MEDALE ANTONIEGO MIECZKOWSKIEGO

MEDALE ŁOMŻYŃSKIE

MEDALE ANTONIEGO MIECZKOWSKIEGO

Art. plastyk Antoni Mieczkowski. Fot. Stanisław Andruszkiewicz

Art. plastyk Antoni Mieczkowski. Fot. Stanisław Andruszkiewicz

Artysta plastyk Antoni Mieczkowski, 18-400 Łomża, ul. Bawełniana 15. Uro­dzony 23 marca 1947 roku w Grajewie. Liceum Technik Sztuk Plastycznych ukoń­czył w Supraślu k./Białegostoku. Następnie w 1970 roku kończy Studium Nauczy­cielskie w Ełku, kierunek wychowanie plastyczne. Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (malarstwo sztalugowe u prof. Stanisława Borysowskiego i u prof. Mieczysława Wiśniewskiego). Po uzyskaniu dyplomu w 1975 roku, w pracowni prof. Bronisława Kierzkowskiego, przybywa do Łomży. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków.
Uprawia malarstwo, rysunek, plakat, gra­ fikę użytkową. Od 1990 roku zajmuje się, obok czystej działalności artystycznej, pro­jektowaniem wnętrz użyteczności publicz­nej, wnętrz biurowych, a także mieszkal­nych. Jego twórczość, to także projektowa­nie kolorystyki architektonicznej i doradztwo artystyczne w zakresie grafiki reklamo­wej. Jest autorem wielu znaków firmowych i okolicznościowych. Z jego dorobku medalierskiego – to odznaka „Za zasługi dla województwa łomżyńskiego”, nadawana za szczególne zasługi w dziedzinie gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa łomżyńskiego.
Bierze udział w licznych wystawach i konkursach. Prace jego znajdują się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych. Wystawy zbiorowe:
1971 -malarstwo, Trzemeszno.
1972 – malarstwo, Elbląg.
1973 – malarstwo, Olsztyn.
1975 – malarstwo, „Koło Młodych” Toruń.
– „Ogólnopolska Wystawa Plakatu” – tematyka łowiecka, Warszawa,­
– „Ogólnopolska Pokonkursowa Wystawa Plakatu” – Port Północny w Gdańsku,
– wyróżnienie.
1976 – Środowiskowa Wystawa Plastyki, BWA w Łomży.
1978 – wystawa łomżyńskiego środowiska plastycznego, malarstwo, Muzeum
Okręgowe w Łomży.
1979 – wystawa poplenerowa „Plener Wiejski
– Szepietowo’78”, BWA w Łomży.
1983 – III wystawa środowiskowa, malarstwo, BWA w Suwałkach,
– wystawa pokonkursowa „Najlepsze prace plastyczne roku 1983”, BWA w Łomży,
– malarstwo, Dom Kultury w Ełku.
1984 – „Czartowisko’84”, malarstwo, MDK-DŚT w Łomży,
– wystawa łomżyńskiego środowiska plastycznego, BWA w Łomży.
1985 – „10 lat Łomżyńskiego Środowiska Plastycznego”, MDK-DŚT, BWA,
Klub „Stałe Zajęcie” w Galerii „Pod Arkadami” w Łomży,
– „Wigry”, wystawa poplenerowa, BWA w Łomży.
1986 – malarstwo, BWA w Suwałkach,
– wystawa poplenerowa, Czarna Wieś PST,
– wystawa pokonkursowa „Najlepsze dzieło plastyczne roku 1986”, BWA w Łomży.
1987 – wystawa środowiskowa, BWA w Suwałkach,
– „Sztuka profesjonalna województwa łomżyńskiego”, Wilno – Litwa.
1988 – malarstwo, Biała Podlaska.
1989 – „Polska współczesna plastyka profesjonalna”, Muzeum Sztuki w Kazaniu –
– Tataria,
1991 – „Ciechanowiec’91”, wystawa poplenerowa, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, BWA w Łomży.
1992 – wystawa pokonkursowa „Dzieło plastyczne roku 1991”, – nagroda im. Wiesława Sielskiego i nagroda publiczności, BWA w Łomży.

W 1990 roku wspólnie z art. plastykiem Januszem Czarnym wykonał projekt pomnika w Grajewie „Bohaterom 1920 roku”.

1. ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŁOMŻYŃSKIEGO
I wersja

A. W centrum, część koła zębatego, kłos oraz pióro i maska teatralna; symbole przemysłu, rolnictwa i kultury. Na przywieszce napis: ZA ZASŁUGI DLA. Na odznace wokół obrzeża: WOJEWÓDZTWA ŁOMŻYŃSKIEGO.

B. Napis w czterech wierszach: WOJEWÓDZKA / RADA / NARODOWA / W ŁOMŻY.

Za Zasługi dla Województwa ŁomżyńskiegoWojewódzka Rada Narodowa w Łomży

Niesygnowana.
Mocowanie na agrafkę.
Projekt graficzny: Antoni Mieczkowski przy współpracy Jerzego Swoińskiego.
Odznaka mała o wymiarach: 30×30 mm, przywieszka: 30×10 mm.
Odznaka duża o wymiarach: 62×62 mm, przywieszka: 62×22 mm.
Odznaka mała: tombak srebrzony i oksydowany – 8.000 szt.
Odznaka duża: tombak srebrzony i oksydowany – 200 szt.
Realizacja i bicie odznaki: „Zakład Usług Grawerskich”, Wiesław Sołowiej,
01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 60.
Emitent: Wojewódzka Rada Narodowa, 18-400 Łomża, ul. Armii Czerwonej 22.
Ze zbiorów: autora tekstu.

Uwaga: odznaka regionalna została ustanowiona uchwałą Nr XI/49/78 Wojewódz­kiej Rady Narodowej w Łomży z dnia 05 czerwca 1978 roku i nadawana za szczególne zasługi w dziedzinie gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa łomżyńskiego.

II wersja
Decyzją Wojewody Łomżyńskiego w listopadzie w 1993 roku dokonano na rewer­sie zeszlifowania napisu i dokonano nowego o treści: WOJEWODA / ŁOMŻYŃ­SKI.

A. Jak poprzednio.

Odznaka mała – 33 szt.
Grawerowanie i srebrzenie: „Pracownia Grawerska” Janusza Ługowskiego, 03-448
Warszawa, ul. Targowa 78.
Emitent: Urząd Wojewódzki, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2.

Uwaga: odznaczenia przeznaczone były do wręczania osobom wyróżnionym przez Wojewodę za zasługi dla województwa łomżyńskiego. Jako pierwsi otrzy­mali zasłużeni dla budowy gazociągu na trasie Biały stok-Wyszków, z od­gałęzieniem do Łomży i Ostrołęki i były wręczane w dniu 03 grudnia 1993 roku, w ilości 11 szt.

III wersja

W maju 1994 roku, wybito ponownie oryginalnymi stemplami odznakę „Za zasługi dla województwa łomżyńskiego”, lecz ze zmienionym rewersem.

A. Jak poprzednio.

R. Napis w dwóch wierszach: WOJEWODA / ŁOMŻYŃSKI.

Odznaka mała: tombak srebrzony i oksydowany – 200 szt.
Odznaka duża: tombak srebrzony i oksydowany – 10 szt.
Realizacja i bicie odznaki: „Zakład Usług Grawerskich”, Wiesław Sołowiej, 01-193
Warszawa, ul. Karolkowa 60.
Emitent: Urząd Wojewódzki, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2.

Materiały źródłowe:
1. Archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, ul. Nowa 2.
2. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łomży, Al. Legionów 36.

Autor materiału Sylwester Banaśkiewicz.
Opublikowano na podstawie:
Kolekcjoner łomżyński 5/96
Udostępnionym przez Panią Jolantę Deptuła ówczesnego sekretarz redakcji.

1903 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Pamiętnik Jana Marchewki

Pamiętnik Jana Marchewki Kierowanie ludzi do obozów  koncentracyjnych, zwanych „obozami śmierci”, było w czasie okupacji niemieckiej  na porządku dziennym. Taki los nie ominął też[...]

Stulecie Kamienicy Wejrocha

Stulecie Kamienicy Wejrocha Część dzisiejszej ulicy Krótkiej ( miedzy Długą a Dworną), zwanej wówczas Nową, Widną lub Widok, została wytyczona w latach trzydziestych XIX wieku. Pr[...]