Informacje o Bractwie

Motto:

„Warunkiem budowania naszej przyszłości jest troska i pielęgnowanie pamięci minionych pokoleń. By bowiem wiedzieć dokąd zmierzamy, konieczna jest wpierw odpowiedź na pytanie: skąd wychodzimy? Wszak w nim zawiera się próba odpowiedzi na pytanie: kim naprawdę jesteśmy.”

Bractwo jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych – miłośników lokalnej historii i tradycji, zawiązanym dla badania, popularyzowania i rozwijania wiedzy historycznej dotyczącej dziejów Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

Założyciele Bractwa określili, że podstawową misją stowarzyszenia będzie budzenie na tle przebogatej historii Ziemi Łomżyńskiej patriotyzmu lokalnego oraz budowanie, przypominanie i kultywowanie wśród mieszkańców ziemi łomżyńskiej pamięci historycznej, tradycji i dokonań przynależnych ziemiom północnego Mazowsza. Działalność Bractwa prowadzona będzie na zasadzie non-profit i oparta przede wszystkim o pracę społeczną swoich członków.

Na zebraniu założycielskim Bractwa odbytym w dniu 22 września 2011r akt powołania Bractwa podpisali obecni na spotkaniu miłośnicy historii Ziemi Łomżyńskiej: Krzysztof Sychowicz, Włodzimierz Chrostowski, Mariusz Patalan, Henryk Sierzputowski, Czesław Rybicki, Jadwiga Serafin i Wojciech Winko.

W dniu 6 października 2011r Bractwo zostało formalnie zarejestrowane pod nr.14 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych Prezydenta m. Łomża.