Młodzież Polski północno-wschodniej w okresie stanu wojennego

Post scriptum do:
Świadectwo z orłem w koronie

https://historialomzy.pl/swiadectwo-z-orlem-w-koronie/

Młodzież Polski północno-wschodniej w okresie stanu wojennego

Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r. w jednakowej mierze dotknął niemal całe polskie społeczeństwo. Grupą, która zetknęła się z jego realiami i musiała stawić im czoła była też ucząca się młodzież. „Ciekawy” pogląd na sytuację w jakiej się ona i oświata znalazła mieli w tym okresie przedstawiciele KW PZPR w Białymstoku. Otóż ich zdaniem wprowadzenie stanu wojennego oraz potrzebę zaostrzenia rygorów dydaktycznych i wychowawczych młodzież szkolna z terenu województwa białostockiego przyjęła na ogół z powagą i zrozumieniem1. Dzięki temu wydarzeniu miała też zmniejszyć się absencja na zajęciach oraz liczba ocen niedostatecznych. Na podstawie tych wniosków można byłoby pomyśleć, że stan wojenny stał się czynnikiem mobilizującym do uczenia się. Pomimo takich oświadczeń, już w pierwszych tygodniach po wznowieniu nauki zdarzały się przypadki kolportowanie ulotek i wieszania plakatów o treści antypaństwowej. Młodzież na terenie województw białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, tak jak w całej Polsce, malowała znaki Polski Walczącej, dorysowywała godłu państwa koronę.

/Krzysztof Sychowicz/

Resztę artykułu znajdziesz tutaj …

https://historialomzy.pl/mlodziez-polski-polnocno-wschodniej-w-okresie-stanu-wojennego-ciag-dalszy-2/

 

 

1364 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Stanisław Dębowski "Młot"

Dzień 22 maja 1911 roku, w którym „Komenda Skautowa” wydała we Lwowie swój pierwszy rozkaz, uznawany jest powszechnie za datę powstania polskiego skautingu. Ten nowopowstały ruch h[...]