MEDALE JANUSZA CZARNEGO

Uzupełniając   materiał ze strony
https://historialomzy.pl/lomzynskie-medale/
  Wstawiamy następny artykuł z cyklu Łomżyńskie medale z Kolekcjonera łomżyńskiego 4/94  przekazanego naszej redakcji przez Panią Jolantę Deptułę ówczesnego  sekretarza redakcji.

Redakcja Serwisu

Łomżyńskie medale.

MEDALE JANUSZA CZARNEGO
Czarny JanuszArtysta plastyk Janusz Czarny, 18-400 Łomża, ul. Żeromskiego 3/3. Urodzony 14 stycznia 1954 roku w Rudniku nad Sanem. Liceum Sztuk Plastycznych ukończy! w Jarosławiu w 1974 roku. Studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby – Katedra Rzeźby, u doc. Leona Podsiadło. Dyplom uzyskał w 1982 roku. W tymże roku przybył do Łomży. Jest członkiem Związku Arty­stów Plastyków. W 1992 roku z jego inicja­tywy powstało w Łomży Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, którego jest dyre­ktorem.
Uprawia malarstwo, rzeźbę i medalie­rstwo. Swoje prace traktuje realistycznie, o płaskim reliefie. W tradycyjnych konwen­cjach modeluje plakiety i medaliony portretowe, medale o tematyce sportowej i religijnej, okolicznościowe, z okazji wizyty Jana Pawła II w Łomży, medale przedstawiające sceny rodzajowe, jak też plakiety przeznaczone na nagrobki. Dobre rezultaty osiąga w realizacjach pomników i małych form rzeźbiarskich. Jego tablice pamiątkowe, pomniki, nierozerwalnie wrosły w krajobraz miasta. Bierze udział w licznych wystawach i konkursach.

Wystawy indywidualne:
1982 – rzeźba, Galeria Foto – Medium Art we Wrocławiu.
1984 – rzeźba, BWA w Łomży. 1993 – malarstwo, Klub Bilardowy w Łomży.

Wystawy zbiorowe:
1982 – „Dyplom ’82”, w Poznaniu.
1983 – „Biennale Sztuki Współczesnej”, dział dokumentacji fotograficznej dokonań
artystycznych (rzeźby), „Centrum Pompidou” w Paryżu,
– konkurs na „Najlepsze dzieło plastyczne roku 1983”, wystawa zbiorowa środowiska łomżyńskiego, BWA w Łomży.
1984 – konkurs na „Najlepsze dzieło plastyczne roku 1984”, wyróżnienie w dziedzinie
rzeźby, BWA w Łomży.
1985 – „10 lat łomżyńskiego środowiska plastycznego”, MDK-DŚT i BWA w Łomży,
– konkurs na „Najlepsze dzieło plastyczne roku 1985”,- nagroda w dziedzinie rzeźby, BWA w Łomży,
– „II Salon Zimowy Rzeźby”,Galeria ZAR w Warszawie,
– „Hajnówka ’85”, wystawa poplenerowa, BWA w Białymstoku,
– „Wigry”, wystawa poplenerowa, BWA w Łomży.
1986 – konkurs na „Najlepsze dzieło plastyczne roku 1986”, – nagroda, BWA w Łomży,
– „Hajnówka ’86”, wystawa poplenerowa, BWA w Białymstoku,
– „III Salon Zimowy Rzeźby”, Galeria ZAR w Warszawie.
1987 – „Sztuka profesjonalna województwa łomżyńskiego”, Wilno -Litwa,
– „Ślad”, wystawa sztuki polskiej z okazji „Łomżyńskich Dni Literatury”, BWA w Łomży,
– konkurs na „Najlepsze dzieło plastyczne roku 1987”, BWA w Łomży,
– „Hajnówka ’87” wystawa poplenerowa, BWA w Białymstoku.
1988 – konkurs na „Najlepsze dzieło plastyczne roku 1988”, BWA w Łomży,
– Wystawa środowiska łomżyńskiego artystów plastyków, Ponicwierze – Litwa.
1989 – konkurs na „Najlepsze dzieło plastyczne roku 1989” – II nagroda, BWA w Łomży,
– „Polska współczesna plastyka profesjonalna”, Muzeum Sztuki w Kazaniu – Tataria.
1990 – konkurs na „Najlepsze dzieło plastyczne roku 1990” – II nagroda, wyróżnienie,
BWA w Łomży.
1991 – „Ciechanowiec ’91”, wystawa poplenerowa, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
BWA w Łomży. 1993 – konkurs na „Najlepsze dzieło plastyczne roku 1993”, BWA w Łomży.

