Nowogród. Zespoły ludowe

KURPIOWSKI ZESPÓŁ ŚPIEWACZY z Nowogrodu

Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu powstał w 1968 roku przy świetlicy w Nowogrodzie.  Założycielką zespołu były Pani Czesława Matejkowska-ówczesny kierownik M-GOK, obecnie opiekunem artystycznym jest Pani Teresa Pardo. Jest najdłużej działającym zespołem śpiewaczym w gminie Nowogród i województwie, wykonującym pieśni kurpiowskie a`capella, w gwarze z zachowaniem wszystkich charakterystycznych cech dla tego regionu.

W składu zespołu wchodziło 8 pań: Stanisława Królik, Anna Chaberek, Aleksandra Kulczyk, Janina Szejman,  Władysława Lutrzykowska, Kazimiera Wyszyńska, Stanisława Żebrowska i Maria Zwierciadłowska. Oprócz śpiewu   panie uczyły się tańców kurpiowskich m.in. powolniaka, starej baby, gołąbka, olędra. Do tańca przygrywała kapela działająca przy Skansenie Kurpiowskim W repertuarze zespołu znajdują się pieśni zalotne i miłosne, rubaszne i nostalgiczne. Jedne bywają smutne , ciągle przypominające biedną glebę kurpiowską, odwiecznie szumiącą borami, lasami i wielkimi przestrzeniami łąk, drugie zaś mającharakter wesoły, śpiewane przy różnych zabawach, popisach (na weselach). Słuchając uważnie pieśni ludowych, znajdzie się w ich treści całą złożoność losów ludności wiejskiej. Zespół śpiewa pieśni a`capella (bez akompaniamentu) i unisono (czyli jednogłośnie, jednobrzmiąco, zgodnie) w autentycznej fakturze kurpiowskiej. Ten profil artystyczny wykonawstwa jest najbardziej zbliżony do śpiewu in crudo (w stanie surowym, pierwotnym) postawił zespół w ścisłej czołówce krajowej wśród regionalnych zespołów tego typu. Pierwszy dalszy wyjazd – to Nowy Targ, gdzie odbywał się Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Zespół otrzymał tam I miejsce za śpiew i taniec.

Po raz pierwszy panie wystąpiły w sztuce Adama Chętnika „Na tratwach” w 1968 roku.
To kilkuosobowe grono amatorek wspólnego śpiewania scementowała przed laty miłość do pieśni, przyśpiewek o
motywach opartych na oryginalnych melodiach kurpiowskich, które zachowały się w pamięci rodowitych Kurpiów.
Przez 40 lat działalności Zespół Śpiewaczy prezentował folklor kurpiowski w województwie, kraju i za granicą.

Obecny skład Zespołu to:

· JANINA SZEJMAN – lat  82
· STANISŁAWA KRÓLIK – lat 78
· STANISŁAWA ŻEBROWSKA – lat 68
· KAZIMIERA WYSZYŃSKA – lat 71
· JOANNA ULATOWSKA lat – 47

Dorobek Zespołu

Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu wykonujący pieśni kurpiowskie, jest wielokrotnym zdobywcą nagród w Ogólnopolskich i Wojewódzkich Przeglądach Kapel i Śpiewaków Ludowych:

1978r – Baszta na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą,
1982 i 1992r – Dyplom Laureata I nagroda w OFKiŚLw Kazimierzu n/Wisłą,
1999r. – reprezentował Polskę na Dniach Kultury Polskiej na Łotwie.
W ciągu 15 lat istnienia Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie zespół wielokrotnie zdobył I miejsce (1994, 1995, 1999, 2001, 2004, 2006) .

