MEDALE BARBARY LIS – ROMAŃCZUKOWEJ

Uzupełniając   materiał ze strony
https://historialomzy.pl/lomzynskie-medale/
  Wstawiamy następny artykuł z cyklu Łomżyńskie medale z Kolekcjonera łomżyńskiego 3/93  przekazanego naszej redakcji przez Panią Jolantę Deptułę ówczesnego  sekretarza redakcji.

Redakcja Serwisu

ŁOMŻYŃSKIE MEDALE.

MEDALE BARBARY LIS – ROMAŃGZUKOWEJ
Artysta plastyk Barbara Lis-Romańczukowa, 10-340 Olsztyn, ul. Limanowskiego 9/13. Urodzona w 1935 roku w Poznaniu. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku i uzyskała dyplom w 1960 roku.
Uprawia grafikę i medalierstwo. W dziedzinach (pozornie tak odległych) wypracowała własny rozpoznawalny styl. Łączy je w sposób naturalny poprzez specyficzne podejście do tematu i swoiste operowanie linią. Medal czy plakietka jest to szczególna forma upamiętnienia wyjątkowego wydarzenia. Przyzwyczajeni jesteśmy do rozwiązań tradycyjnych w postaci ilustracji i napisu. Pani Romańczukowa odeszła od powszechnie utartego kanonu. Dla artystki temat wydaje się być pretekstem do szukania kształtu i formy wypowiedzi o zdarzeniu. Operuje elementami form z pogranicza różnych dyscyplin plastycznych, gdzie graficzna linia – refleksem przechodzi w relief, który tworzy rozmalowaną płaskorzeźbę o subtelnym światłocieniu, a liternicza treść jest uzupełnieniem całości. Dzieła Pani Barbary Lis-Romańczukowej to swoisty konglomerat grafiki, rzeźby i…. poezji. Artystka prezentowała swoje prace i uzyskiwała wyróżnienia m. innymi:
– na wystawach indywidualnych w latach 1967, 1968, 1970,1974, 1975,1976.
– brała udział w wielu wystawach, konkursach i plenerach w kraju i za granicą. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień.
W 1977 roku została wyróżniona Nagrodą III stopnia Ministra Kultury i Sztuki za twórczość w dziedzinie medalierstwa. Prace jej znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
W trzecim numerze „Kolekcjonera” zaprezentuję Czytelnikom całość emisji medali łomżyńskich zaprojektowaną przez artystkę. Emitentami były instytucje, towarzystwa kulturalne i osoby prywatne. Przedstawione poniżej medale znajdują się w zbiorach autora.

1. I BIENNALE WYDAWCÓW KSIĄŻEK DLA DZIECI
A. W centrum, w otworze o nieregularnym kształcie obrotowy stylizowany ptaszek wykonany jakby z kartki papieru. Na dole napis-1 BIENNALE WYDAWCÓW / KSIĄŻEK DLA DZIECI.
R. Centrum medalu jak na awersie. Poniżej po prawej napis: ’79 / ŁOMŻA

I biennale wydawców książek dla dzieci. AI biennale wydawców książek dla dzieci. R

A                                                                                                            R

Fot. Gabs Foto Express

Sygnowany na R. – R.
Medal wielopłaszczyznowy w kształcie czworoboku o wym. – 120 x 111 mm.
Mosiądz – 5 szt.
Lany: w Zakładzie Rzemieślniczym w Poznaniu.
Emitent: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 18-400 Łomża, ul. Sadowa 12.

2. 10 LAT ŁOMŻYŃSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
A. Głowa w profilu w lewo i obok napis : 1973 / 1983. Z lewej strony pionowo: ZAŁOŻYCIEL Ł* T* F */DR BOLESŁAW / CZYŻEWSKI / 1926 * 1976. Poniżej napis: 10 LAT / ŁOMŻYŃSKIEGO / TOWARZYSTWA / FOTOGRAFI­CZNEGO.
R. W centrum stylizowany aparat fotograficzny. U góry wygięty napis: FOTOGRAFUJCIE SERCEM* / *JAN BUŁHAK

10 lat ŁTF. A10 lat ŁTF. R

   A                                                                                                            R

Fot. Bolesław Deptuła

Sygnowany na A. – R.
Medal w kształcie nieforemnego czworoboku o wymiarach skrajnych 84 x 84 mm.
Mosiądz – 300 szt
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w
Ciechanowcu – 18-230 , ul. Łomżyńska 59.
Emitent: Łomżyńskie Towarzystwo Fotograficzne, 18-400 Łomża, ul. Moniuszki 6.

3. PLENER MALARSKI CIECHANOWIEC’87
A. U góry napis: PLENER MALARSKI / CIECHANOWIEC ’87, poniżej na całej powierzchni ogród kwiatów.
R. W zagłębionym centrum medalu napis: MDK-DOM ŚRODOWISK/TWÓRCZYCH / ŁOMŻA. Poniżej kwiaty.

Plener malarski. Ciechanowiec 87. APlener malarski. Ciechanowiec 87. R

A                                                                                                         R

Fot. Bolesław Deptuła

Sygnowany na A.-K
Medal w kształcie meforemnego czworoboku o wym. skrajnych 73 x 67 mm.
Mosiądz- 32 szt
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w
Ciechanowcu.
Emitent: Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych 18-400 Łomża, ul.
Wojska Polskiego 1.

4. X – LECIE MAŁŻEŃSTWA KRYSTYNY I SYLWESTRA BANAŚKIEWICZÓW
A. Na lewej części wiązanka kwiatów, na prawej napis: X -LECIE / MAŁŻEŃSTWA / KRYSTYNY /1 / SYLWESTRA / BANAŚKIEWICZÓW /1978*1988.
R. Na lewej części napis: PATRYCJA / SYLWIA / KRYSTIAN. Poniżej wiązanka z trzech kwiatów symbolizująca troje dzieci. W prawej części, herb miasta, powyżej napis: ŁOMŻA.

