Krzyż na grobie powstańczym 1863 roku.

   Krzyż na grobie powstańców z 1863 roku we wsi Siemień Rowy gm. Łomża woj. podlaskie.
O tym miejscu słyszałem z opowiadań  mojego dziadka który żył w latach 1870 – 1972.
Zbyszek Biernacki słyszał o tym od swojej babci która żyła mniej więcej w tych samych
latach i w tej samej miejscowości. W pobliżu tego krzyża jest jeszcze jeden z tego samego okresu,
jego pokażę następnym razem.

608 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Napoleon w Łomży

NAPOLEON W ŁOMŻY. Z archiwów Ziemi Łomżyńskiej ... Wydobywanie wspomnień napoleońskieh odbywa się nieustannie, a ogół zawsze z upragnieniem je wita. Niedawno* „Revue hebdomad[...]