Zespół Śpiewaczy brał również udział w wojewódzkich i międzywojewódzkich Przeglądach Teatrów Wiejskich i Obrzędowych. Jest wykonawcą widowisk opartych na ludowej tradycji kurpiowskiej m.in.  „Na tratwach”, „Tłoka nakapustę”, „A na Jana, A na Jana”, Wesele kurpiowskie”, Święte wieczory”.
W 1981 roku występował w „Rajbach Kurpiowskich” , 1986r. w Teatrze Komedia, w Filharmonii Narodowej w ramach„Pieśń Ziemi Ojczystej”.

We wszystkich tych widowiskach dominuje starannie dobrana do określonego tematu pieśń – forma najbliższa ich sercu. Zastanawiająca jest świadomość wartości folkloru, ich dociekliwość w poszukiwaniu tego co jeszcze zostało z dawnych kurpiowskich tradycji i dążenie do przekazania innym w możliwie nieskażonej formie.

Za swoją dotychczasową działalność zespół został uhonorowany :
· Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury 1974r.,
· Dyplomem im. Adama Chętnika za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej Wojewody Łomżyńskiego 1989r.
·Medal za zasługi dla Województwa Łomżyńskiego.
· 3-krotnie Zespół otrzymał nagrodę Starosty Powiatu Łomżyńskiego za realizację przedsięwzięć na rzecz utrwalania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny- 2000, 2001, 2002r.

Zespół jest uczestnikiem wszystkich miejscowych przedsięwzięć kulturalnych n.p wykonuje i prezentuje wieńce dożynkowe na dożynkach gminnych, diecezjalnych  i wojewódzkich. W 1993 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie wydał kasetę z nagraniami pieśni kurpiowskich w wykonaniu zespołu. Składając wyrazy uznania i podziękowania za długoletnią działalność Zespołu wnioskuję o przyznanie nagrody „Kurpik” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

27 kwietnia Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zorganizował uroczyste podziękowanie za długoletnią pracę Zespołu. Wśród gości zaproszonych był:

– Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, który wręczył Paniom prestiżową odznakę „Zasłużony dla KulturyPolskiej” – przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyplom Wojewody Podlaskiego
– Starosta Powiatu Łomżyńskiego Krzysztof Kozicki – ufundował nagrodę za dotychczasową działalność na rzecz utrwalania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny.
– Zaprzyjaźnione Zespoły z Nowej Rudy, Turośli i Zbójnej, które zaprezentowały po kilka utworów i wręczyły kwiaty składając serdeczne życzenia dalszych sukcesów.
– Burmistrz Nowogrodu Józef Piątek złożył Paniom życzenia i wręczył nagrodę za długoletnią pracę w zespole.
– Kwiaty i życzenia złożyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Nowogrodu i TPZŁ O/Nowogród.

Głos Nowogrodzki – „NA TRATWACH”

Celem inscenizacji było wierne odtworzenie zwyczajów związanych ze  spławianiem drewna z Puszczy Zielonej aż do Gdańska, odtworzenie kostiumów, narzędzi i rekwizytów flisackich. Został pokazany sposób życia rodziny flisackiej, młodzieży, dzieci i dorosłych, tych którzy to drewno spławiali i tych, którzy czekali w domu. Widowisko opracowała Pani Teresa Pardo na podstawie  scenariusza Adama Chętnika. Osoby występujące w widowisku: RETMAN – Sylwester Krajewski; GAWRYŚ – Maciej Estkowski; ORYLE STARSI – Tomasz Chmielewski, Mariusz Zawadzki; ORYLE MŁODSI – Zbigniew Mieczkowski, Bogdan Nasiadko, Marcin Zawalich, Arkadiusz Modzelewski; IGNAŚ – Hubert Nasiadko; KARCZMARKA – Ewa Zawadzka;KOBIETA I – Magda Mieczkowska; KOBIETA II – Anna Nasiadko KASJER – Andrzej Lemański;DZIEWCZĘTA: Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu; DZIECI: Dominika i Amelia  Mieczkowskie,  Weronika Zawadzka i  Ada Krajewska. W krótkim wstępie do scenariusza A. Chętnik napisał: Z nastaniem ciepła wiosennego zaczyna się na  brzegach Narwi ruch i praca. Z pobliskich lasów i puszcz zwieziono już zimą kloce sosnowe na obszerne place nadrzeczne – tak zwane bindugi; stąd staczane są do wody i zbijane w tratwy, które wkrótce  popłyną Narwią do Wisły, a dalej do Torunia i Gdańska, gdzie od dawien- dawna jest wielki popyt na nasze drzewo użytkowe. Tratwy spławiają wyszkoleni robotnicy zwani orylami. Oryl, to jakby żeglarz rzeczny, zajmujący się wyłącznie spławem drzewa. Spławem tratew kierują  retmani, spędzający całe lata nad wodą i znający doskonale swe rzemiosło, oraz rzeki i drogi wodne, po których tratwy mają prowadzić. Retman na tratwach, to jak kapitan na statku okrętowym, jedzie on zawsze na przedzie, na małym czółenku, bada wiosłem głębokość wody, wyznacza orylom drogę, zatykając w dno rzeki specjalne kołki i gałęzie. Oryle mają swój specjalny słownik żeglarski, którym posługują się w czasie jazdy.

