Nowe medale 2

NOWE MEDALE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ ŁOMŻA – 1995

Aw. Tło groszkowane. W centrum, orzeł wojskowy dzieli daty 1945-1995. Napis po obrzeżu: WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ ŁOMŻA, dołem na wstędze: 50 – LAT.
Rw. Tło groszkowane. W centrum, tarcza z herbem Łomży. Napis nad tarczą: RKU – 1945, z lewej: WKR/1950, z prawej: PSZW/1964, poniżej: WKU -1975/WOW.

WKU. rw WKU. aw

Niesygnowany.
Projekt graficzny: mjr mgr Jerzy Bacztub z Łomży.
Średnica: 80 mm.
Mosiądz: 200 szt.
Lany: w Zakładzie Józefa Dojlida, Białystok 15-157, ul. Szczęśliwa 3.
Emitent: Wojskowa Komenda Uzupełnień, 18-400 Łomża, ul. Polowa 12.
Ze zbiorów: Muzeum Okręgowego w Łomży, ul. Krzywe Koło 1.
Uwaga: medal pamiątkowy z okazji 50-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień był wręczany przez Komendanta ppłka mgr Marka Jana Malinowskiego byłym i obecnym pracownikom WKU i WSzW w dniu 27 października 1995 roku, w Łomży.
Materiały źródłowe:
1. Wojskowa Komenda Uzupełnień, 18-400 Łomża, ul. Polowa 12.

XX LAT DZIAŁALNOŚCI

RADY WOJEWÓDZKIEJ FSNT W ŁOMŻY – 1996

Aw. W centrum, w konturze kształtu terytorialnego woj. łomżyńskiego odznaka organizacyjna Naczelnej Organizacji Technicznej tj. koło zębate z wpisanym skrótem NOT, całe tło w stylizowanych napisach: 20 LAT.
Rw. W centrum herb miasta Łomży, wokół skróty nazw Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Federacji NOT, działających w strukturze organizacyjnej Rady Wojewódzkiej FSNT NOT w Łomży; od lewej: SITPMB – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, SITK -Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, SITWM -Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracji, PZITB -Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, SITPS -Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, SIMP -Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, SWP -Stowarzyszenie Włókienników Polskich, SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, SITLiD – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, PZITS – Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, y SITR – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa. U dołu napis: RADA WOJEWÓDZKA / FSNT NOT / W ŁOMŻY.

NOT. awNOT. rw

Niesygnowany.
Projekt graficzny:
Aw. mgr sztuki Albin Sokołowski „TOP-ART” Białystok,
Rw. inż. Andrzej Sobolewski – Dyrektor Biura RW FSNT w Łomży.
Medal w kształcie nieforemnego kwadratu o skrajnych wymiarach 86×86 mm.
Mosiądz – 40 szt.
Lany: „TOP-ART”, Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Usług
Plastycznych, mgr sztuki Albin Sokołowski, 15-950 Białystok, Al. Piłsudskiego 8.
Emitent: Rada Wojewódzka Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT, 18-400 Łomża, ul. Polowa 45.
Ze zbiorów: autora tekstu.
Uwaga: medal został ustanowiony Uchwałą Prezydium RW FSNT NOT w Łomży Nr 09/XI/95 z dnia 30.11.1995 r. i jest przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie społecznej działalności na rzecz roz­woju organizacyjnego Rady i krzewienia kultury technicznej wśród kadry inżyniersko-technicznej województwa łomżyńskiego. Na uroczystości rocznicy XX-lecia RW FSNT NOT, medal pamiątkowy otrzymało 14 osób.
Materiały źródłowe:
Rada Wojewódzka FSNT NOT, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża.

ZYGMUNT GLOGER (1845-1910) – 1983

I wersja
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” w Łomży, wyemitowało w 1983 roku I wersję medalu poświęconego konkursowi o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera wg projektu art. plastyka Piotra Gorola z Warszawy.

Gloger I wersjaAw. Popiersie trzy czwarte w prawo.

Jednostronny.
Sygnowany na Aw.
Projekt i wykonanie: Piotr Gorol.

Medal w kształcie prostokąta o zaokrąglonych bokach i narożnikach, o skrajnych wymiarach 98 x 112 mm.

Mosiądz patynowany: 50 szt. + 10 szt.
Lany: w „Zakładzie Odlewniczym” Piotra Gorola, zam. 02-598 Warszawa, ul. J. Dąbrow­skiego 84/90 m. 30.
Emitent: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawczewskiego 7, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Wojewoda Łomżyński. Ze zbiorów: Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.
Uwaga: w dorocznym Konkursie o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera przyznawany „za szczególne zasługi w ochronie dóbr kultury staropolskiej i ludowej”, w pierwszej edycji, nagrodę I stopnia otrzymał zespół redakcyjny „Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga. Konkurs odbył się 16 grudnia 1983 roku.
Ponadto art. plastyk Piotr Gorol wykonał projekt tablicy, która w 1988 roku została odsłonięta w Tyborach-Kamiance, w miejscu urodzenia Zygmunta Glogera, na budynku byłego pałacu, obecnie placówki Polskiej Akademii Nauk Akt Nowych.

 

ZYGMUNT GLOGER (1845-1910) – 1997

II wersja
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” w Łomży, wyemitowało w 1997 roku II wersję medalu poświęconego konkursowi o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera wg projektu art. plastyka Janusza Czarnego.
Gloger II wersja

 

Aw. Głowa trzy czwarte w lewo.

Jednostronny.
Sygnowany na Aw. – spleciony monogram CJ.
Projekt i wykonanie: Janusz Czarny.
Medal w kształcie prostokąta o zaokrąglonych bokach i narożnikach, o skrajnych wymiarach 100×115 mm.
Mosiądz patynowany: w 1997 r. – 12 szt., w 1998 r. – 12 szt.

 

 

Lany: w zakładzie „Odlewnictwo, Ślusarstwo” Leona Kochańskiego, 15-207
Białystok, ul. Piastowa 13b, zakład 15-601 Hryniewicze 38a.
Emitent: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA”, 18-400 Łomża,
ul. Piłsudskiego 73, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Wojewoda Łomżyński,
Prezydent Łomży.
Ze zbiorów: Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „STOPKA” w Łomży.

Uwaga
: w dorocznym Konkursie o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury, w ósmej edycji otrzymała prof. dr hab. Dorota Simonides.

Autor tekstu Sylwester Banaśkiewicz.
Opracowano na podstawie: Kolekcjonera Łomżyńskiego 7/97
Udostępniony przez Panią Jolantę Deptuła – ówczesny sekretarz redakcji.

2368 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Wspomnienie o Sybirakach

Wspomnienie o Sybirakach  Oficjalnie i otwarcie oddawać w Polsce hołd Pamięci - o tragedii i niewyobrażalnych cierpieniach setek tysięcy polskich rodzin, wywożonych ze swoich domo[...]