Łomża. Ulica Nadnarwiańska

znajdz ulicę na mapie

Narew stanowiła przeszkodę trudną do pokonania więc linia zabudowy miasta zaczynała posuwać się na północny – zachód w kierunku wsi Skowronki i Łomżyca.

Pierwsze w XIX wieku projekty rozwoju przestrzennego i urbanistycznego Łomży zarysowano zaraz po 1807 roku, kiedy miasto zostało siedzibą władz departamentu, ale krótki okres istnienia Księstwa Warszawskiego nie pozwolił na ich realizację. Do projektów tych powrócono w okresie Królestwa Polskiego.
Dlatego też w 1824 roku wytyczono ulice między innym Nadnarwiańską z takimi ulicami jak Wiejska, Ogrodowa, Przechodnia i Piękna.


Ulica Nadnarwiańska już w połowie XIX wieku łączyła się poprzez ulicę Zamiejską z ulicą Zjazdową która był częścią traktu petersburskiego i dalej na wschód przez osiedle Rybaki w kierunku Starej Łomży., oraz na zachód nad rzeką w kierunku Nowogrodu. Na tej ulicy nie było ważniejszych zabudowań, poza zabudowaniami gospodarskimi.


Obecnie ulica Nadnarwiańska jest w Nadnarwiańskim ciągu komunikacyjnym – ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska i dlatego też w 2005 roku władze Łomży złożyły wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie na modernizację Grobli Jednaczewskiej i ulicy Nadnarwiańskiej.
Projekt uzyskał wysoką punktację w trakcie oceniania wniosku przez Panel Ekspertów oraz Regionalny Komitet Sterujący, lecz nie został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
Ulica Nadnarwiańska Od Zamiejskiej do Stacha Konwy ma nawierzchnię pamiętającą prawdopodobnie początek XX wieku. Obecna zabudowa to budynki parterowe pamiętające czasy międzywojenne, piętrowe zaś, są z okresu powojennego.

Rzeczywiście została przebudowana.  Zakres prac przewidywał  na 340 metrowym odcinku tej drogi,  wykonanie skrzyżowań z innymi ulicami, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych, budowę ścieżki rowerowej i chodników z kolorowej kostki Polbruk o grubości 6 cm, a także wjazdów z kostki Polbruk o grubości 8 cm. Ponadto przebudowany zostanie wodociąg wraz z 25 przyłączami wodociągowymi. Wybudowana będzie kanalizacja deszczowa z przykanalikami i 17 wpustami deszczowymi oraz kanalizacja sanitarna. W trakcie prowadzanie tych prac zostanie wymieniony grunt i wzmocnione geowłókniną podłoża kanałów. Przebudowana będzie również linia telekomunikacyjna. Koszt tej inwestycji, której termin zakończenia przewidziano na 15 października 2007 r., wynosi 1,7 miliona zł.

Zdjęcia z nowej nawierzchni ulica Nadnarwiańskiej będą po zniknięciu śniegu.

Informacja o przebudowie ulicy Nadnarwiańskiej  z tego linku.

 

1. Widok na ulicę Nadnarwiańską od strony ulicy Zamiejskiej.
2. Widok na ulicę Nadnarwiańską od zakrętu na dole kierunku Zamiejskiej.
3. Widok od Grobli do zakrętu.
4. Widok na Groblę Jednaczewską.
5. Ulica Kanalna od Nadnarwiańskiej.
6. Ulica Kanalna wewnątrz osiedla przy Pięknej.
7. Skrzyżowanie ulicy Stacha Konwy z Nadnarwiańską.
8, 9, 10, 11, 12. Budynki które przetrwały zawieruchę wojenną.
13. Tęcza w listopadzie, widoczna z ulicy Nadnarwiańskiej.

Świerk na zdjęciu nr 1 przy budynku po lewej stronie ulicy w tej chwili już nie istnieje. Został ścięty, być może przyczyną ścięcia były szalejące wichury.2177 Ogólnie 4 Dziś
  
 

2 Komentarzy

  1. 19 lutego 2009  12:03 przez Jan Strzała Odpowiedz

    Nadnarwiańska .Pisząc o nawierzchni nałeżałoby napisać , że miała, o, ile pamietam w 2007 roku ulica była przebudowywana i uzyskała nową nawierzchnię

  2. 21 lutego 2009  12:33 przez maciek Odpowiedz

    Napisałem trochę informacji na temat przebudowy ulicy Nadnarwiańskiej. Więcej wiadomości i zdjęcia będzie jak śnieg zginie.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomża. Ulica Giełczyńska

Ulicą odchodzącą w kierunku południowym jest ulica Giełczyńska. Dlaczego Giełczyńska? Jeszcze w XVII wieku była to ulica zamiejska i nazywaną ją Warszawską. Była drogą wyjazdową z [...]

Łomża. Ulica Kapucyńska

Do do chwili wytyczenia (dzisiejszej ulicy Kapucyńskiej) dojazd do przeprawy mostowej która była na wysokości Zamku Królewskiego (dzisiejsze LO III) odbywał się dzisiejszą ulicą Kr[...]

Łomża. Ulica Krzywe Koło

Ulica Krzywe Koło jest prawdopodobnie w miejscu dawnej drogi publicznej, która prowadziła przez Popową Górę, obok kościoła NMP i św. Apostołów (w tym miejscu obecnie klasztor Braci[...]