I tak: przednia część tratwy nazywa się głową, tylna – calem, a środkowa – buchtą. Wielkie jakby wiosła do nawracania tratew – to drygawki. Drągi do popychania – sprysy, a przyrządy (długie brzozowe pale) do zatrzymywania tratew – śryki. Kołki drewniane, używane dawniej przy wiązaniu tratew – to źbele. Szpary między klocami na tratwach to – gratuny. Mieszkają oryle w budach, skleconych z drążków i słomy; pieniądze pobierane w czasie pływanki – to strawne, a zapłata za dostawę drewna do miejsca przeznaczenia – myto. Pasowanie nowych oryli to – „frycowanie”. Oryle pracują dużo od świtu do zmroku a pożywienie gotują sobie na tratwach. Wśród nich są nieraz zdolni grajkowie gracze”, którzy o zmroku i na postojach urozmaicają monotonne życie na tratwach, grając na skrzypcach, klarnecie lub harmoniach. Wsparcie finansowe uzyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

W widowisku Na tratwach wzięła także udział: Grupa teatralna z Gimnazjum w Nowogrodzie składzie : 15 osób w wieku 13-15 lat. Opiekun grupy: Maryla Dąbrowska. Po za tym grupa bierze czynny udział w przedstawieniach organizowanych wspólnie z MGOK w Nowogrodzie, jak np Jasełka.

W 2010 roku grupa zajęła II miejsce w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
Głos Nowogrodzki

 

Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Skład zespołu: dziewcząt w wieku od 15 do 17 lat
Kierownik Zespołu: Lilia Estkowska
Zespół działa pod lokalnym patronatem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie

Historia:
Rok powstania zespołu: 2007 rok
I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej – 2008 rok
II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich – 2008 rok
Nagroda w Dorocznym Podsumowaniu Dorobku Artystycznego Zespołów Śpiewaczych, Kapel, Par tanecznych, Solistów i Twórców Ludowych w 2008 roku
II miejsce w „Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej – 2009 rok
W 2010 roku zespół zajął II miejsce w Konkursie Zespołów Kurpiowskich w kategorii zespołów śpiewaczych / grupa dziecięco – młodzieżowa, odbywającego się w ramach XVII Ogólnopolskich Dni Kultury KurpiowskiejZ

www.rok.4lomza.pl
www.naszakultura.eu
www.naszakultura.eu

Przegląd Kolędniczy
z 10 stycznia 2010 r0ku

10 stycznia 2009 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie odbył się Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych. Grupa kolędnicza z Gimnazjum w Nowogrodzie zaprezentowała widowisko „Wokół żłóbka”, a dziewczęta z Kurpiowskiego Zespołu Śpiewaczego wystąpiły „Z gwiazdą”.

