Miastkowo. Wiejskie kapele oraz zespoły

Kultura w Miastkowie

Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie jest nowpowstałą instytucją samorządową – działa od 15 czerwca 2002r. Podstawowym celem działalności GOK jest upowszechnienie sztuki, kultury, wiedzy oraz rekreacji. Działalność GOK służy społeczności lokalnej, rozwija zainteresowania mieszkańców, nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych.
Przy GOK działa Koło Gospodyń Wiejskich , od 2006 roku Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. Panie angażują się w prawie każdą działalność kulturalną. Pokazują swoje zdolności kulinarne -zorganizowały degustację napojów bezalkoholowych i potraw kuchni domowej. Utworzyły zespół śpiewany. Spotykają się 2 razy w tygodniu by wspólnie pośpiewać, porozmawiać o tradycjach i zwyczajach. Działalność Koła Muzycznego nie ogranicza się tylko do Pań z Koła Gospodyń, na spotkania i śpiewy przychodzi również młodzież.
W GOK organizowane są środowiskowe imprezy kulturalno – rozrywkowe, takie jak: “Zabawa z cyganami”, “Majówka”, “Dożynki” itp.
Obok Koła muzycznego działa Koło plastyczne. Organizowane są wystawy plastyczne, między innymi rodzimych artystów. Prócz artystów plastyków w Gminie Miastkowo, spotyka się również artystów rzeźbiarzy, sporo kobiet zajmuje się haftem.
W miejscowości Czartoria większość ludzi żyje z rzemiosła ludowego, hafty, wyroby ze słomy, rzeźba.
Kolejnym Kołem, które rozwija swoją działalność w GOK jest Koło teatralne. Wielu młodych ludzi rozwija swoje zainteresowania aktorskie. Organizują przedstawienia teatralne: “Moralność Pani Dulskiej”, “Wesele”, “Śluby Panieńskie”.

Przy GOK działa Gminne Centrum Informacji, którego podstawowym celem jest zaznajamianie ludności z obsługą komputera i dostępem do informacji za pośrednictwem internetu. Prowadzone są szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla bezrobotnych z Gminy Miastkowo.

Gminna Biblioteka Publiczna to nie tylko wypożyczanie książek, ale także, a może przede wszystkim „mini centrum informacji”. Panie z biblioteki dbają, żeby księgozbiór był zawsze aktualny i wszechstronny. Poza tym organizują spotkania dzieci i młodzieży autorami książek, np. z P. Wandą Chotomską, Beatą Ostrowicką, Kaliną Jerzykowską, Kazimierzem Wojewodą itp.Konkursy czytelnicze i regionalne, spektakle teatralne, cykle lekcji bibliotecznych i recitale poezji śpiewanej przyciągają dzieci szkolne. Raz w miesiącu odbywają się w bibliotece spotkania rodziców z logopedą i psychologiem w ramach „Szkoły dla rodziców”

Przegląd zwyczajów i obrzędów w tradycji Bożonarodzeniowej

W niedzielne popołudnie 23 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie odbył się „Przegląd zwyczajów i obrzędów w tradycji Bożonarodzeniowej” Od niepamiętnych czasów, jak nam mówi historia od przyjścia Pana Jezusa na świat, w okresie  Bożonarodzeniowym: kolędujemy, przedstawiamy jasełka, chodzimy z  gwiazdą, chodzą Herody- głosząc dobrą nowinę. Celem przeglądu jest podtrzymywanie tradycji Bożonarodzeniowych kultywowanych w naszym regionie, edukacja w zakresie obyczajów regionalnych oraz promowanie idei wspólnego kolędowania. W przeglądzie wzięli udział:

 • Klaudia Orłowska i Paulinka Chojnowska z oddziału przedszkolnego przygotowane przez panią Bożenę Ambroziak i rodziców;
 • Pani Ania Kopeć z córką Natalią;
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rydzewie, przygotowani przez Panią Martę Kazimierczyk;
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Miastkowie, przygotowani przez Panie: Bożenę Ambroziak i Grażynę Nadrowską;
 • Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Miastkowie przygotowana przez Panie :Grażynę Nadrowską i Annę Albera;
 • Dzieciaki z GOK -u  przygotowane przez Jadwigę Korytkowską oraz Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich przy akompaniamencie Pani Iwony Jabłonowskiej