Ważniejsze realizacje:
1983 – kamień z tablicą upamiętniającą tragiczną s’micrć Wiesława Sielskiego, przy drodze
Czerwone k/Kolna,
1984 – informacja wizualna PKS i PPS im. Aleksandra Zawadzkiego w Łomży,
– tablica pamiątkowa „Martyrologia Żydów województwa łomżyńskiego”, Łomża.
1985 – tablica pomiątkowa Bolesława Podedwornego oraz izba pamięci jego imienia,
Szkoła Rolnicza w Niećkowie, (woj. łomżyńskie),
– kopia rzeźby św. Jana Niepomucena, Muzeum Kurpiowskie na wolnym powietrzu w Nowogrodzie, (Muzeum Okręgowe w Łomży),
– tablica pamiątkowa Stanisława Tońskiego, Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie.
1986 – informacja wizualna NBP O/Łomża,
– tablica pamiątkowa Bolesława Podedwornego, Szkoła Podstawowa w Pęchratce,
(woj. łomżyńskie).
1987 – tablica pamiątkowa Adama Chemika, Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie,
– tablica pamiątkowa Stanisława Krupki, Szkoła Podstawowa w Lemanie, gm. Turośl,
– pomnik „Pamięci Łomżyniaków walczących w Rewolucji Październikowej”, w Łomży,
– nagrobek Waldemara Dąbkowskiego na cmentarzu w Piątnicy k/Łomży.
1988 – „Zwiastuny” drewniane przed wjazdem do Łomży.
1992 – projekt koncepcyjny (cztery koncepcje) pomnika poświęconego zbrodni katyńskiej
na mieszkańcach Ziemi Łomżyńskiej, na cmentarzu w Łomży.
1993 – pomnik – obelisk poświęcony „Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu
Łomżyńskiego 1939-45”, w Łomży. 1994 – pomnik poświęcony zbrodni na ludności żydowskiej, cmentarz w Wąsoszy, – pomnik poświęcony Sybirakom poległym w okresie wywózek 10.02.1940, 13.04.1941 i 20.06.1941 roku, w Łomży. Prace jego znajdują się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Na całość emisji medalowej Janusza Czarnego składa się 16 medali i plakiet. Pierwszą ich część w ilości 5 sztuk, które zostały wydane z okazji wizyty Jana Pawła II w Łomży, w 1992 roku, przedstawiłem w drugim numerze „Kolekcjonera”. Pozostałe medale przedstawione w porządku chronologicznym prezentuję poniżej. Wszystkie niepodpisane znajdują się w zbiorach autora tekstu.

l. ROK ODKUPIENIA

A. Chrystus miłosierny gestem wskazujący na serce, z którego płynie płaszczyzna światła. Od góry po obrzeżu napis: JEZU UFAM TOBIE +, od dołu; ROK ODKUPIENIA.
Rok odkupienia . ARok odkupienia . R

A                                                                                                         R

R. Przedstawienie zaprojektowanego kościoła. Po obrzeżu ku górze napis: + ŁOMŻA 1983 / 3010, ku dołowi; ŚW – NI A P. W MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

Niesygnowany.
Medal w kształcie symbolu serca o wymiarach: 107 x 102 mm. Mosiądz – 100 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w Ciechanowcu – 18-230, ul. Łomżyńska 59.
Emitent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego, 18-400 Łomża, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11.

Uwaga: medal wydany z okazji wmurowania kamienia węgielnego, zakończenia pierwszych misji i wywyższenia pierwszego Krzyża Misyjnego w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, oraz poświęcenia groty Bożego Narodzenia (dolna część świątyni).

2. PRZYJACIEL KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY

A. W centrum, we wgłębieniu oko, nad nim po lewej stronie gałązka laurowa, po prawej napis: PRZYJACIEL, u dołu po obrzeżu: KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY i jego znak identyfikacyjny – splecione litery: OK. Na fakturze medalu i jego obrzeżu odciśnięte odciski palców i dłoni autora projektu.

Przyjaciel Kłodzkiego Osrodka Kultury

A

Jednostronny.
Niesygnowany.
Medal w kształcie nieforemnego owalu, z prawej strony kształt został wymodelowany
rozwartymi palcami – kciuku i wskazującego o skrajnych wymiarach: 91×81 mm.
Mosiądz – 16 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w Ciechanowcu.
Emitent: Miejski Os’rodek Kultury, 57-3(X) Kłodzko, Plac Jagiełły 1.
                                    Romana Murawskiego.
Uwaga: medal został zaprojektowany i wykonany w 1984 roku.

