Łomża. Ulica Rybaki

Ulica Rybaki jest zlokalizowana w północno – wschodniej części miasta, wzdłuż doliny rzeki Narew u podnóża zurbanizowanej skarpy nadnarwiańskiej, zaliczanej do tzw. starej części Łomży. Ze względu na swoje atrakcyjne położenie (ulica ta biegnie równolegle do koryta rzeki) jest ważnym elementem promocyjnym miasta. Odległość od ulicy do rzeki wynosi średnio około 200 metrów. Wzdłuż brzegu Narwi, od strony ulicy Rybaki położona jest miejska plaża. Szacuje się, że w okresie wakacyjnym korzysta z niej około 1000 osób.
W ostatnich latach, w Łomży został oddany do użytkowania drugi most na rzece Narew. Ulica Rybaki jest łącznikiem między tymi dwoma mostami, mało dotychczas wykorzystywanym m.in. ze względu na zły stan nawierzchni.

W XVI wieku była to osada rybacka przez którą przebiegała droga publiczna prowadząca z Łomży do portu na Narwi i łączyła się przez most z Drogą Piątnią.

Osada Rybaki została włączona do miasta w 1832 roku i stało się ono głównym skupiskiem Żydów, jako że nie wolno było im osiedlać się na terenie Łomży, osiedlili się więc na osiedlu Rybaki, i wskutek przyłączenia osady do miasta stali się mieszkańcami Łomży. Dzisiejsza ulica Rybaki , po przeprowadzeniu generalnego remontu zakończonego w 2004 roku, to ulica nie do poznania, wyasfaltowana, chodniki z kostki brukowej, inny świat. Nie ma na niej żadnych zakładów przemysłowych i położenie na rzeką sprawiło, że usytuowano przy tej kilka placówek Służby Zdrowia. Jest u tylko ujęcie wody (stacja wodociągów) jeżeli to można nazwać zakładem przemysłowym.


1
. Ulica Rybaki od strony Ulicy Zjazd. Ulica Rybaki z Ulicą Zjazd została połączona prawdopodobnie na początku lat 30-tych XIX wieku, bo w tym czasie przebito się od Nowego rynku podczas budowy drogi petersburskiej.
2. Widok z ulicy Rybaki na muszlę amfiteatr i hotel Gromada.
3. Ulica Kapucyńska dawna Mostowa,bo łączyła drogę publiczną z mostem na Narwi.
4. Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha założone zostało przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Poświęcenie Ośrodka odbyło się 12 grudnia 2001r. przez Ks. Bp. Stanisława Stefanka – Biskupa Łomżyńskiego.
Placówka położona jest w centrum Łomży, nad rzeką Narew w otulinie Nadnarwiańskiego Parku Krajobrazowego, kilkaset metrów od trasy Łomża – Suwałki. Centrum Rehabilitacji znajduje się w nowo oddanym budynku spełniającym wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne pozbawionym barier architektonicznych
5. Hospicjum p/w św. Ducha
Towarzystwo powstało w 1992 r., zarejestrowane zostało w 1993 r. Należy do Krajowego Ruchu Hospicyjnego.
Dotychczasowe osiągnięcia: wybudowanie wolno stojącego budynku jednopiętrowego z funduszy osób prawnych i fizycznych.
Hospicjum obejmuje opieką ludzi nieuleczalnie chorych w terminalnym okresie choroby.
Udzielanie fachowej opieki osobom ciężko i przewlekle chorym w stanie terminalnym choroby nowotworowej – opieka stacjonarna w Domu Hospicyjnym oraz opieka domowa w środowisku pacjenta.
Udzielanie pomocy rodzinom osób chorych w sprawowaniu opieki.
Szkolenie pracowników i wolontariuszy w zakresie opieki hospicyjnej.
W miesiącu czerwcu 2005 r. pozyskano budynek po byłej szkole we wsi Giełczyn gmina Łomża z przeznaczeniem na Dom Pogodnej Starości.
6. Leczeniem uzależnień w powiecie łomżyńskim zajmuje się Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Ośrodek został powołany w styczniu 1992 r. przez Wojewodę Łomżyńskiego jako samodzielna jednostka budżetowa.
Jego powstanie było „powiewem nowego ducha” po pierwszych wyborach samorządowych, Kongresie Trzeźwości Diecezji Łomżyńskiej i wizycie Papieża Jana Pawła II w Łomży.
Od początku swego istnienia Ośrodek współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii Zdrowia PTP (od 1994r. program monitorowania efektów terapii), Duszpasterstwem Trzeźwości i Pełnomocnikami Samorządów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W grudniu 1997 r. Ośrodek został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako jeden z pierwszych w województwie łomżyńskim. Od stycznia 1999 r. podlega Sejmikowi Województwa Podlaskiego zaś od 20.09.1999r. jest placówką koordynującą funkcjonowanie placówek lecznictwa odwykowego w województwie podlaskim.
7. Kilka domów zabytkowych.
8. Staw Jemilitego.
9. Dolna część ulicy Krzywe Koło.
10.Ulica Żydowska. Dojście do dawnej plaży żydowskiej.
11. Dzisiejsze wodociągi w Łomży.
12, 13. W okolicach miejsca od Topisuki (zakręt rzeki przy Zjeździe) do ul. Żydowskiej znajdowała się prawdopodobnie (dziś dokładnie w którym miejscu, trudno jest) ustalić przeprawa przez Narew w XVI wieku.
14. Widok na ulicę Zieloną od strony Rybaków.
15,16,17. Dawna Szkoła Podstawowa nr 1, wybudowana na potrzeby oświaty w 1926 roku, funkcjonowała do czasu otwarcia nowej Szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy Reymonta 9.
18. Teraz znajduje się tu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży im. Marii Skłodowskiej-Curie, przeniesiony z ulicy Zjazd (dawna budowlanka).
19 .Stary Cmentarz żydowski w Łomży został założony w 1830 roku. W 1892 roku władze cywilne zabroniły grzebać zmarłych na cmentarzu, który był już przepełniony. Ostatni znany pochówek odbył się w 1942 roku, z tego względu, że po sąsiedzku znajdowało się getto żydowski. Na powierzchni 1,5 hektara zachowało się około 150 nagrobków.
20. Widok na ulicę Plac Zielony łączący ulicę Rybaki z Ulicą Senatorską.
21.Skrzyżowanie ulicy Rybaki z dawną Obwodową, dzisiaj Ulicą Sikorskiego.
22.Widok od ulicy Sikorskiego do pierwszego zakrętu.
23.Widok od pierwszego zakrętu w kierunku ulicy Zjazd.
24.
Zniszczenia wojenne ulicy Rybaki w 1944 roku.

[piclens-lite-link]

6221 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomża. Ulica Wiejska

Ulica Wiejska powstała w tym samym czasie, co Nadnarwiańska i łączyła ulicę Szosową (Trakt Petersburski obecnie Wojska Polskiego) z ulicą Nadnarwiańską, w okresie późniejszym (koni[...]

Łomża. Ulica Krótka

Ulica Krótka, na początku XIX wieku Widna. Ulicą Krótką w tym czasie, ponieważ nie było przebitej ulicy od Nowego rynku do rzeki przebiegał Trakt warszawsko-petersburski, ponownie [...]

Łomża. Ulica Górna.

Widząc zainteresowanie okazane przez naszych użytkowników w komentarzach ulicami Os. Pociejewo postanowiłem pokazać wszystkie ulice tego osiedla. UL. GÓRNA Powstała między 1925 a[...]