Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Łomży.

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Łomży.

Łomżyńskie obchody

 Zapraszamy na obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Łomży. Odbędą się one w dniach 1, 2 i 9 marca. Rozpoczynamy już w sobotę 1 marca wykładem dr Krzysztofa Sychowicza, następnie Msza za Ojczyznę w Katedrze. Po niej przemarsz na cmentarz, gdzie odbędzie się Apel Poległych. Tam też zapalimy znicze na grobach bohaterów. W niedzielę 2 marca rozpoczynamy Mszą w intencji Żołnierzy Niezłomnych w parafii pw Krzyża Świętego. Po mszy krótka uroczystość przed „słupem granicznym” a następnie główny punkt obchodów – premiera filmu dokumentalnego „Wspomnienia kombatantów NSZ z Ziemi Łomżyńskiej”. Cały dzień przed kościołami będzie prowadzona Kwesta na ekshumację Żołnierzy Niezłomnych min na „Łączce”. Tydzień po głównych obchodach – w niedzielę 9 marca odbędzie się wykład i projekcja filmu „Inka 1946”.

Serdecznie Zapraszamy

Plan obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych:

01.03.2014 (sobota)17:00 – Wykład dr Krzysztofa Sychowicza p.t. „Konspiracja niepodległościowa w powiecie łomżyńskim w latach 1944-1957” – Aula przy Domach Katolickich, ul. Sadowa 12A

18:00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny – Katedra

19:00 – Przemarsz z pochodniami na cmentarz, Apel poległych, zapalenie zniczy na grobach bohaterów.

02.03.2014 (niedziela) 12:00 – Msza Św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych – Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży

13:00 – Uroczystości patriotyczne przed „słupem granicznym” przy Centrum Katolickim

13:30 – pokaz filmu dokumentalnego „Wspomnienia kombatantów NSZ z Ziemi Łomżyńskiej” – Centrum Katolickie, ul. Zawadzka 55 Cały dzień przed kościołami będzie prowadzona Kwesta na ekshumację Żołnierzy Niezłomnych min na „Łączce”.

09.03.2014 (niedziela) 16:00 – „Kropelka Polski” – projekcja filmu „Inka 1946” oraz wykład poprowadzi Paweł Niziołek z Oddziału Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – Centrum Katolickie, ul. Zawadzka 55

——————————————–

Organizatorzy i partnerzy:
Łomżyński Klub Myśli Patriotycznej
Rycerze Kolumba
Łomżyńskie Bractwo Hisoryczne
Stowarzyszenie Koliber – Łomża
Jednostka Strzelecka 1012 Łomża
Inicjatywa dla Łomży
Młodzieżówka Kongresu Nowej Prawicy Łomża
Młodzież Wszechpolska Łomża

https://www.facebook.com/events/395165743952031/

NIEPODLEGŁOŚCIOWY APEL PAMIĘCI 01.03.2014r.

 Grób symboliczny

KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!

 

MIESZKAŃCY ŁOMŻY!

 

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!

 

RODACY!

 

Stajemy dziś do Niepodległościowego Apelu Pamięci przed miejscem wiecznego spoczynku i czci żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, przed cmentarzem w Łomży, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych walczyli o odrodzenie wolnej Polski z najeźdźcą sowieckim i niemieckim. Stworzyli Polskie Państwo Podziemne. Dzisiaj, my – spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy pól bitewnych II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego.

 

Wołam idących szlakiem ku niepodległości: kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych – bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych.

 

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

 

Wzywam: legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, Strzelców, Sokolich, Drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką.

 

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

  Ciebie wzywam Marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego.

Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego: Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów: Józefa Hallera i Józefa Dowbór-Muśnickiego.

  STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

 

Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej.

  Wołam obrońców Ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości.

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

 

Przywołuję bohaterów od września 1939 roku na wszystkich frontach II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stanęli do walki za: „Boga, Honor i Ojczyznę.

 

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Was do apelu, wszystkich żołnierzy: oficerów i podoficerów 33 Pułku Piechoty, broniących Łomży pod dowództwem kpt. Stanisława RAGANOWICZA, poległych w walkach od powstania Pułku w grudniu 1918 roku do jego ostatnich walk w kampanii wrześniowej 1939 roku pod Łętownicą i Andrzejewem którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę.

  STAŃCIE DO APELU!   CHWAŁA BOHATEROM!       Wzywam Wszystkich, żołnierzy łomżyńskiego podziemia niepodległościowego poległych w bitwach i potyczkach na Ziemi Łomżyńskiej: w Czerwonym Borze, Grądach i wielu innych   Przywołuję aresztowanych, wywiezionych i zamordowanych w katowniach gestapo, NKWD, UB, w więzieniach, łagrach, obozach koncentracyjnych, kopalniach i na „dalekiej nieludzkiej ziemi” ,   – spoczywających w nieznanych i bezimiennych mogiłach, odartych z godności i będących synonimem bandytów w czasach Polski Rzeczpospolitej Ludowej.   STAŃCIE DO APELU!   CHWAŁA BOHATEROM!

Do Was zwracam się potomni! Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i Ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej pamięci, w historii Polski i dziejach Narodu Polskiego.

 

CHWAŁA BOHATEROM!

  CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 Redakcja Serwisu

 

 

2120 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Gubernialna Łomża

Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży zapraszają na prezentację multimedialną Gubernialna Łomża

7 urodziny

To już 7 lat z portalem historialomzy.pl Historyczna ewangelicka „Pastorówka”, a mówiąc oficjalnie Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej - "Domek Pastora" w Łomży, gościły[...]