Tablica. Niezłomnym Legionistom Józefa Piłsudskiego. Zbiórka Funduszy

Legiony to żołnierska nuta,

Legiony to ofiarny stos,

Legiony to żołnierska buta,

Legiony to straceńców los.

W latach 1916 -1918 stacjonowali w Łomży legioniści z I pułku pod dowództwem płk. E. Rydza Śmigłego, a następnie z IV pułku pod dowództwem płk. B. Roji. Łomża była też miejscem lokalizacji komendy I Brygady Legionów pod dowództwem płk. M. Żegoty-Januszajtisa. Od grudnia roku 1917 do wiosny 1918r, po odmowie złożenia przysięgi na wierność będącej pod niemieckim wpływem Radzie Stanu Królestwa Polskiego, około 1700 legionistów /1. pułk ułanów i 5. pułk piechoty/ zostaje internowanych w łomżyńskich koszarach, stając się następnie podstawową kadrą wojska polskiego w niepodległej Polsce. Wielu z nich, w tym również liczni Synowie Ziemi Łomżyńskiej, oddało potem życie w krwawych zmaganiach o niepodległość i utrwalenie bytu naszej ojczyzny.

W maju br dla godnego uczczenia w Łomży Czynu Legionowego w gronie środowisk samorządowych, organizacji patriotycznych i historycznych ziemi łomżyńskiej, uzgodniono wolę powołania Społecznego Komitetu Fundacyjnego Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego. Wybrano władze Komitetu, którym kieruje Starosta Łomżyński Lech Szabłowski, przyjęto ramy prawne Jego działania oraz uzgodniono treść upamiętnienia.

Niezłomnym legionistom Józefa Piłsudskiego

stacjonującym i internowanym w Łomży

w latach 1916 – 1918

Społeczeństwo Ziemi Łomżyńskiej

Łomża 2012”

Pamiątkowa Tablica z brązu zawiśnie na ścianie łomżyńskich koszar u zbiegu ulicy Piłsudskiego i al. Legionów. Poparcie dla patriotycznej inicjatywy wyraził Minister Obrony Narodowej, a szczytną ideę zgodził się także objąć swoim wsparciem i Patronatem Duchowym JE ks. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie upamiętnienia Czynu Legionowego nastąpi w Dzień Niepodległości 11 listopada br o godz.12, na terenie łomżyńskich koszar.

Złóż i Ty hołd Bohaterom Ziemi Łomżyńskiej

Społeczny Komitet Fundacyjny dla celów realizacji upamiętnienia pozyskał zgodę Marszałka Podlaskiego na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Darczyńcy chętni do wsparcia upamiętnienia w Łomży pobytu Legionów Piłsudskiego, mogą w terminie do dnia 11 listopada br nabyć u członków władz Komitetu Pamiątkowe Cegiełki /kontakt pod nr telefonu +48 662484548/, bądź dokonać wpłaty na konto Społecznego Komitetu Fundacyjnego

nr 55 8769 0002 0550 3724 2000 0010

w Spółdzielczym Banku Rozwoju oddział w Łomży.

Społeczny Komitet Fundacyjny z góry dziękuje wszystkim Darczyńcom, którzy swoimi datkami przyczynią się do realizacji społecznej fundacji Tablicy upamiętniającej w Łomży Czyn Legionowy.

Skład organizacyjny Społeczny Komitetu Fundacyjnego Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego:

Osoby prawne:

1/ JE ks. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski,

2/ Starosta Łomżyński,

3/ Prezydent miasta Łomża,

4/ Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin powiatu łomżyńskiego,

Organizacje niepodległościowe i historyczne:

1/ Związek Strzelec im. Józefa Piłsudskiego, Okręg Łomża

2/ Stowarzyszenie Pamięci Walczących z Komunizmem i Faszyzmem „Zapora”

3/ Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – o/Łomża

4/ Klub Fort

5/ Związek Piłsudczyków w W-wie

6/ Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

7/ Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

8/ Łomżyńskie Bractwo Historyczne

Opracował: Sekretarz Bractwa

2220 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Historyczny zjazd

- Nie muszę życzyć Państwu, żebyście czuli się w szkole w Jeziorku  jak u siebie, bo Wy jesteście u siebie. Życzę Wam za to przepięknej podróży w czasie, umocnienia szkolnych przyj[...]