i z 15 stycznia2011 roku

Kolędowanie z gwiazdą” Dziewczęcego Zespołu Śpiewaczego z Nowogrodu, „Herody” Młodzieżowego Zespołu ze Zbójnej oraz „Kolędowanie z gwiazdą” Zespołu Śpiewaczego z Wizny zostały najwyżej ocenione przez jury sobotniego (15 stycznia) przeglądu zespołów kolędniczych i jasełkowych, który odbył się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży. W nagrodę będą reprezentował powiat na XXVI Przeglądzie Wojewódzkim  30 stycznia w Hajnówce. Wszystkie trzy widowiska należą do nurtu tzw. zgodnego z tradycją. Nagrodzone zostały także kolędniczki z gwiazdą ze Zbójnej, a wyróżnieni kolędnicy misyjny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży, ale już bez prawa startu w Hajnówce.  W tym nurcie młodzi ludzie zaprezentowali dawne kolędowanie z  gwiazdą, śpiewali pieśni, kolędy i pastorałki, których nie pamiętają już nawet ich dziadkowie oraz odtwarzali dziewiętnastowieczne formy teatru obrzędowego, zwane herodami. „Gdy się na to patrzy, rośnie serce, bo widać, że dzięki wysiłkowi instruktorów z domów kultury i nauczycieli młode pokolenie uczy się  prawdziwej tradycji. Bez tego ta tradycja umarłaby razem z pokoleniem odchodzącym, a z nią umarłaby także część naszej tożsamości kulturowej”, podsumowuje przewodnicząca jury Ewa Jakubaszek, kierownik działu teatru w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku.

Nie znalazł natomiast u jurorów uznania drugi nurt przeglądu, tzw. jasełkowy, nawiązujący do tradycji. Zespoły szkolne zaprezentowały kilka „uwspółcześnionych” jasełek, których fatalne scenariusze najprawdopodobniej napisali sami instruktorzy lub nauczyciele. „Jasełka to również forma historyczna, bardzo wyrazista. Nieumiejętne jej <uwspółcześnianie> przynosi więcej szkody, niż pożytku. Jeśli ktoś chce w tę tradycyjną formę włożyć nowe treści, powinien oprzeć się na dobrym scenariuszu, napisanym przez zawodowego literata. Takie scenariusze istnieją i można do nich sięgnąć”, dodaje Ewa Jakubaszek, która zaapelowała do obecnych na przeglądzie instruktorów o kontaktowanie się w tej sprawie z WOAK.  W tej kategorii jury, w którym zasiadały także Teresa Pardo i Agnieszka Brzósko – Wieczorek z ROK, najwyżej oceniło Jasełka zespołu Gimnazjum w Nowogrodzie (II miejsce) oraz  zespołu Iskierki z Podgórza (wyróżnienie).

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dodatkowo upominki – książki poświęcone obyczajom, obrzędom i tradycji, ufundowane przez Urząd Miejski w Łomży, Urząd Marszałkowski i Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Wyniki podsumowujące:

W kategorii zespołów jasełkowych:

I nagroda – nie przyznano
II nagroda – Gimnazjum w Nowogrodzie – „ Jasełka”
III nagroda – nie przyznano
wyróżnienie:

Grupa teatralna ”Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu
Grupa teatralna „Chochliki” ze Szkoły Podstawowej w Sławcu

W kategorii zespołów kolędniczych:
I nagroda:
Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu, „Z gwiazdą”
Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej, „Herody”
Zespół Śpiewaczy z Wizny, „Kolędowanie z gwiazdą”
II nagroda – Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej, „Z Gwiazdą”
III nagroda – nie przyznano
wyróżnienie – Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży.
Na XXVI Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych w Hajnówce zakwalifikowano : Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu, „Z gwiazdą”
Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej, „Herody”
Zespół Śpiewaczy z Wizny, „Kolędowanie z gwiazdą”

