Łomża. Ulica Szkolna

UL. SZKOLNA

Powstała prawdopodobnie w XVIII wieku. Położona jest w Centrum między ulicami: Dworną, Senatorską i Woziwodzką.

Toponim utworzony został w derywacji sufiksalnej z formantem -na od podstawy rzeczownikowej szkoła. Nastąpiły tu oboczności spółgłoskowe ł: l.

Ulica prowadziła do znajdującej się w pobliżu szkoły żydowskiej, dlatego jej nazwa jest kierunkowa. Na mapce z 1872 roku widać, że ulica Szkolna przecina ulicę Woziwodzką i przez Rynek Targowy łączy się z ulicą Rybaki.

Obecna zabudowa szczególne od ulicy Dwornej do Senatorskiej to bydynki prywatne z przewagą piętrowych w których mieszczą się gabinety lekarskie, hurtownie i pracownie komputerowe. Od ulicy Senatorskiej do do ulicy Woziwodzkiej jest kilka budynków prywatnych mieszkalnych. wszystkie budynki na ulicy Szkolnej to budynki powojenne. Nie ma żadnych obiektów zabytkowych. Były budynki, ale został zniszczone w czasie wojny albo rozebrane ze względu na zły stan ( zdj. 3) .Zdjęcie zrobione od strony ulicy Woziwodzkiej.

Opracowano na podstawie:

Anna Pańkowska, Justyna Piechocka
Nazewnictwo Miejskie Współczesnej Łomży

2528 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Moje Boże Narodzenie

Moje Boże Narodzenie O Bożym Narodzeniu zwykło się mawiać, że są szczególnie świętami rodzinnymi. Już do ich przygotowania zwykle zaangażowana cała rodzina, aby gdy nadejdą, we [...]

33 Pułk Piechoty - II

WYPADY. Na froncie litewsko-białoruskiim od września 1919 roku do maja 1920 roku oprócz walk pozycyjnych, utarczek patrolów, przedsiębrano charakterystyczne wypady, jako sposób [...]

Zagadka 97

Jest to budynek pobudowany pod koniec  lat 60 XX wieku przez rządy komunistyczne. Jaki zakład mieścił się w tym budynku i na której ulicy miał siedzibę ten zakład? Zdjęcie z [...]