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Miastkowie

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Miastkowie to grupa kobiet, które oprócz codziennych obowiązków, postanowiły robić coś jeszcze. Od pomysłu kliku osób, powstało Koło Gospodyń Wiejskich, następnie zrzeszenie, aż w końcu – stowarzyszenie. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Miastkowie powstało celem promocji i rozpowszechniania kultury na terenie gminy Miastkowo, a także poza jej granicami. Jest organizacją nie dochodową, tzn. że wszystkie środki finansowe, które pozyska przeznacza na statutową działalność – propagowanie kultury. Część środków przeznaczana jest na zakup bądź wykonanie strojów służących do występów. Stowarzyszenie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie (gmina Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie). Dyrektorem Ośrodka jest Pani J. Korytkowska, to dzięki jej zaangażowaniu, Stowarzyszenie współtworzy różnie przedsięwzięcia kulturalne w Gminie Miastkowo, a także reprezentuje kulturę naszej gminy i regionu na wystawach m.in w Warszawie, Białymstoku, Szepietowie, a także innych gminach, w  zależności od napływających zaproszeń.
Bardzo chętnie nawiążą współpracę, wymienią  się doświadczeniami z organizacjami o podobnym zakresie działania, innymi Kołami Gospodyń Wiejskich, którym podobnie jak im, kultura własnego regionu jest bliska.

Koło Gospodyń Wiejskich istniało w Gminie Miastkowo istniało od dawna. Nawet najstarsza gospodyni nie pamięta jego początku W połowie lat osiemdziesiątych jego ówczesna przewodnicząca Jadwiga Skarpetowska wyjechała za granicę. Również instruktorka z Ośrodka Doradztwa Rolniczego Halina Sołtysiak odeszła. Bardzo powoli Panie przestały się już spotykać.

W 2002 roku oddano do użytku nowy budynek GOKu. Jego nowa „gospodyni” Jadwiga Korytkowska, próbowała zapełnić puste mury. To był impuls, żeby Panie znów zaczęły się spotykać. Brakowało im wspólnych kursów (krawiectwa, fryzjerstwa, kulinarnych itd.), rozmów, realizacji własnych pomysłów. Panie powiększyły swoje grono i wybrały na nową przewodniczącą Helenę Karczewską.

Panie zaczęły zapełniać pustą dotąd scenę GOKu, z dnia na dzień, pojawiały się nowe pomysły na życie kulturalne w gminie, kolejne wyjazdy promujące gminę i region, wystawy, na których można było pokazać to co najlepsze w naszym regionie. Oczywiście nie można zapominać o ogromnej pomocy i wsparciu Dyrektor GOKu. To dzięki niej, małe Koło Gospodyń Wiejskich przeszło długą drogę, poprzez zrzeszenie, aż stało się Stowarzyszeniem w 2006 roku

Działa tak jak do tej pory, choć teraz, z tak dużym bagażem doświadczeń, działa dużo sprawniej. Nadal angażuje się w propagowanie kultury naszego regionu. Ciągle się rozwija, czego dowodem jest ta strona, a także zdobyte nagrody i wyróżnienia.
Stowarzyszenie, tworzą jego członkinie. A te to nie tylko urodzone animatorki kultury, ale przede wszystkim gospodynie domowe, dlatego nie tylko pracują, ale również wspólnie spędzają czas, bawią się, modlą i wypoczywają.

Panie ze STKW uczestniczyły w takich przedsięwzięciach jak:

 • Jarmark żniwny w Miastkowie
 • Podlaska Marka Roku
 • Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Miastkowo
 • Promocja Gminy Miastkowo w Warszawie
 • Cyganeria 2009

Miastkowskie klimaty – Co nam w duszy gra 2008

Rodzisz się to znak Kocha Cię ten świat Barwy dnia twój krzyk i barwy nocy Masz już parę lat Czujesz w co się gra Taniec, skecz i śmiech Cię zaskoczy. W gronie spędzisz czas Kumple są, jest noc Ona jest o krok- tutaj w GOK-u.
Barwne, rozśpiewane, pełne entuzjazmu i zabawy było Miastkowo w dniu 20 lipca 2008r. Tudzież na imprezie środowiskowej „Miastkowskie klimaty- co nam w duszy gra” zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, prezentowały się i bawiły nasze pokolenia: dzieci, młodzież i dorośli.