Super Łomża.pl

Głos Nowogrodzki

O JUŻ 10 LAT DZIAŁALNOŚCI

KOŁA TEATRALNEGO „CHOCHLIKI”

1998 – 2008/

W naszej szkole od dziesięciu lat działa aktywnie Koło Teatralne „CHOCHLIKI” założone i prowadzone przez p. Jadwigę Sosnowską przy współpracy p. Jacka Sokołowskiego.
W zajęciach teatralnych uczestniczą chętni uczniowie z kl. IV-VI. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, lub częściej, jeśli jest taka potrzeba.
Przez kilka pierwszych lat przygotowywaliśmy głównie przedstawienia, które prezentowaliśmy na szkolnej scenie dla naszych kolegów, nauczycieli i rodzin, przy okazji szkolnej choinki, Dnia Matki, czy też Dnia Babci i Dziadka.  Zawsze byliśmy przez nich ciepło przyjmowani i otrzymywaliśmy gromkie brawa.

Od kilku lat ośmieleni doświadczeniami ze szkolnej sceny postanowiliśmy spróbować swoich sił na przeglądach teatralnych, ale nie zapominamy również o nasze najwierniejszej publiczności

UDZIAŁ W PRZEGLĄDACH I KONKURSACH

NASZE OSIĄGNIĘCIA

II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych – Nowogród luty 2003 r. za przedstawienie „Jasełka”,
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Poznajemy Teatr” organizowanym przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży – marzec 2003 r. za przedstawienie „Jaś i Małgosia”,
I miejsce w Eliminacjach Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży – Łomża – listopad 2003 r. – spektakl „Jaś i Małgosia”,
Wyróżnienie na Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Białystok – listopad 2003 r. – spektakl „Jaś i Małgosia”,
Udział w Eliminacjach Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży – Łomża –  listopad 2004 r.- spektakl „Kopciuszek inaczej”,
II miejscew Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych – Łomża – styczeń 2005 r. za przedstawienie „Po kolędzie”,
III miejscew Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych – Łomża – luty 2006 r. za przedstawienie „Po kolędzie”,
Dyplom za dział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych – Łomża – luty 2006 r. dla jasełek „Cała ziemia wita swego Zbawiciela”,
I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych – Łomża – styczeń 2007r. za jasełka „Cała ziemia wita swego Zbawiciela”,
II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych – Łomża – styczeń 2007r. za przedstawienie „Po kolędzie”,
III miejscew XXIV Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych „Z KOLĘDĄ BEZ GRANIC”  – Hajnówka – styczeń 2007r. za przedstawienie „Po kolędzie”,
I miejsce w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, Jasełek i Pastorałek – Nowogród – styczeń 2008r.  za jasełka „Pójdźmy wszyscy do Jezusa”,
I miejsce w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, Jasełek i Pastorałek – Nowogród – styczeń 2008r.  za spektakl „Po kolędzie”,
I miejsce w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, Jasełek i Pastorałek – Nowogród – styczeń 2008r. za przedstawienie „My dziś do was z kolędą”,
II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych – Łomża – styczeń 2008r. za przedstawienie „My dziś do was z kolędą”,
III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych – Łomża – styczeń 2008r. za jasełka „Pójdźmy wszyscy do Jezusa”,
III miejsce w Gminnym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych -Nowogród – styczeń 2010 r.
Wyróżnienie w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
Łomża 2010 /12-13.02.2010/ za przedstawienie „Kolędowanie z kozą”.

Nasi artyści grali nie tylko na scenach, ale również swoje umiejętności prezentowali dla dziecięcej publiczności m. in. w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, wnosząc odrobinę radości najmłodszym pacjentom.

