Legionowa Wigilia A.D. 2012

Legionowa Wigilia A.D. 2012

 Serdecznym wigilijnym akcentem zakończył swoją działalność Społeczny Komitet Fundacyjny Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego. 17. grudnia br o g. 17 gościnna sala Starostwa Powiatowego w Łomży zapełniła się niecodziennymi gośćmi. Komitet Fundacyjny na dziękczynnym spotkaniu podjął JE ks. Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego oraz licznie przybyłych fundatorów upamiętnienia w Łomży Czynu Legionowego.

Z ideą godnego upamiętnienia w Łomży udziału Synów Ziemi Łomżyńskiej w Czynie Legionowym pod wodzą Józefa Piłsudskiego, od lat nosił się znany łomżyński społecznik – Jerzy Wnorowski ze stowarzyszenia Pamięci Walczących z Komunizmem i Faszyzmem „Zapora”.

Po wsparciu jego inicjatywy w maju br przez władze Łomżyńskiego Bractwa Historycznego we współpracy z funkcjonującymi na Ziemi Łomżyńskiej samorządami, organizacjami niepodległościowymi, historycznymi, wojskowymi i społecznymi została uzgodniona wola powołania Społecznego Komitetu Fundacyjnego. Działania i patriotyczny cel ustanowienia Komitetu objął od początku swoim wsparciem duchowym i Patronatem JE ks. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, a Komitet Fundacyjny pozyskał też nad swoją inicjatywą patronat Ministra Obrony Narodowej.

Tablica Pamięci wmurowana

Społeczny Komitet Fundacyjny zawiązany się pod przewodnictwem Starosty Łomżyńskiego Lecha Szabłowskiego z udziałem licznych przedstawicieli organizacji społecznych ustalił rodzaj, miejsce i formę upamiętnienia. We współpracy ze służbami ochrony zabytków, historykami i władzami wojskowymi ustalono formę Tablicy, treść umieszczonego na niej napisu oraz miejsce jej posadowienia. Odlana z brązu okazała Tablica Pamięci, została odsłonięta w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego podczas obchodów tegorocznego Święta Niepodległości, na ścianie budynku nr 2 w kompleksie koszarowym Jednostki Wojskowej nr 1511 w Łomży.

Odlany w spiżu napis:

„Niezłomnym legionistom Józefa Piłsudskiego

stacjonującym i internowanym w Łomży

w latach 1916 – 1918

Społeczeństwo Ziemi Łomżyńskiej

Łomża 2012”

ma według inicjatorów przypominać po wsze czasy o ofierze życia i krwi, którą w krwawych zmaganiach o odrodzenie bytu niepodległej Rzeczypospolitej złożyło wielu legionistów, w tym również liczni Synowie Ziemi Łomżyńskiej.

Dzięki ofiarności społecznej

Komitet Fundacyjny z uwagi na honorowy dla społeczności Ziemi Łomżyńskiej aspekt upamiętnienia, podjął decyzję o sfinansowaniu Tablicy Pamięci poprzez przeprowadzenie zbiórki publicznej. Za zgodą Marszałka Województwa Podlaskiego zostało wyemitowanych 120 unikalnych cegiełek wartościowych o łącznej wartości 10 000 zł. Darczyńcy mogli także swoje darowizny wpłacać na specjalnie utworzone bankowe konto. Fundacja Tablicy zakończyła swoją zbiórkę publiczną na kwocie 10 070 zł, które to środki wystarczyły na zaspokojenie wszystkich kosztów związanych z projektem, odlewem, zachowaniem Aktu Erekcyjnego upamiętnienia oraz zamocowaniem Tablicy Pamięci.

Serdeczny opłatek

Legionowa Wigilia stała się dla członków Komitetu Fundacyjnego okazją do złożenia wyrazów wdzięczności dla licznie zgromadzonych fundatorów. Uroczystość zagaił Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego Lech Szabłowski, który w serdecznych słowach przywitał znamienitych gości, krótko przypomniał genezę upamiętnienia Czynu Legionowego oraz podziękował obecnym, a w szczególności JE ks. Biskupowi Łomżyńskiemu za wszelkie formy wsparcia dla realizacji Tablicy Pamięci.