Różnorodność repertuaru– co nam w duszy gra…, bogactwo ludzkiego wnętrza – tych najmłodszych i tych starszych, wdzięk i zachwyt tym co jest piękne w pojęciu kultury i sztuki, wszystko to, czym można było przekonać widownię do uważnego słuchania i oglądania.
Na scenie zaprezentowały się grupy artystyczne działające przy GOK i amatorzy, i tak:
dziecięca i młodzieżowa grupa wokalna prowadzona przez Panią Magdalenę Sinoff;
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich przygotowane przez Panią Iwonę Jabłonowską,

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „Judita” przygotowane przez Pana Grzegorza Narewskiego;
Pan Władysław Prażych-wyk. utwory muzyczne na akordeonie;
Pani Bogumiła Małż- wokal solo –zaprezentowała utwory Eleni;

Pani Grażyna Dąbrowska i Ania Dziąba zaprezentowały własną poezję amatorską.
Bogactwo dzieła malarskiego pokazali: Pani Grażyna Nadrowska i Pan Kazimierz Kuskowski. Ponadto na wystawie można było zobaczyć wyroby z wikliny papierowej wykonane w GOK.

Do późnych godzin wieczornych trwała wspólna zabawa z zespołem PLAYSTAR.
Okres burz twój bunt
Wolność ma swój gust
Rzucasz GOK by dom swój założyć
Lejesz łzy przez sen

Czujesz smak tych chwil
I ta myśl by to, godnie przeżyć.
Droga na sam szczyt

Wiedzie cię jak nic
Wtedy szansę masz -tu powrócić.

„Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety MAM TALENT”

Występami artystycznymi  rozpoczęła się impreza kulturalna pt ” Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety MAM TALENT” zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie, w dniu 18 października 2009r. od godz. 15 00.
Prezentowały się grupy wokalne i taneczne działające przy GOK. Grupa taneczna break dance z Miastkowa i Rydzewa prowadzona przez Pana Roberta Adamczuk oraz grupa hip-hop z Miastkowa. Melodie fletem grane wykonał Marcel Gortych przygotowany pod kierunkiem Pana Grzegorza Narewskiego. Na scenie również zaprezentowało się Koło Gospodyń „Judita” z Panem Grzegorzem Narewskim i Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Panią Iwoną Jabłonowską oraz Pan Władysław Pażych.
Zorganizowano wystawę malarstwa Pani Grażyny Nadrowskiej oraz rękodzieła ludowego – haft – Pani Jolanty Żebrowskiej i Pani Aliny Czartoryskiej. Jednym z podstawowych celów imprezy obok integracji było odkrywanie nowych talentów. Poszukiwania rozpoczęto wśród widowni, młodzi śmiałkowie podjęli się dzieła wykonania portretu. „Mini” warsztaty sporządzenia rysunku przeprowadziła Pani Grażyna Nadrowska. Podczas przeprowadzonej zabawy wyłoniono młode talenty (Dziąba Paulina, Jarnutowski Adrian, Zduńczyk Hubert, Dmochowska Beata Dąbkowska Sylwia), które włączono do grona artystów Gminy Miastkowo. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w ramach usług dla społeczności lokalnej „Uczymy się poprzez zabawę-taniec i zabawy jako czynnik integracji dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Miastkowo. Imprezę zakończono wspólną zabawą z zespołem Chrismusic.

Opracowano na podstawie:

http://www.miastkowo.pl/
http://www.skwm.za.pl/

4462 Ogólnie 2 Dziś
  
 

2 Komentarzy

 1. 1 marca 2011  9:50 przez gosc Odpowiedz

  Chyba nie STKW a SKWM co jest skrótem od nazwy. Nie działa ostatni link. Poza tym treść jest w większości czystą kopią informacji z tych stron.

 2. 20 października 2018  4:08 przez halina soltysiak Odpowiedz

  SZNOWNE PANIE z Gminnego Osrodka W Miastkowie.Serdecznie WAS pozdrawiam. NIGDY nie zapomnialam naszych wspolnych spotkan' RADOSNYCH PELNYCH FANTAZJI MOICH MIASTKOWIANEK. NASZE fotografie wzielam do NOWEGO YORKU i z duma pokazywalam moim znajomym serdecznie WAS pozdrawiam im zycze dalszych sukcesow w waszej dzialalnosci . WASZA instruktor HALINA SOLTYSIAK

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbójna. Zespoły ludowe

Pieśni i tańce kurpiowskie Kurpie bardzo lubią śpiewać, a Puszcza wykształciła tu charakterystyczny rodzaj pieśni – tzw. „leśny” – „o wolnym tempie, specyficznej melodii, śpiewane[...]

Gmina Łomża ma 45 lat.

Gmina Łomża została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. Z dniem 27 maja 1990 r. Gmina Łomża stała się z mocy prawa jednost[...]