Nowa strona łomżyńska

Szanowni Państwo,

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży stworzyło nową stronę, która jest efektem realizacji projektu: „Poznanie i pamięć: dziedzictwo historycznej ziemi łomżyńskiej w źródłach (XV-XX wiek). Tożsamość osób i miejsc – w 600-lecie praw miejskich Łomży: grodu ziemi łomżyńskiej (XIV-XVIII w.), stolicy departamentu (1807-1815) i guberni (1867-1918)”.

Zapraszam i zachęcam do jej odwiedzania: www.name.lomza.pl

Łączę pozdrowienia

Małgorzata Frąckiewicz

 

www.name.lomza.pl

NOWA STRONA ŁOMŻYŃSKA

www.name.lomza.pl

Znajdź swoje łomżyńskie korzenie!

www.name.lomza.pl

Dowiedz się więcej o swojej tożsamości!

Poznaj swoich przodków!

Rozpoznaj swoje niematerialne dziedzictwo!

Strona Projektu ŁTN im. Wagów w Łomży finansowanego w ramach programu „Dialog”

przez MNiSW w latach 2018-2020

Poznanie i pamięć: dziedzictwo historycznej ziemi łomżyńskiej w źródłach (XV-XX wiek). Tożsamość osób i miejsc – w 600-lecie praw miejskich Łomży: grodu ziemi łomżyńskiej (XIV-XVIII w.), stolicy departamentu (1807-1815) i guberni (1867-1918)”

Zespół badawczy ukonstytuowany przy ŁTN im. Wagów, realizujący ministerialny projekt pt. „Poznanie i pamięć: dziedzictwo historycznej ziemi łomżyńskiej w źródłach (XV-XX wiek). Tożsamość osób i miejsc – w 600-lecie praw miejskich Łomży: grodu ziemi łomżyńskiej (XIV-XVIII w.), stolicy departamentu (1807-1815) i guberni (1867-1918)”, systematycznie gromadzi materiał źródłowy do badań onomastycznych, historycznych, genealogicznych i kulturowych historycznej ziemi łomżyńskiej i pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Nasza baza zawiera m.in. kilkanaście tysięcy nazwisk, opisy miast i miasteczek, wsi i majątków. Obecnie w naszej dyspozycji znajdują się informacje pozyskane m.in. z ksiąg metrykalnych z Łomży (XVII-XIX wiek), parafii Jedwabne i Romany, gminy Wizna, gminy Śniadowo i gminy Zambrów. Zgromadziliśmy nazwiska ludności prawosławnej z powiatu łomżyńskiego zapisanej do Łomżyńskiego Soboru p.w. św. Trójcy w Łomży. Dysponujemy obszernymi listami nazwisk łomżyńskiej ludności żydowskiej.

Tworzona przez nas baza materiałowa zawiera nazwy osobowe i miejscowe z wielu kronik i pamiętników regionalnych, które są bezcennym źródłem materiałowym, lecz nie zawsze dostępnym szerszemu odbiorcy. Posiadamy ekscerpty antroponimiczne z łomżyńskiej prasy z lat 1910-1938. Pozyskaliśmy również rejestry ze starodruków i rękopisów m.in. nazwiska, które zostały wyekscerpowane z łomżyńskich i wiskich akt sejmikowych z XVI-XVIII wieku. W opracowaniu są akta sejmikowe ziemi nurskiej z tego okresu. Obecnie zgromadzony materiał wielokrotnie stawał się kanwą informacji dla osób z Ziemi Łomżyńskiej i spoza jej granic, które poszukują swoich łomżyńskich korzeni. M.in. przygotowywaliśmy dane dla wnuka Władysława Świderskiego, prezydenta Łomży czy potomków rodziny Bursztynów – mieszczan łomżyńskich żydowskiego pochodzenia.

Gromadzony materiał źródłowy będzie stanowił m.in. bazę obszernego „Katalogu osobowo-miejscowego historycznej ziemi łomżyńskiej i mazowiecko-podlaskiego pogranicza” oraz opracowań poświęconych łomżyńskim mniejszościom narodowym i etnicznym. Zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony: www.name.lomza.pl

Opracowała:

Małgorzata K. Frąckiewicz

1161 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Stawiski.

Historia miasta i okolic na tle dziejów Mazowsza do II wojny światowej Materiał pobrano z serwisu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży.