Ocalone od Niepamięci.

W zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży znajduje się ponad 35 tysięcy muzealiów z zakresu archeologii, numizmatyki, historii, etnografii, budownictwa ludowego, bursztyniarstwa, sztuki i rzemiosła oraz plastyki współczesnej, pozyskanych drogą zakupów, darowizn i zapisów. Niewielką część z nich można oglądać na wystawach stałych w muzeum w Łomży oraz w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Zdecydowana większość, na co dzień ukryta przed wzrokiem zwiedzających, przechowywana jest w muzealnych magazynach. I to właśnie stąd pochodzą zabytki, które składają się na obecną wystawę, ilustrującą naszą nieustanną troskę o zachowanie tych niezwykłych „śladów przeszłości” dla przyszłych pokoleń.  

 Ocalone od Niepamięci.

                                                                                                                                    

 

705 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Wspomnienie ŚP. Włodka

„Nie wszystek umiera ten, kto pozostaje w naszej pamięci.” W czwartek 23 lutego z głębokim żalem w ostatnią drogę odprowadziliśmy naszego drogiego Przyjaciela – współzałożyciela [...]