Łomżyńskie drogi do Niepodległej – Konkurs miejski.

Ogłoszenie

Konkurs miejski
dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych
i pierwszych klas szkół średnich z terenu Łomży

Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie
pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”.
Cyceron
Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie”.
(Przysłowie polskie)

Łomżyńskie drogi do Niepodległej
 pamięć i tożsamość. Biografie lokalnych bohaterów

Czas realizacji prac konkursowych: 16.10.2017–3.11.2017 r.
Ogłoszenie wyników konkursu: 10.11.2017 r.
Uroczyste wręczenie nagród: 14.11.2017 r.
Wystawa prac konkursowych: 14-30.11.2017 r.

Konkurs miejski: Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i tożsamość. Biografie lokalnych bohaterów – przeprowadzenie (we współpracy ŁTN-u, Urzędu Miasta, nauczycieli szkolnych skierowanych do zadania) konkursu indywidualnego, grupowego (max. 3 osoby) na pracę w wybranej formie:

 • opowiadanie o przodku-bohaterze

 • wywiad z przodkiem-uczestnikiem powstania narodowego czy wojny;

 • kartka z rodzinnego pamiętnika;

 • komiks o wydarzeniu historycznym w Łomży lub w miejscu zamieszkania ucznia; o losach łomżyńskiego bohatera;

 • fotograficzna opowieść o dziejach miejsca związanego z wydarzeniem historycznym;

 • drzewo genealogiczne (uwzględniające szczegółowy opis członków rodziny żyjących w latach 1914-1921);

 • reportaż: „Śladami moich bohaterskich przodków”;

 • prezentacja multimedialna o łomżyńskich bohaterach;

 • biografia łomżyńskiego patrioty;

 • wiersz ku pamięci lokalnych bohaterów.

Konsultacje telefoniczne w sprawie konkursu z wybranymi nauczycielami; konsultacje merytoryczne z pracownikami ŁTN im. Wagów w Łomży (tel. 86 / 2163256). Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży, ul. Długa 13 (czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-17.00, w piątek od godz. 9.00 do 16.00).

REGULAMIN

REGIONALNEGO KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży i Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży oraz Prezydent Miasta Łomży – fundator nagród.

 2. Konkurs rozpoczyna się 16.10.2017 roku i kończy się 14.11.2017 r. wręczeniem nagród dla autorów najlepszych prac oraz wystawą pokonkursową.

 3. Prace będą oceniane w kilku kategoriach: w zależności od formy przekazu (np. prezentacja, komiks, opowiadanie) zgłoszonego na konkurs.

 4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi (zakłada się i dopuszcza współautorstwo rodzeństwa), wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.

 5. Przygotowane prace konkursowe w wersji papierowej i elektronicznej lub przestrzennej należy dostarczyć lub przesłać na adres pocztowy ul. Długa 13, 18-400 Łomża, na adres poczty e-mail: wagowie@ltn.lomza.pl, bądź (pozostawić w sekretariacie szkoły, w której jest organizowany konkurs. Dyrekcja szkoły może je zbiorowo przekazać do siedziby Towarzystwa. Zakończenie przyjmowania prac konkursowych nastąpi 3 listopada 2017 roku o godz. 16.00. Decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail z załączoną pracą konkursową.

 6. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach ŁTN im. Wagów w Łomży. W wyjątkowych sytuacjach Towarzystwo może odstąpić od tego postanowienia.

 7. Na pracach należy umieścić drukiem informacje o autorze / autorach: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela, nr telefonu, nazwę i adres szkoły oraz adres e-mail. Prace bez informacji o autorze będą pomijane przez jury.

 8. Uczestnicy, którzy indywidualnie przesyłają swoje prace do Towarzystwa powinni ponadto podać swój adres zamieszkania.

 9. Uczestnicy konkursu wybierają dowolną formę wykonania prac konkursowych:

– opowiadanie o przodku-bohaterze;

– wywiad z przodkiem-uczestnikiem powstania narodowego czy wojny;

– kartka z rodzinnego pamiętnika;

– komiks o wydarzeniu historycznym w Łomży lub w miejscu zamieszkania ucznia; o losach łomżyńskiego bohatera;

– fotograficzna opowieść o dziejach miejsca związanego z wydarzeniem historycznym;

– drzewo genealogiczne (uwzględniające szczegółowy opis członków rodziny żyjących w latach 1914-1921);

– reportaż: „Śladami moich bohaterskich przodków”;

– prezentacja multimedialna o łomżyńskich bohaterach;

– biografia łomżyńskiego patrioty;

– wiersz ku pamięci lokalnych bohaterów.

10. Decyzje Jury konkursowego są ostateczne.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi 14.11.2017 r. na stronie: www.ltn.lomza.pl;

12. Przyznane zostaną nagrody:

 • dla uczestników, których prace Jury uzna za wyjątkowe i szczególnie cenne, nowatorskie, przedstawiające rzetelnie opisaną czy udokumentowaną historię bohatera;

 • dyplomy dla szkół prowadzących laureatów.

13. Uczestnik konkursu, jego rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie.

14. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem Uczestnika, że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich i wyrażeniem zgody na publikację jego pracy.

Organizatorzy konkursu

 

 

 

 

1033 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomża Niepodległa

Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Zaprasza na Spotkanie w Ramach Obchodów Stulecia Odzyskania Przez Polskę NiepodległMościMateriały nadesłało Muzeum Północno - Mazowieckie[...]