X-lecie małżeństwa Krystyny i Sylwestra Banaśkiewiczów 1978-1988. AX-lecie małżeństwa Krystyny i Sylwestra Banaśkiewiczów 1978-1988. R

A                                                                                                        R

Fot. Bolesław Deptuła

Sygnowany na A. – R.
Medal w kształcie nieforemnego ośmioboku z wycięciami w pionie o skrajnych
wymiarach 85 x 73 mm.
Brąz – 30 szt
Srebro próby ok. 800- 4 szt. waga nr 1-316 g, nr 2- 346 g, nr 3- 301 g, nr 4- 305 g.
Lany: w „Przedsiębiorstwie Państwowym, Pracowniach Sztuk Plastycznych” 87-100
Toruń, ul. Szeroka 38, w roku 1990.
Medale brązowe są numerowane techniką grawerską od nr 1 do 30 na prawym dolnym
rancie w „Firmie Kiliński”, Warszawa- Stare Miasto, natomiast medale srebrne od
nr 1 do 4 numerowane i oksydowane w „Artystycznej Pracowni Grawerskiej”
Andrzeja Panasiuka w Warszawie – Stare Miasto.
Emitent: Sylwester Banaśkiewicz.

5. 30 LAT PRACY TWÓRCZEJ HENRYKA GAŁY
A. Drzewo ze wstęgami oplatającymi medal. Po lewej napis : 30 LAT /PRACY / TWÓRCZEJ / HENRYKA / GAŁY.
R. Kompozycja ze wstąg. W centrum napis: DROZDOWO / 1988. U góry w prawo półkoliście po obrzeżu: MDK * DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W ŁOMŻY.

30 lat pracy twórczej Henryka Gały. A 30 lat pracy twórczej Henryka Gały. R

A                                                                                                         R

Fot. Bolesław Deptuła

Sygnowany na A. – R.
Medal w kształcie nieforemnego czworoboku z otworem wewnątrz o skrajnych
wymiarach 78 x 71 mm.
Mosiądz – 42 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w
Ciechanowcu.
Emitent: Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

6. BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ŁOMŻA

A. Kompozycja z licznych palet malarskich i prostopadłościanów. W centrum napis: BWA, niżej ukośnie: ŁOMŻA.
R. Ukośnie w centrum zestaw przyborów malarskich: ołówek, pędzle, piórka, rylec. Niżej napis: BIURO/WYSTAW/ARTYSTYCZNYCH/W ŁOMŻY.
Sygnowany na A, – R.
Medal w kształcie palety malarskiej o wym. skrajnych 83 x 78 mm.
Mosiądz – 100 szt.

Biuro wystaw artystycznych w Łomży. ABiuro wystaw artystycznych w Łomży. R

A                                                                                                     R

Fot. Bolesław Deptuła

Lany w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w
Ciechanowcu.
Emitent: Biuro Wystaw Artystycznych 18-400 Łomża, ul. Polowa 19.
Uwaga: medal wydany był w 1989 roku.

7. 30 – LECIE MAŁŻEŃSTWA WIESŁAWY I FRANCISZKA ALIŃSKICH
A. W centrum amorek grający na lirze, obok paw siedzący na gałęzi. Na górze napis: ŁOMŻA /1989, na dole 30- / LECIE / MAŁŻEŃSTWA / WIESŁAWY I FRANCI­SZKA /ALIŃSKICH.
R. Wiązanka kwiatów ze wstążkami. Poniżej ukośnie napis: BEATA / ANNA / JACEK / PAULA / ANNA.

30-lecie małżeństwa Wiesławy i Franciszka Alińskich A30-lecie małżeństwa Wiesławy i Franciszka Alińskich R

 A                                                                                                        R

Fot. Bolesław Deptuła

Sygnowany na A. – R.
Medal w kształcie niejoremnego czworoboku z wycięciami w poziomie o skrajnych
wymiarach 94 x 87 mm.
Mosiądz – 3 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w
Ciechanowcu.
Brąz – 5 szt.
Lany: w „Przedsiębiorstwie Państwowym, Pracowniach Sztuk Plastycznych” w Toruniu.
Emitent: Wiesława i Franciszek Alińscy.

8. WIKTOR IGNACY GODLEWSKI 1831-1900. W160 ROCZNICĘ URODZIN
A. Popiersie en face. Po lewej stronie napis: WIKTOR / IGNACY / GODLEWSKI / 1831-1900.
R. Jezioro i na nim napis : BAJKAŁ. Po lewej stronie róża kompasowa tzw. „Róża Wiatrów”. Od góry po obrzeżu napis: W 160 ROCZNICĘ URODZIN, od dołu: OŚRODEK KULTURY W BOGUTACH * 1991.

Wiktor Ignacy Godlewski 1831-1900. W 160 rocznicę urodzin. AWiktor Ignacy Godlewski 1831-1900. W 160 rocznicę urodzin. R

A                                                                                                             R

Fot. Bolesław Deptuła

Sygnowany na A. – R.
Medal w kształcie nieforemnego sześcioboku o skrajnych wymiarach 88 x 77 mm.
Mosiądz – 90 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Muraw skiego Ciechanowcu.
Emitent: Gminny Ośrodek Kultury w Bogutach 18-325, ul. Pawła Olszewskiego 2.

Uwaga: medal jest przyznawany za ratowanie i zachowanie dóbr przyrody ojczystej.

Materiał opracował:
Sylwester Banaśkiewicz

 

3646 Ogólnie 6 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.