Na uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy koła teatralnego zajmują także czołowe miejsca w konkursach recytatorskich. W ramach zajęć koła przygotowywaliśmy uczniów do konkursu recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”. Przez 2 lata z rzędu mieliśmy zwycięzcę eliminacji powiatowych, a tym samym finalistę etapu wojewódzkiego. Zdobyliśmy też kilka wyróżnień na etapie powiatowym.

REPERTUAR NASZEGO KOŁA TEATRALNEGOREPERTUAR BAJKOWY„Kot w  butach”
„Śpiąca Królewna”
„Królewna Śnieżka”
„Kopciuszek”
„Kopciuszek inaczej”
„Jaś i Małgosia”„ Czerwony kapturek”SPEKTAKLE EKOLOGICZNE
„Ludzie chronią środowisko. Sterta śmieci?- Skąd to wszystko?”
„Śmieci mniej, Ziemi lżej”
„Co słychać w lesie?”
„Kłopoty leśnych krasnali, czyli jak ochronić środowisko”SPEKTAKLE O BEZPIECZEŃSTWIE„Bezpieczna droga do szkoły”
„Modni, mądrzy, bezpieczni”JASEŁKA I SPEKTAKLE PODTRZYMUJĄCE TRADYCJE KOLĘDOWANIA„Jasełka dla małych dzieci”
„Pójdźmy wszyscy do Jezusa”
„Cała Ziemia wita swego Zbawiciela”
„Po kolędzie”
„My dziś do was z kolędą”
„Kolędowanie z szopką”
„Zmartwienia Lucyfera”
„Jasełka na wesoło”

SPEKTAKLE OKOLICZNOŚCIOWE

„Cała łąka dla mamy”
„Wspomnienia przy kominku”
„W bujanym fotelu”

SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE

„Dentystyczna przygoda pewnej Baby Jagi”

KOLEJNE FERIE Z TRADYCJĄ !!!

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kolędnicy byli nieodłącznym elementem polskiej kultury i tradycji. Zawsze byli mile widziani i wyczekiwani, ponieważ nie wpuszczenie ich do domu niosło złą wróżbę na przyszły rok. Teraz już tylko w nielicznych miejscowościach chodzą prawdziwi kolędnicy z szopką, kozą czy gwiazdą. Takich właśnie kolędników od ośmiu lat można spotkać we wsiach Sławiec, Grzymały Nowogrodzkie, Grądy Nowogrodzkie i Chojny.
W roku 2008 odwiedziliśmy ok. 100 gospodarstw, w 2009 roku gościliśmy w 73 gospodarstwach a w 2010 dotarliśmy do 45 gospodarstw /wyjątkowo śnieżna i mroźna zima/. Wszędzie jesteśmy przyjmowani bardzo życzliwie  i obdarowywani zarówno słodyczami jak i drobnymi kwotami pieniężnymi. Zgromadzone fundusze wykorzystujemy na zakup materiałów na nowe stroje, zakup potrzebnego sprzętu, a także na finansowanie wyjazdu naszych aktorów do teatru, lub na wycieczki.

Najcieplej przyjmują nas najstarsi mieszkańcy. Niejednokrotnie jesteśmy dla nich jedynymi, którzy wnoszą w ich zatroskane życie odrobinę radości. Zawsze proszą, żebyśmy pamiętali o nich w następnym roku, co też z chęcią czynimy.
Tradycję kolędowania przywróciły do życia i kultywują dzieci ze Szkolnego Koła Teatralnego „CHOCHLIKI” działającego w Szkole Podstawowej im. Hanki Bielickiej w Sławcu pod kierunkiem pani Jadwigi Sosnowskiej przy współpracy pana Jacka Sokołowskiego. W pierwszych dniach ferii zimowych we wsiach w gminie Nowogród pojawia się kilkunastoosobowa grupa kolędników z gwiazdą, kozą lub z szopką. Wśród kolędników są figlarne diabły, śmierć z kosą, czasami dobre anioły.
Kolędnicy chodząc od domu do domu, zwiastują dobrą nowinę, niosą radość domownikom oraz składają noworoczne życzenia, które są przyjmowane jako pomyślna wróżba urodzaju i powodzenia.

