Leśna lekcja 2017′

Gdzie rodzi się zło w człowieku?  Co sprawia, że jedni  dobrze postępują, a inni wykorzystują swoich bliźnich dla własnych celów?  W jaki sposób kształtować prawość swego charakteru?  Jak przeciwstawiać się złu we współczesnym świecie? –  na te i inne pytania ,  z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie oraz Szkoły Podstawowej w Jeziorku, staraliśmy się wspólnie odpowiedzieć w trakcie kolejnej żywej lekcji historii zorganizowanej w Miejscu Pamięci Narodowej w Jeziorku.

Stara maksyma mówi, że historia jest nauczycielką życia. Ta leśna nekropolia  przemawia  tragiczną historią opowiadającą o trzech masowych egzekucjach, w których łącznie  zginęło około 180 Polaków. W tej historii odnajdujemy strach kilkudziesięciu  seniorów  niepewnych jutra wiezionych w lecie 1942 roku w nieznane, okrutną pewność śmierci sześćdziesięciu dwóch więźniów politycznych z  łomżyńskiego więzienia  przewożonych do lasu w Jeziorku pod osłoną nocy z 29 na 30 czerwca 1943 roku, przerażenie i rozpacz  19 rodzin (nierzadko: dziadków, rodziców i dzieci), które w samo południe ustawiono nad krawędzią dołu śmierci. Ta historia przestrzega przed  ludzką pychą, niegodziwością,  egoizmem i  brakiem poszanowania dla godności drugiego człowieka.

Nieodmiennie od lat opowiada o niej świadek tamtych tragicznych wydarzeń, który straciwszy rodziców, tylko cudem uniknął śmierci 15 lipca 1943 roku – pan Jerzy Smurzyński. Tym razem także skierował  list do zgromadzonych w dniu 14 września 2017 roku na leśnej polanie w Jeziorku pisząc w nim: Może trudno będzie Wam wyobrazić to sobie, ale kiedy zostałem skazany na śmierć w tym miejscu, byłem niewiele straszy od Was.  Spoczywają tu moi rodzice, znajomi, koleżanki i koledzy.  W ciągu kilku godzin straciłem Rodziców i dom rodzinny. Takie okrutne były prawa wojny.  Wy dzisiaj żyjecie i uczycie się w wolnej Ojczyźnie. Ale  za to  moje pokolenie zapłaciło najwyższą cenę – cenę życia… . O tym wszyscy musimy pamiętać, musimy dbać o to Miejsce Pamięci.  Dwudziestoletnią już tradycją Waszej szkoły, a jest ona – obok szkoły w Jeziorku – jedyną, która te tradycje kultywuje, jest to, że  kolejne roczniki jej uczniów przychodzą  tutaj pod opieką swoich nauczycieli, aby trudzić się sprzątaniem i modlić za poległych, a podczas „leśnej lekcji”  w opowiadaniu Pani Kustosz  poznać   to wszystko, co ja przeżywałem  w rzeczywistości  już ponad siedemdziesiąt lat temu. Dziękując  Panu Dyrektorowi za zorganizowanie dzisiejszej lekcji, pozdrawiam  panie nauczycielki i panów nauczycieli Waszej Szkoły, a Wam moi Drodzy serdecznie dziękuję  za  prace, które wykonaliście dzisiaj  na tym cmentarzu i modlitwę za dusze spoczywających tu Ofiar.

Nauczycielka  szkoły w Dobrzyjałowie, pani Jolanta Sokołowska – w imieniu dyrektora Andrzeja Milewskiego i własnym – napisała w  Księdze Pamięci m. in.:  „Składamy hołd i modlitwę ofiarom tej  zbrodni”.

Tradycja jesiennych spotkań z uczniami szkoły w Dobrzyjałowie nad mogiłami pomordowanych w trzech masowych egzekucjach w lesie jeziorkowskim,  została podtrzymana.

 

Niech wiecznie trwa pamięć o  ludziach, którzy tu zginęli.  Dziękując wszystkim za udział w leśnej lekcji pamięci pragnę z podziwem podkreślić, że uczniowie  słuchali aktywnie, zadawali mądre pytania, wyciągali wnioski z dyskusji. Jestem dumna z takich słuchaczy, z ich patriotycznej postawy, którą ukształtowała zarówno rodzina, jak i  praca wychowawcza wspaniałych nauczycieli. Zapraszam na kolejne spotkania z historią leśnej nekropolii w Jeziorku.

 

Beata Sejnowska-Runo, społeczny opiekun Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku

dokumentacja zdjęciowa- Andrzej Milewski

777 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar