Łomża. Grobla Jednaczewska

Grobla Jednaczewska prowadzi do Lasu Jednaczewskiego na polanę na której w latach międzywojennych odbywał się zabawy i spotkania Łomżyniaków.  Dalej w pobliżu Narwi do Jednaczewa przez Szablak i do Nowogrodu.


W 1925 r. prasa kilkakrotnie opisywała zabawę pod nazwą „Noc wenecka”. Przybyło około jednego tysiąca osób, na polanie tańczono do późnego wieczora, grała orkiestra 33 pułku piechoty, połowę dochodu przeznaczono na urządzenie drogi bitej z Łomży do lasu. W trzy lata potem podano, że drogę okopano rowami dla osuszenia terenu, obsadzono młodymi drzewami, po bokach drogi ustawiono ławki. W lesie umieszczono pomnik poległego w pobliżu wsi Jednaczewo Stacha Konwy  –  bohatera Kurpiów w walce ze Szwedami o tron polski dla Stanisława Leszczyńskiego.

Według legendy odznaczył się dzielnością podczas III wojny północnej w bitwie ze Szwedami (22-23 stycznia 1708) pod Kopańskim Mostem w pobliżu Myszyńca. W wojnie o sukcesję polską walczył po stronie Stanisława Leszczyńskiego. Dowodził oddziałem kurpiowskich strzelców. W 1733 w bitwie z wojskami sasko-rosyjskimi pod Jednaczewem jego oddział został doszczętnie rozbity, a on sam dostał się do niewoli. Odmówił przejścia na stronę stronnictwa Sasów, za co został powieszony.

Stach Konwa był obecny w pamięci Kurpiów jako symbol ich niezależności i oporu przed rusyfikacją. Pierwszy pomnik został postawiony dzięki staraniom Adama Chętnika na jego grobie w lesie pod Jednaczewem (odsłonięcie 25 czerwca 1922). Pomnik zniszczono podczas II wojny światowej. Jego replikę wykonaną w 1965 można oglądać w skansenie kurpiowskim w Nowogrodzie.

Łomżyczka jest lewostronnym dopływem Narwi o długości 16,4 km, o powierzchni zlewni równej 74 km2. Przecina groblę Jednaczewską w pobliżu Lasu Jednaczewskiego, wpada do Narwi na 200,8 km jej biegu.
Łomżyczka jest ciekiem płynącym w bezpośrednim sąsiedztwie pięciu wsi, a w jej dolnym odcinku położona jest część przemysłowa Łomży. Głównym źródłem zanieczyszczenia Łomżyczki na terenie miasta są kolektory odprowadzające wody opadowe z kanalizacji deszczowej z około 2/3 terenu Łomży. Zakłady PEPEES i ponadto w okresie letnim do rzeki mogą dostawać się ścieki z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego “FABET” S.C. w Łomży. Ścieki technologiczne powstające z pielęgnacji betonu i z prac porządkowych są kierowane na osadnik poziomy i następnie odprowadzane do kanalizacji burzowej mającej ujście do Łomżyczki.

Obecnie Grobla Jednaczewska, jest w ciągu trasy turystycznej (od Bronowa do Łomży) 16 kilometrów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, dalej nad Narwią do Nowogrodu. Jest wyasfaltowana, ale asfalt ten pamięta chyba czasy króla Ćwieczka. Po bokach chodniki z takiego samego asfaltu tylko powypychane przez korzenie drzew, oprócz niżej wspomnianej ścieżki rowerowej na długości aż 1km, od ulicy Łąkowej w stronę Jednaczewa.

Kolejna ścieżka rowerowa w naszym mieście, powstała dzięki włodarzom Grodu nad Narwią, na dotychczas istniejącej nawierzchni chodnika z lanego asfaltu. Wykonana została z wielokolorowej kostki Polbruk
Obecnie Las Jednaczewski też jest miejscem wypoczynku i rekreacji wielu mieszkańców Łomży, przeważnie w weekendy. Był tu do niedawna kominek do przyrządzania kiełbasek na gorąco, ale widocznie komuś przeszkadzał bo został zlikwidowany.

Obecna Grobla Jednaczewska do mostku i droga do Jednaczewa od mostku został sfotografowana można powiedzieć w całości. Wszystkie odcinki proste i odcinki od zakrętu do zakrętu, są na zdjęciach. Szczególni ładnie prezentuje się droga do Jednaczewa na odcinku od mostku do granicy lasu.

1-13. Grobla Jednaczewska od ulicy Łąkowej do mostku na Łomżyczce.
14. Widok z Grobli Jednaczewskiej na Czarnocin i Piątnicę.
15. Mostek od strony miasta.
16 -17 Łomżyczka z obu stron mostku.
18. Widok na Łomżę z grobli Jednaczewskiej.
19 -2 0. Las Jednaczewski nad Łomżyczką przy mostku.
21. Widok na mostek od strony Jednaczewa.
22. Grobla od mostku do Narwii.
23. Tablica informacyjna Rezerwatu Rycerski Kierz wraz z zniszczoną figurką.
24. Miejsce odpoczynku przy grobli prowadzącej w stronę Narwii.
25 -32. Drzewa za mostkiem na początku drogi biegnącej przez Las Jednaczewski.
33 -41. Droga do Jednaczewa biegnąca przez las od mostku do Leśniczówki.
42. Stara Leśniczówka.
43 i 44. Zabudowania mieszkalne przy Leśniczówce.
45 – 48. Droga do Jednaczewa od Leśniczówki do granicy lasu.
49 i 50. Widok z drogi na łany zbóż i w dalszym planie na Jednaczewo.
51. Granica Jednaczewa od strony Łomży.
52 i 53. Krzyż na początku Jednaczewa od strony Łomży.
54. Droga do Narwii.
55 i 56. Droga wylotowa od Jednaczewa do jego granicy.
57. Polana w Lesie Jednaczewskim. Miejsce odpoczynku wielu Łomżan.
58. Widok na Łomżę z polany w Lesie Jednaczewskim.
59. Placyk przy pomnikach do odpoczynku.
60. Droga dojazdowa do polany.
61. Pomnik Stacha Konwy.
62. Tablica pamiątkowa Koła myśliwskiego Sokół w Łomży.
63 – 70. Drzewa otaczające polanę.
Źródło tego tematu:

1. Witold Jemielity
Dzieje Łomży Tysiącletnie
5. Witold Jemielity
Łomża w okresie międzywojennym

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stach_Konwa

Źródła zdjęć:

Zdjęcia Łomży współczesnej wykonane przez autora tematu.
Zdjęcia Łomży przedwojennej:

http://www.lomza.glt.p
http://www.bagnowka.com/
http://www.szukamypolski.com/

Jeżeli coś pomyliłem, lub pominąłem, będę wdzięczny za sprostowanie.

11510 Ogólnie 4 Dziś
  
 

2 Komentarzy

  1. Pingback : Jednaczewo czeka na asfalt | Piotr Kłys

  2. 21 września 2019  17:38 przez Michał Odpowiedz

    Witam czy jest możliwe dokładne określenie gdzie była polana taneczna? Czy pomnik stoi tam gdzie pierwotnie? Pozdrawiam

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomża. Ulica Kierzkowa

Łomża. Ulica Kierzkowa. Wytyczono ją w II połowie XIX wieku i nosiła wówczas nazwę Kierzkowska. Usytuowana jest na osiedlach Skarpa i Pociejewo. Przylega do ulic: Zdro­jowej, S[...]

Łomża. Ulica Dworna

Dworna (Dworska) prowadziła w XVI wieku do zamku, dworu, stąd zapewne nazwa ulicy. Znajdował się on na skarpie (dzisiejsze LO III) i ciągnął się aż do miejsca w którym dzisiaj znaj[...]

Łomża. Ulica Długa

Jest to ulica łącząca Stary Rynek i Plac Kościuszki (Nowy Rynek). Do wybuchu II wojny światowej ulica Długa miała charakter handlowo-usługowy. Była reprezentacyjną ulicą Łomży. By[...]