O. Jan Bońkowski łomżyńskim społecznikiem roku 2019

Po raz trzeci w Domku Pastora odbyła się doroczna grudniowa gala Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie Łomżyńskiego Społecznika Roku 2019. W uznaniu szczególnych dokonań na tym polu Łomżyńskie Bractwo Historyczne zgłosiło do nagrody osobę wielce zasłużonego dla łomżyńskiej społeczności ojca Jana Bońkowskiego z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, który jak się okazało decyzją kapituły Nagrody Prezydenta uzyskał spośród grona 14. osób nominowanych w tej kategorii, nagrodę główną.

Poniżej publikujemy uzasadnienie zgłoszenia kandydata do nagrody, w którym jako wnioskodawcy przedstawiliśmy szczególne dokonania, zwycięskiego decyzją kapituły laureata Nagrody Prezydenta w kategorii powyżej 20. lat.
Jan Bońkowski urodził się w 1938r w Łomży. Już w 5. klasie szkoły podstawowej spełnił w Łomży swoje marzenie i został harcerzem przybierając sobie harcerski pseudonim „Huragan”. Ta pasja pomimo wyboru drogi życiowej związanej z przyodzianiem szaty zakonnej, przetrwała w druhu „Huraganie” do czasów współczesnych. Przybywając po wieloletnim pobycie misyjnym na Białorusi (gdzie założył i przez wiele lat prowadził polską drużynę harcerską) do Łomży, od wielu lat w zasadzie nie ma w naszym mieście żadnej uroczystości rocznicowej, bądź świątecznej bez Jego udziału. Jego charakterystyczna sylwetka z nieodłączną na uroczystościach czapką harcerską budzi wzruszenie i daje wyraz Jego służbie prowadzonej zgodnie z regułą zakonną i przysięgą harcerską. Brat Jan od wielu już lat bezinteresownie niesie pomoc pacjentom łomżyńskiego hospicjum, bierze społeczny udział w pracy oddziału Związku Sybiraków, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i Łomżyńskiego Bractwa Historycznego. Jest również wieloletnim instruktorem harcerskim i kapelanem Łomżyńskiego Hufca ZHP. Sprawując jako wolontariusz wiele społecznych i zaszczytnych funkcji stał się równocześnie przykładem umiłowania Łomży i Ziemi Łomżyńskiej, której historii poświęcił kilka swoich książek oraz mentorem i autorytetem dla braci harcerskiej, w której życiu i kształtowaniu bierze do dzisiaj jako czynny od 70 lat harcerz aktywny udział. Za służbę wolontariacką uhonorowany został m.in. medalem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice” (21.10.2012), Odznaką Honorową stowarzyszenia Polskich Byłych Więźniów Politycznych (1999), Krzyżem Niezłomnych (2002), harcerską odznaką honorową TOKI (2008), tytułem „Piastun Łomżyńskiej tradycji” oraz Krzyżem Za Zasługi dla ZHP (2016). Brat Jan Bońkowski jest również pomimo swojego sędziwego wieku współorganizatorem harcerskiego corocznego ogólnopolskiego zlotu poświęconego pamięci Druha Szarego z Drozdowa – twórcy krzyża harcerskiego. Jego droga życiowa, wielość sprawowanych z nadzwyczajnym poświęceniem aktywności społecznych, nadzwyczajna skromność i bijąca od niego energia do czynienia rzeczy dobrych, predestynuje go zdaniem wnioskodawców w sposób szczególny, do zaszczytnego miana Łomżyński Społecznik Roku.”

Władze Łomżyńskiego Bractwa Historycznego serdecznie gratulują laureatowi tej doniosłej społecznie nagrody oraz życzą wielu jeszcze lat twórczej działalności na polu społecznej aktywności.

za Zarząd
Łomżyńskiego Bractwa Historycznego
Podstarszy Bractwa – Henryk Sierzputowski
Sekretarz Bractwa – Wojciech Winko
1080 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Pomnik NSZ w Łomży

  Pomnik poświęcony Żołnierzom Podziemia Narodowego Ziemi Łomżyńskiej został odsłonięty 20 września 2016 roku w Łomży. Pomysł postawienia pomnika zrodził się wśród członków Okr[...]