:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.
 2. Życiorys.
 3. Odpis dyplomu magistra.
 4. Koncepcję prowadzenia biura ŁTN.

Termin składania dokumentów: do 5 lutego 2016 r.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do 20 lutego 2016 r.

Adres: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

 1. Długa 13, 18-400 Łomża

e-mail: towarzystwo.naukowe.lomza@wp.pl

 Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w ŁTN.

Osoba wyłoniona w drodze konkursu będzie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony.

Łomża, 15 stycznia 2016 r.

1362 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.