3. ŁOMŻYŃSKI KIERMASZ SPORTOWY

A. W centrum, na fakturowanym tle, wkomponowane znaki symbolizujące namiot, piłkę oraz elementy znaków handlowych WPHW. W otoku napis: ŁOMŻYŃSKI KIE­RMASZ SPORTOWY.
R. U góry napis: DOBRY /TANI PO- /- SZU KIWANY, niżej na tle składowanego towaru znak firmowy WPHW.

Łomżyński Kiermasz Sportowy. AŁomżyński Kiermasz Sportowy. R

 A                                                                                                         R

Niesygnowany.
Średnica: 93 mm.
Mosiądz – 30 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego ” Romana Murawskiego w Ciechanowcu.
Emitent: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, 18-400 Łomża, ul. Krótka 3.

Uwaga: medal wydany z okazji I Łomżyńskiego Kiermaszu Sportowego i służył do nagradzania najlepszych producentów artykułów sportowych biorących udział w kiermaszu. Impreza była zorganizowana równolegle z 1 Łomżyńskim Biegiem Wyzwolenia w Łomży w dniu 11 września 1984 roku.

4. X LAT SB I MO -1975 -1.06 -1985

A. W centrum, na fakturowanym tle, duża cyfra X i napis: SB MO, poniżej: LAT. Całość okala wieniec. U dołu półkoliście: 1975 1.06 1985. W otoku napis: WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W ŁOMŻY.

X lat SB i MO 1975 - 1.03 - 1985. AX lat SB i MO 1975 - 1.03 - 1985. R

A                                                                                                      R

R. Mapa województwa łomżyńskiego z zaznaczonym miastem: ŁOMŻA, powyżej napis: W SŁUŻBIE NARODU.

Niesygnowany.
Średnica: 67 mm.
Mosiądz- 100 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w Ciechanowcu.
Emitent: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łomży – 18-400, ul. Wojska
Polskiego 9.

Uwaga: medal pamiątkowy wydany z okazji X rocznicy utworzenia województwa łomżyńskiego oraz powołania wojewódzkiej jednostki Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej dnia 01 czerwca 1985 roku .

5. 40 – LAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY

A. Kompozycja z kilku otwartych książek. Z lewej strony napis: ŁOMŻA, niżej po środku: WOJEWÓDZKA /BIBLIOTEKA/ PUBLICZNA, po prawej: V 3 /l946 -V 3 / 1986.

40 lat Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łomży

Jednostronny.
Niesygnowany.
Medal w kształcie nieforemnego owalu o skrajnych wymiarach: 176 x 140 mm.
Mosiądz – 30 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w Ciechanowcu.
Gips patynowany – 50 szt.
Lany: w pracowni autora – Janusza Czarnego.
Emitent: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 18-400 Łomża, ul. Sadowa 12.

6. XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO ZG ZSMP.
10 LAT ZSMP 1976 -1986

A. Postać zawodnika z piłką. W otoku napis: XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZG ZSMP, ŁOMŻA 1986 / 09 -13-14.
R. Duża cyfra: 10 ze znakiem ZSMP. Niżej 1976/1986. Z uszkiem.

XI Ogólnopolski Turniej Piłki nożnej o puchar przewodniczącego. AXI Ogólnopolski Turniej Piłki nożnej o puchar przewodniczącego. R

A                                                                                          R

Niesygnowany.
Projekt i wykonanie: Janusz Czarny, Krystyna Czarny – Wiśniewska.
Średnica: 73 mm.
Metal odlany został w trzech wersjach: w mosiądzu, w mosiądzu srebrzonym i w mosiądzu
werniksowanym w kolorze złotym – łącznie 81 szl.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w Ciechanowcu.
Emitent: Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Zarząd Wojewódzki, 18-400 Łomża,
ul. Senatorska 50, ze środków Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży
Polskiej, 00-920 Warszawa, ul. Smolna 40.

7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁOMŻY

A. W centrum, hełm strażacki, na nim napis: W SŁUŻBIE NARODU, poniżej: 1877/1987. W otoku napis: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁOMŻY.
R. Fragment muru ceglanego w płomieniach ognia. W centrum napis: PZU.

