Konrad Wysocki – powstaniec styczniowy w pow. łomżyńskim

Konrad Wysocki ostatni powstaniec styczniowy w powiecie łomżyńskim i okręgu biebrzańskim.

Konrad Wysocki Konradowski

Konrad Wysocki Konradowski urodził się 28 XI 1838 r. w Kwieciszkach koło Mariampola (obecnie Litwa). Po zakończeniu nauk był zatrudniony w Trybunale Cywilnym Guberni Augustowskiej w Suwałkach. W czasie powstania używał nazwiska Konradowski. Początkowo pracował w organizacji narodowej pod rozkazami Józefa Piotrowskiego Józefowicza. Mianowany porucznikiem wstąpił do partii Wawra. Po bitwie pod Sieburczynem 07.07.1863 roku dostał się do niewoli, z której udało mu się zbiec. Następnie spełniał obowiązki agenta nadgranicznego na powiat łomżyński i okręg biebrzański. Na polecenie Bronisława Radziszewskiego Ignacego Czyńskiego, komisarza pełnomocnego na województwo augustowskie 5 I 1865 r. otrzymał pozwolenie na opuszczenie stanowiska i wyjazd za granicę. W tym roku rozpoczął pracę w zakładzie fotograficznym Augusta Stechera w Lipsku. Po wyjeździe z Lipska w listopadzie 1865 roku Wysocki kształcił się w zawodzie fotografa m.in. Monachium, Sttutgarcie, a następnie w Szwajcarii (w Sankt Gallen, Basel). W 1869 r. założył własny zakład fotograficzny w Winterthur oraz filię w Diefseuhofen. W pierwszych dniach października 1875 roku przybył do Krakowa. Następnie rozpoczął pracę Radzie Powiatowej w Przemyślu, gdzie 29 I 1877 został mianowany sekretarzem. Funkcję tę pełnił do 1897 roku.

Konrad Wysocki zmarł w roku 1897 w Przemyślu. Był żonaty z. Jest pochowany na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Pośmiertnie zweryfikowany jak oficer weteran. Pensję weterańską pobierała, pochodzącą z Wołczy koło Dobromila Jadwiga ze Stetkiewiczów.

Wśród materiałów związanych z działalnością powstańczą Wysockiego znajdują się: rozkazy Konradowskiego – naczelnika okręgu biebrzańskiego z 26 VIII i 1 XI 1864 roku; notatki Wysockiego dotyczące m.in. ilości zebranych datków, rozsyłanej korespondencji; rozkazy komisarza pełnomocnego województwa augustowskiego Ignacego Czyńskiego i inne. Zespół zawiera także dokumenty osobiste oraz materiały związane z działalnością Wysockiego na emigracji.

Całość akt zespołu nr 1999 Materiały Konrada Wysockiego została zdigitalizowana i jest dostępna na stronie Archiwum. http://www.przemysl.ap.gov.pl/skany/.

Literatura:

Józef Białynia Chołodecki, Pamiętnik Powstania Styczniowego w Pięćdziesiątą Rocznicę Wypadków. Lwów 1913.

-Stanisław Chankowski, Powstanie styczniowe w Augustowskiem. Warszawa 1972.

-Anna Eliza Markert, Gloria Victis.Tradycje Powstania Styczniowego w Drugiej rzeczpospolitej. Pruszków 2004.

-Biogram na stronie Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Jarosław Marczak, Legionowo

 

950 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Połujański Aleksander

Aleksander Włodzimierz Połujański urodził się 15.03.1814 roku w Wilnie jako syn Kazimierza, obywatela ziemskiego i Eleonory ze Skirmontów. Po odebraniu wykształcenia domowego, [...]

Tomasz Sylwester Dziekoński

Tomasz Sylwester Dziekoński, pseud. Przekora Mnożysław, pedagog, autor podręczników szkolnych, tłumacz, pisarz urodził się 29.12.1790 roku w Łomży, jako syn Mateusza i Marianny z Ż[...]