Młodzież Polski północno-wschodniej w okresie stanu wojennego

Post scriptum do:
Świadectwo z orłem w koronie

https://historialomzy.pl/swiadectwo-z-orlem-w-koronie/

Młodzież Polski północno-wschodniej w okresie stanu wojennego

Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r. w jednakowej mierze dotknął niemal całe polskie społeczeństwo. Grupą, która zetknęła się z jego realiami i musiała stawić im czoła była też ucząca się młodzież. „Ciekawy” pogląd na sytuację w jakiej się ona i oświata znalazła mieli w tym okresie przedstawiciele KW PZPR w Białymstoku. Otóż ich zdaniem wprowadzenie stanu wojennego oraz potrzebę zaostrzenia rygorów dydaktycznych i wychowawczych młodzież szkolna z terenu województwa białostockiego przyjęła na ogół z powagą i zrozumieniem1. Dzięki temu wydarzeniu miała też zmniejszyć się absencja na zajęciach oraz liczba ocen niedostatecznych. Na podstawie tych wniosków można byłoby pomyśleć, że stan wojenny stał się czynnikiem mobilizującym do uczenia się. Pomimo takich oświadczeń, już w pierwszych tygodniach po wznowieniu nauki zdarzały się przypadki kolportowanie ulotek i wieszania plakatów o treści antypaństwowej. Młodzież na terenie województw białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, tak jak w całej Polsce, malowała znaki Polski Walczącej, dorysowywała godłu państwa koronę.

/Krzysztof Sychowicz/

Resztę artykułu znajdziesz tutaj …

https://historialomzy.pl/mlodziez-polski-polnocno-wschodniej-w-okresie-stanu-wojennego-ciag-dalszy-2/

 

 

1239 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Zagadka 139

Trzeba się z ziemi łomżyńskiej urodzić, by całą jej piękność poznać. Napozór to kraj taki sam, jak inne. Trochę pagórków, dużo równin, wiele łąk, jeszcze więcej lasów, kilka białyc[...]

Profesor Franciszek Piaścik

Profesor Franciszek Piaścik Franciszek Piaścik, syn Floriana i Anny, urodził się 7 grudnia 1902 roku w Mątwicy, (wsi gminy i parafii Nowogród), do której Piaścikowie przybyli praw[...]

Porucznik Machalica

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Kisielnicy Pierwsza informacja o pracach doświadczalnych prowadzonych w Kisielnicy ukazała się w 1912 roku w zeszycie 6 Towarzystwa Naukowego Warsz[...]