Władze Bractwa

Najwyższą władzą jest Rada Bractwa, którą stanowią wszyscy członkowie Bractwa. Funkcje wykonawcze w Bractwie sprawują:

1/ Starszy Bractwa,

2/ Podstarszy Bractwa,

3/ Sekretarz Bractwa,

ponadto wszystkim członkom – założycielom Bractwa /tj. dla Krzysztofa Sychowicza, Włodzimierza Chrostowskiego, Mariusza Patalan, Henryka Sierzputowskiego, Czesława Rybickiego, Jadwigi Serafin i Wojciecha Winko/ przysługuje honorowy tytuł: Ławnika Bractwa.

Na spotkaniu w dniu 11 października 2011r  zaufanie  członków Bractwa uzyskali i funkcje objęli:

1/ Czesław Rybicki – Starszy Bractwa,

2/ Henryk Sierzputowski – Podstarszy Bractwa,

3/ Wojciech Winko – sekretarz Bractwa.

Członkowie Łomżyńskiego Bractwa Historycznego (dane ciągle aktualizowane)

L.p.
Imię i nazwisko
1 Krzysztof Sychowicz
2 Włodzimierz Chrostowski
3 Henryk Sierzputowski
4 Czesław Rybicki
5 Jadwiga Serafin
6 Wojciech Winko
7 Mariusz Patalan
8 Anna Wronka
9 Bożena Zgrzywa
10 Andrzej Wszeborowski
11 Zdzisław Kalinko
12 Waldemar Marczyk
13 Aleksandra Gierwat
14 Mariusz Staniurski
15 Monika Elert
16 Sławomir Zgrzywa

 

c.d.n