Obchody 70. rocznicy zbrodni w lesie jeziorkowskim

Bożemu Miłosierdziu polecamy…

(relacja z uroczystych obchodów 70. rocznicy zbrodni w lesie jeziorkowskim)

Dzień 30 czerwca 2013 roku to niezwykle wymowna data dla Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku. 70 lat wcześniej, w nocy z 29 na 30 czerwca 1943 roku, na leśnej polanie w Jeziorku hitlerowcy zamordowali 62 Polaków z łomżyńskiego więzienia. Rok wcześniej rozstrzelali tu ponad sześćdziesięciu pensjonariuszy z Domu Opieki w Pieńkach Borowych, a 15 lipca 1943 roku, z rąk Niemców, śmierć poniosło 19 rodzin z łomżyńskiej inteligencji.

Na tegoroczną uroczystość po raz pierwszy przybyła liczna, bo czterdziestoosobowa delegacja z Nura, na czele z wójtem Gminy Nur  Jackiem Murawskim, radnymi z przewodniczącym  Markiem Góralem oraz rodzinami Ofiar z grobu więźniów politycznych. Ponadto dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeziorku pani Halina Chełstowska powitała m. in. wójta Gminy Piątnica Edwarda Ładę, radnego powiatu łomżyńskiego Krzysztofa Kozickiego, radnego Karola Śmiarowskiego, prezesa Sądu Rejonowego w Łomży Michała Gąsiewskiego, prezesa Akcji Katolickiej Bernarda Szymańskiego, Sybiraka Mariana Paliwodę, władze Łomżyńskiego Bractwa Historycznego w osobach: Czesława Rybickiego, Henryka Sierzputowskiego, Wojciecha Winko , Sławomira Zgrzywy, koordynatora ds. realizacji projektu dla młodzieży polskiej i niemieckiej pn. „Nigdy więcej wojny”-  Urszulę Banach (nauczycielkę języka niemieckiego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie), przedstawicieli Nadleśnictwa Państwowego w Łomży, strażaków z OSP w Jeziorku. Były też obecne poczty sztandarowe: Poczet Sztandarowy OSP w Jeziorku oraz Poczet Sztandarowy „Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa w Ziemi Łomżyńskiej”.

Msza święta w intencji Ofiar po raz pierwszy była odprawiona na leśnym cmentarzu w Jeziorku 15 lipca 1945 roku przez jego ekscelencję biskupa Stanisława Kostkę Łukomskiego. Tegoroczne obchody swoją obecnością uświetnił jego ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Z uwagi na niesprzyjające okoliczności pogody uroczystość odbyła się w kościele w Piątnicy. Jednak kilkanaście minut wcześniej niemal każdy jej uczestnik zdążył być w Miejscu Pamięci Narodowej w Jeziorku i tam w lesie pochylić się w cichej zadumie i żarliwej modlitwie za dusze Ofiar trzech masowych egzekucji.

Dziś przemawia ból pamięci i świadomość historycznego tragizmu, który wpisany jest w dzieje tej ziemi, w dzieje całej umiłowanej naszej Ojczyzny” – rozpoczął wymowną homilię jego ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. „Trzeba na tę tragedię spojrzeć oczyma wiary. Miała ona miejsce, bo zbudowano system, który odrzucając Boga i religię, całkowicie sponiewierał godność człowieka jako dziecka bożego .” Biskup z mocą podkreślił, że w Europie, mimo budowanej jedności, wciąż czyha na człowieka wiele zagrożeń, ciągle toczy się walka z Bogiem. Zwrócił też uwagę na fakt, że antychrześcijańska propaganda jest źródłem relatywizmu moralnego, który negując świat wartości chrześcijańskich prowadzi człowieka ku samozagładzie. Powołał się na słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II ostrzegając, iż we współczesnym świecie obok ewangelizacji trwa proces antyewangelizacji, który skutecznie zaciera w sercu obraz Boga i że żadne ludzkie umowy nie powstrzymają rozlewu krwi, jeśli w człowieczym sercu zabraknie miejsca dla Boga.

Ksiądz biskup wskazał na szereg inicjatyw, które człowiek może i powinien zrealizować, aby ustrzec wiary w Boga i żyć Jego przykazaniami . Zaznaczył, że niezwykle ważne jest: tworzenie „kultury życia, dzieł i wzorów kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia, zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenie środowisk wcielających praktykę codziennego życia, miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego i ubogiego.”