„….Na szczęście na zdrowie, na ten święty Szczepan,
żeby wam się rodziła kapusta i rzepa.
Żyto jak koryto, pszenica jak rękawica,
owiesek jak pański piesek.
Na szczęście na zdrowie, na to Boże Narodzenie,
żeby wam się kopiło, darzyło, wodziło w oborze.
Co daj Panie Boże!…”
Dzieci kultywując tradycje kolędowania w przyjemny i bardzo atrakcyjny sposób spędzają ferie zimowe, a działania Koła Teatralnego „CHOCHLIKI” znakomicie wpisują się w ideę ocalenia dziedzictwa kulturowego regionu.

www.spslawiec.edupage.org

KISZENIE KAPUSTY

W sobotę 21 listopada 2009 roku w Klubo-Kawiarni w Mątwicy, za sprawą tutejszego Koła Gospodyń, przedstawiona została inscenizacja widowiska obrzędowego „Kiszenie kapusty” . Widowisko zostało przygotowane zgodnie ze starą kurpiowską tradycją na podstawie scenariusza opracowanego przez Panią Teresę Pardo.
Wykonawcy: gospodyni – Wasik Krystyna, mężczyzna – Bogdan Nasiadko, babka- Zaczek Zofia, córki – Kisiel Bogusia, Krajewska Anna, chłopcy – Nasiadko Hubert, Koc Rafał, sąsiadki – Sznurowska Helena, Gątarska Barbara.

Wydarzenie to ściągnęło do Klubo-Kawiarni wielu mieszkańców Mątwicy. Zabrakło wręcz miejsc siedzących. Miło było popatrzeć, jak na widowni   znaleźli się przedstawiciele wszystkich pokoleń mieszkańców, także dzieci. Zaangażowanie tych ostatnich na scenie jak i obecność na widowni dobrze prognozuje na przyszłość. Można mieć nadzieję, że będą kontynuować tradycję w swoim dorosłym życiu. Mątwica dała przykład, jak niewiele potrzeba zaangażowania, aby w przyjemny i pożyteczny sposób jednoczyć społeczność. Występ uczestników przed sąsiadami na pewno będzie mobilizował mieszkańców do innych, ciekawych przedsięwzięć. Tym bardziej, że przedstawienie wszystkim bardzo się  spodobało i widać było, że wykonawcy są dumni ze swej ciężkiej pracy. Trzeba przyznać, że atmosfera na scenie była spontaniczna i oddawała wiernie życie rodzinne i międzysąsiedzkie. Gratulacje!

MISTERIUM

Wielki Post to czas, który ma nas Chrześcijan przybliżyć do Boga. Czas, który człowieka wierzącego stawia wobec Misterium Męki i Śmierci Chrystusa i prowadzi do wielkanocnego poranka – poranka zmartwychwstania i radości.
Młodzież naszej parafii pod kierunkiem ks. Mariusza Chmielewskiego już po raz piąty przygotowała przedstawienie teatralne przypominające o wydarzeniach Golgoty.

Miesiąc ciężkiej pracy minął w zaskakująco szybkim tempie.  Kilkugodzinne codzienne próby, wymagające wielkiego skupienia, powagi niosły także za sobą wiele radosnych momentów. Wiele trudu wymagało  przygotowanie dekoracji, świateł, kostiumów, muzyki. Każdy z nas starał się by powierzone sobie zadanie jak najsolidniej wypełnić. Tym bardziej, że w tym roku akcja Misterium toczyła się na 2 odrębnych scenach: na pierwszym aktorskim planie i drugim, którym był światłocień.

