Łomża. Ulica Rządowa

UL. RZĄDOWA.
Jest to jedna z najstarszych ulic w mies’cie, która powstała prawdopodobnie w XV wieku, kiedy to nazywała się jeszcze Kozia. Została przemianowana w 1807 r. na Rządową. Usytuowana jest w Centrum pomiędzy Placem Kościuszki a Starym Rynkiem.Toponim powstał w wyniku derywacji sufiksalnej od rzeczownika rząd przez dodanie formantu -owa. Jest on przymiotnikiem w formie M., 1. p., r. ż. Obecna nazwa ma charakter historyczny, ponieważ została utworzona na pamiątkę wydarzeń związanych z wyzwoleniem miasta spod panowania pruskiego w 1807 roku. Po zwycięstwie Napoleona nad Prusami na mocy umowy tylżyckiej powstało Księstwo Warszawskie, zaś Łomża, która znalazła się w jego granicach, stała się miastem departamentowym. Było to bardzo ważne wydarzenie dla łomżan, o czym pisał W. Swiderski:  Mieszkańcy uroczyście witali utworzenie nowego rządu, a z nim wprowadzenie kodeksu Napoleona. Na spotkanie prefekta Lasockiego wyszły wszystkie cechy z chorągwiami, a dziewczęta w bieli sypały mu pod nogi kwiaty. Ku upamięmieniu nowego rządu ulicę Kozią, którą przesuwał się uroczysty pochód i która łączyła biuro z mieszkaniem prefekta, nazwano ul. Rządową. Ulica Rządowa międzywojenna to ulica handlowo – usługowa. Znajdowały się przy niej różnego rodzaju zakłady usługowe, sklepy i oczywiście knajpy. Największą budowlą na ulicy Rządowej był kościół Ewangelicki pw. św. Stanisław Kostki. Zniszczony w czasie wojny tak jak i cała ulicy. Kościół znajdował się w miejscu, gdzie jest plac w narożniku ulicy Rządowej i ulicy Zjazd obok Hotelu Gromada.

1. Ulica Rządowa z 1913 roku, widok od Nowego Rynku do ulicy Krótkiej. Po lewej stronie na pierwszym planie widzimy kościół ewangelicki zniszczony przez Niemców w 1944 roku.
2. Ulica Rządowa obecnie, widok od Ronda.
3. Ulica Rządowa z 1914 roku, widok od ulicy Krótkiej w górę. Porównajcie zabudowę na ówczesnej, do obecnej Rządowej
4. Ulica Rządowa, obecnie od ulicy Krótkiej w górę.
5. Ulica Rządowa widok od Starego Rynku.
6. Hotel Gromada, pobudowany w latach siedemdziesiątych ub. wieku.
7. Ulica Rządowa 2. Budynki mieszkalne przy Rondzie wybudowane po wojnie.
8. Ulica Rządowa 4. Na rogu ulicy Krótkiej, wybudowany po wojnie.
9. Ulica Rządowa 6. Odtworzono budynek na jego pozostałościach powojennych.
10. Rządowa 8. Budynek z końca XIX wieku, bez dachu i stropów. Obecnie trwa tam tam remont.
11. Bydynki na ulicy Rządowej, które ocalały z pożogi wojennej.
12. Budynek, jako jeden z pierwszych w Łomży wybudowany powojnie
13. Ulica Rządowa 10, obok kamienicy zabytkowej, też jako jeden z pierwszych odbudowanych po wojnie.
14. Ulica Rządowa 12. Budynek na rogu Ulicy Rządowej i Starego rynku. Odbudowany razem z pierzeją zachodnią Starego Rynku.

Opracowano na podstawie:
Anna Pańkowska,  Justyna Piechocka
Nazewnictwo Miejskie Współczesnej Łomży
Witold  Jemielity
Dzieje Łomży Tysiącletnie
Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży


7098 Ogólnie 6 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomża. Ulica Rybaki

Ulica Rybaki jest zlokalizowana w północno – wschodniej części miasta, wzdłuż doliny rzeki Narew u podnóża zurbanizowanej skarpy nadnarwiańskiej, zaliczanej do tzw. starej części Ł[...]

Łomża. Ulica Polowa

Ulica Polowa została wytyczona prawdopodobnie na przełomie wieku XVIII i XIX. Na mapce Łomży z 1805 roku widać na skrzyżowaniu ulicy Giełczyńskiej Gościńca Zambrowskiego u wylotu z[...]

Łomża. Ulica Nowogrodzka

Droga do Nowogrodu istniała w Łomży już w XV stuleciu i nosiła nazwę Różańcowej, przy tej drodze była Kaplica  NMP Różańcowej i stąd taka nazwa. Nowogród do którego prowadziła drog[...]