Zwrócił także uwagę na niebezpieczne zjawisko nasilające się w ostatnich latach, próbę uczynienia Polaków współodpowiedzialnymi za II wojnę światową. Ostrzegał przed fałszywym przesłaniem ostatnio wyemitowanego przez telewizję polską filmu niemieckiego „Nasze matki, nasi ojcowie”, gdzie ofiary (Polacy) postawione są w roli katów. Przytoczył dane z badania opinii publicznej we Francji, w którym aż 70% badanej młodzieży pytanej o nazistów wskazało Polaków. W tym kontekście nawoływał, żebyśmy budowali nowy świat na fundamencie przykazania miłości, kształtowali postawę ofiarności i uczciwości, szanowali i kultywowali pamięć o polskiej historii, bo „kto nie zna własnej historii będzie skazany, aby przeżyć ją na nowo”. Przytoczył ewangeliczną prawdę : „Ku wolności wyswobodził was Chrystus. Nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.” Na zakończenie w imieniu Męczenników z lasu jeziorkoewskiego wołał: „Dbajcie o wiarę w Boga. Dbajcie o wiarę w Boga w Ojczyźnie. Nie dajcie zniszczyć rodziny. Dbajcie o wolność opartą na chrześcijańskich wartościach (…) i nie traćcie nadziei, nawet w sytuacjach pozornie beznadziejnych.”

Po mszy świętej odbył się montaż słowno – muzyczny w wykonaniu „Szkolnych Słowików” ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku pn. „Miłosierdziu Bożemu polecamy” zrealizowany na kanwie zapisków z dzienniczka świętej siostry Faustyny. W programie artystycznym gościnnie wystąpiła wnuczka zamordowanego na leśnej polanie w Jeziorku Stanisława Kostki Walczuka – Anna Wójcik przepięknie recytując wiersz Juliusza Słowackiego pt. „Kiedy prawdziwie Polacy powstaną”.

Kolejną część uroczystych obchodów 70. rocznicy zbrodni w lesie jeziorkowskim stanowił Apel Pamięci poprowadzony przez mieszkańca Jeziorka Sławomira Runo z towarzyszeniem chóru „Szkolne Słowiki”.

Bezpośrednio po apelu przybyłe na uroczystość delegacje symbolicznie złożyły wieńce i zapaliły znicze ku czci Ofiar. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Halina Chełstowska przeczytała list ostatniego żyjącego skazańca z lasu jeziorkowskiego, którego rodzice zostali zamordowani w dniu 15 lipca 1943 roku, pana Jerzego Smurzyńskiego. Podziękował on podmiotom zaangażowanym w troskę o leśny cmentarz w Jeziorku: „Zawsze za wszystko, co było związane z tą słynną już leśną polaną, dziękowałem nie w swoim, ale w imieniu tych, którzy zginęli tam za to tylko, że byli Polakami i nie godzili się na jakąkolwiek współpracę z okupantem. Dlatego też i dzisiaj, gospodarzom tej ziemi, którzy opiekę nad wszystkimi grobami tych, którzy oddali życie za Polskę, uważają za swój święty obowiązek i swoisty zaszczyt, a wśród nich głównie Szkole Podstawowej w Jeziorku, jej Gronu Pedagogicznemu i młodzieży – w imieniu własnym, jak i spoczywających tu Ofiar, serdecznie dziękuję.”

Po odczytaniu listu pani dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom i gościom przybyłym na uroczystość rocznicową ze szczególnym uwzględnieniem osoby jego ekscelencji księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

Zawsze na uroczystościach rocznicowych pomagają nam harcerze z 59. Drużyny Harcerskiej Ptaki Ptakom pod egidą druha Krzysztofa Pyczota. Rozstawiają namiot, organizują punkt sanitarny, stają na warcie przy grobach. W tym roku też tak miało być, jednak deszcz skorygował te plany. Harcerze stawili  się i pozostali w lesie, podczas gdy uczestnicy uroczystości udali się do kościoła w Piątnicy. „Gdy wszyscy wyjechali z miejsca mordu w lesie jeziorkowskim, nasza drużyna postanowiła zrobić wielką radość dla tych dzieci, które leżą w tych mogiłach. Żeby ich dusze i serca mogły się radować. W zeszłym roku były to zabawki pozostawione na mogile. W tym roku chcieliśmy w inny sposób uczcić pamięć o tej zbrodni (…).  Zorganizowaliśmy puszczanie banek mydlanych (…). W akcję naszą włączyli się mieszkańcy okolicznych miejscowości.”

Osobiście dodatkowo pragnę wyrazić podziękowanie księdzu dziekanowi Szczepanowi Dobeckiemu, proboszczowi Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, harcerzom z  59. Drużyny Harcerskiej Ptaki Ptakom  oraz strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorku za nieocenioną pomoc w sprawnej organizacji tegorocznych obchodów rocznicowych. Na szczególne wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc zasługuje także pracownik Szkoły Podstawowej w Jeziorku – pan Krzysztof Sobuta.

Beata Sejnowska – Runo, społeczny kustosz Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku

 

 

1608 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Zaproszenie

W ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 140-lecia szkoły w Jeziorku serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu z  Marcinem Schirmerem - prezesem Polskiego Tow[...]