Przedstawienie na wszystkich zgromadzonych wywarło ogromne wrażenie. Ciągle żywa ewangeliczna historia męki Zbawiciela każdego roku przypominana przez młodych aktorów wywołuje wiele wzruszeń i emocji. Ten wieczór jest tradycyjnie już w naszej parafii początkiem obchodów Wielkich Dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela.
Atmosferę tego wyjątkowego wieczoru dopełnia Droga Krzyżowa ulicami Nowogrodu, podobnie jak Misterium poświęcona pamięci Jana Pawła II.
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli swoją obecnością, modlitwą, pracą pomóc przy tym pięknym dziele, które dokonuje się w naszym mieście.

Magda Zwierciadłowska
Głos Nowogrodu

Kochani Dziadkowie

W tym dniu tak radosnym, świątecznym,

kiedy każda wnuczka i wnuczek chce być grzeczny.

Z życzeniami do Babci i Dziadka śpieszy,

daje buziaka i ich oko cieszy

kolorowym kwiatuszkiem

i czerwonym serduszkiem.

A w sercu życzenia najszczersze, gorące.

Sto lat w zdrowiu i w szczęściu i całusków tysiące,

aby uśmiech nie znikał z waszej twarzy

i aby się spełniło, o czym serce marzy.

WNUCZĘTA

20 stycznia 2012r. tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Hanki Bielickiej w Sławcu od rana z niecierpliwością oczekiwały na szczególnych gości.

Kochane BABCIE i DZIADKOWIE tłumnie pojawili się na uroczystości z okazji ich święta. Niektórzy z nich przyjechali nawet z bardzo odległych miejscowości.

Uroczystość z okazji DNIA BABCI I DZIADKA rozpoczęła się krótką scenką w wykonaniu uczniów oddziału przedszkolnego i klasy III. Następnie aktorzy Koła Teatralnego „CHOCHLIKI” zaprezentowali „JASEŁKA”.

Po uczcie duchowej coś dla ciała, nasi goście udali się na miłe spotkanie przy herbatce oraz degustację pysznych domowych wypieków. Na sali, tradycyjnie jak co roku, panowała ciepła, rodzinna atmosfera a w niejednych oczach widać było łzy wzruszenia.

Jadwiga Sosnowska
Jacek Sokołowski

 

Piękna tradycja!!!

Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Hanki Bielickiej w Sławcu

Tradycja to nasze największe dziedzictwo, które zobowiązani jesteśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie. To część naszej kultury. To to, co wyróżnia nas spośród innych narodów.

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli. Chwałę Mu na wysokości nucą Anieli…”

         Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowejim. Hanki Bielickiej w Sławcu trwają gorączkowe przygotowania do wystawienia jasełek. To tradycja, która ma już kilkanaście lat. Zaczynaliśmy od skromnych spektakli, a od kilku lat to są już prawdziwe widowiska teatralne łączące tradycję z nowoczesnością –  z oprawą muzyczną, z liczną obsadą aktorską.Uwagę  widza przykuwa też staranna scenografia oraz piękne kostiumy.

Jasełka są dziełem małych artystów ze Szkolnego Koła Teatralnego „CHOCHLIKI” działającego od 1998 roku. Uczniowie pracują pod  kierownictwem Pani Jadwigi Sosnowskiej, która jest duszą i sercem koła. Od wielu lat w pracy wspomaga ja Pan Jacek Sokołowski.

        Tegoroczne jasełka dla całej społeczności szkolnej oraz rodziców uczestniczących w wigilii szkolnej zostały wystawione premierowo 21 grudnia, a potem w styczniu „CHOCHLIKI” wystawią je dla  wszystkich chętnych, rodziców uczniów, przyjaciół szkoły oraz społeczności lokalnej.

         Wszystkim czytelnikom składamy życzenia wyjątkowych, ciepłych dostatnich i spokojnych świątecznych dni przeżywanych w gronie najbliższych!

Jadwiga Sosnowska
Jacek Sokołowski
CHOCHLIKI”

2944 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.