Ochotnicz Straż Pożarna w Łomży AOchotnicz Straż Pożarna w Łomży R

A                                                                                                       R

Niesygnowany.
Średnica: 71 mm.
Mosiądz- 100 SZt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w Ciechanowcu.
Emitent: Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 18-400 Łomża,
PI. Niepodległości 14, ze środków prewencyjnych Państwowego Zakładu Ubezpieczeń,
18-400 Łomża, PI. Kościuszki 1.

Uwaga: medal wydany z okazji llO-rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomży 1877.07.03 – 1987.07.03.

8. W DNIU CHRZTU A.D 1988

A. Matka Boska z Dzieciątkiem na ręku. U dołu po obrzeżu napis: KATARZYNIE – MARII.  MAMA CHRZESTNA.
R. Scena rodzajowa przedstawiająca chrzest, poniżej po obrzeżu napis: A.D 1988. W DNIU CHRZTU.

Sygnowany na A.– spleciony monogram C..J.
Medal w kształcie owalu o wymiarach: 96 x 100 mm.

Wdniu chrztu  A.D. 1998. AWdniu chrztu  A.D. 1998. R

A                                                                                                   R

Mosiądz patynowany- 6 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w Ciechanowcu.
Emitent: Wanda Maria Kocznur-Baranowska, 18-4(X) Łomża, ul. Rycerska 2/56.
Ze zbiorów: Janusza Czarnego.

9. 50-LECIE URODZIN MIECZYSŁAWA MAZURA

A. Na wielopłaszczyznowej powierzchni symbolizującej paletę malarską i witraże -popiersie en face. U góry, po lewej, półkoliście napis: MIECZYSŁAW MAZUR, u dołu: BWA, po prawej stronie: 4 WRZE-/SIEŃ/90/ŁOMŻA.

50 - lecie Mieczysława Mazura

A

Jednostronny.
Sygnowany na A.- spleciony monogram CzJ.
Medal kształtem zbliżony do prostokąta o skrajnych wymiarach: 120 x 103 mm.
Mosiądz mocno patynowany – lany we wrześniu 1990 roku – 4 szt.
Emitent: Biuro Wystaw Artystycznych, 18-400 Łomża, ul. Polowa 19.
Mosiądz lekko patynowany – lany w listopadzie 1990 roku – 6 szt.
Emitent: Mieczysław Mazur, 18-400 Łomża, ul. Chopina 3/40.
Lane: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w Ciechanowcu.

10.45 LAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY -1991.05.03.

A. W centrum, od góry: otwarta księga, poniżej na tle półek z książkami napis: 1991 05 03 /45 LAT/ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY. W prawym górnym rogu pieczęć miasta Łomży, na pozostałej części powierzchni przedstawiona jest historia piśmiennictwa.

45 - lecie Biblioteki Publicznej w Łomży

A

Jednostronny.
Sygnowany na A.– CzJ.
Medal w kształcie nieforemnego czworoboku o skrajnych wymiarach: 138 x 107 mm.
Mosiądz częściowo werniksowany w kolorze złotym – 24 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego” Romana Murawskiego w Ciechanowcu.
Emitent: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 18-400 Łomża, ul. Sadowa 12.

11. ROK SYBIRAKA

A. W centrum, symbol Związku Sybiraków, od lewej strony, po obu stronach poziomo napis: BÓG-POZ-/-WOL1Ł-CI PRZE/-ŻYĆ-TAJGĘ/ SYBERII-1 STEPY/KAZACH— STANU/WRÓCIŁEŚ-BY SPOCZĄĆ/W ZIEMI- OJCZYSTEJ/RODACY.

Rok Sybiraka

A

Jednostronny.
Niesygnowany.
Medal w kształcie krzyża równoramiennego o wymiarach: 140 x 140 mm.
Aluminium werniksowane w kolorze złotym – 50 szl., w roku 1993.
Aluminium werniksowane w kolorze srebrnym – 10 szt., w roku 1994.
Aluminium werniksowane w kolorze złotym – 50 szt., w roku 1994.
Lany: w „Zakładzie Odlcwniclwa” Ryszarda Borawskicgo w Łomży -18-400, ul.Wojska
Polskiego 78.
Emitent: Związek Sybiraków, Oddział w Łomży – 18-400, ul. Nowa 2.

Uwaga: plakieta-krzyż został wykonany z okazji „Roku Sybiraka”, 5-rocznicy reakty­wowania (17.12.1988r.) i 65-rocznicy powstania Związku, z przeznaczeniem do umieszczania na nagrobkach i pomnikach Sybiraków, w roku 1993.

Materiał opracował:
Sylwester Banaśkiewicz

 

 

3638 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.