– Członkowie Bractwa zwrócili się do mnie o wsparcie inicjatywy upamiętnienia w Łomży Czynu Legionowego. Nie mogłem oczywiście odmówić i z perspektywy czasu z dużą satysfakcją i bardzo pozytywnie oceniam fakt, że udało nam się wspólnie zrobić coś, co na długo pozostanie jako pamiątka historii dla potomnych. Wielki Kardynał Wyszyński powiedział, że „Naród który nie zna swojej historii, jest narodem bez przyszłości”. Ta piękna dewiza powinna nam wszystkim przyświecać, żeby nasze dzieci wiedziały jakie są podwaliny państwa polskiego – przypomniał Lech Szabłowski.

Następnie obecni z rąk JE ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego przyjęli Błogosławieństwo płynące ze Żłóbka Betlejemskiego oraz tradycyjny obrzęd dzielenia opłatka.

Historyczna niespodzianka

W dalszym trakcie spotkania w krótkiej prezentacji multimedialnej kalendarium pobytu i internowania w Łomży legionistów przypomniał Starszy Łomżyńskiego Bractwa Historycznego Czesław Rybicki, a sekretarz Bractwa Wojciech Winko odczytał treść wmurowanego pod Tablicą Pamięci Aktu Erekcyjnego oraz sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komitet zbiórki publicznej.

Miłym akcentem spotkania był złożony na ręce JE Biskupa dar w postaci egzemplarza Aktu Erekcyjnego opatrzonego podpisami obecnych na uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamięci dowodzących ceremonią wojskową oraz członków Komitetu Fundacyjnego. Przekazania Daru oraz stosownych podziękowań za szczególny na inicjatywą Patronat Duchowy na ręce JE Biskupa Łomżyńskiego, dokonali przedstawiciele Komitetu Lech Szabłowski oraz Czesław Rybicki.

– Uważam, że w dzisiejszych czasach często młodym ludziom brakuje znajomości historii naszego miasta i regionu. Nie możemy zapominać, że ludzie, których czyny uczciliśmy w Łomży tworzyli po zaborach zręby naszej państwowości, naszej wojskowości. Legioniści obronili potem w latach 20-tych naszą niepodległość, nasze państwo – przypomniał m. innymi w swojej wypowiedzi JE ks. Biskup Łomżyński

Na zakończenie wigilijnego spotkania, w świat mówiono – śpiewanej poezji ks. Jana Twardowskiego przy akompaniamencie i pod kierownictwem pedagoga Jerzego Rybickiego, przeniósł zebranych artystyczny występ uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Rzęsiste brawa zebrane przez młodzież były godnym podsumowaniem występu oraz godnym zakończeniem Wigilii dedykowanej fundatorom upamiętnienia w Łomży Czynu Legionowego.

Słowa Wdzięczności

Społeczny Komitet Fundacyjny Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego, wyraża niniejszym serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy swoimi datkami przyczynili się do realizacji społecznej fundacji Tablicy upamiętniającej w Łomży Czyn Legionowy.

W szczególności wyrazy podziękowania kierujemy pod adresem JE ks. Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, indywidualnych darczyńców jak również urzędów i organizacji społecznych, na których wsparcie Komitet Fundacyjny niezawodnie mógł liczyć.

W tej liczbie należy wymienić:

1/ Prezydenta miasta Łomża,

2/ Starostę Łomżyńskiego,

3/ Burmistrzów i Wójtów miast i gmin powiatu łomżyńskiego,

4/ Łomżyńskiego Bractwa Historycznego,

5/ Stowarzyszenia Pamięci Walczących z Komunizmem i Faszyzmem „Zapora”,

6/ Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – o/Łomża,

7/ Klubu Fort,

8/ Związku Piłsudczyków w W-wie,

9/ Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej,

10/ Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów,

11/ Związku Strzeleckiego Strzelec im. Józefa Piłsudskiego – Okręg Łomża,

12/ Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Oddział w Łomży.

/kow/

 

2672 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.