Odszedł Biskup Łomżyński Senior Stanisław Stefanek

17 stycznia br. Diecezja Łomżyńska pogrążyła się w żałobie po śmierci jej wieloletniego przewodnika ks. Biskupa Stanisława Stefanka, który w 2019r obchodził jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Uroczystościom pogrzebowym zmarłego biskupa z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, przewodził w czwartek 23 stycznia w łomżyńskiej katedrze Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim nieopodal Lublina. Jego droga rozwoju duchowego prowadzi poprzez życie zakonne w Towarzystwie Chrystusowym w Poznaniu, gdzie 28. czerwca 1959r. zostaje wyświęcony na kapłana. 4. lipca 1980r. zostaje mianowany przez  Jana Pawła II biskupem tytularnym Forilimpopoli i ustanowiony biskupem pomocniczym w Szczecinie, gdzie 24. sierpnia 1980r. zostaje konsekrowany przez biskupa szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego w katedrze szczecińskiej. Bp. Stefanek przyjmując sakrę biskupią obiera sobie zawołanie „In omnibus Christus”.
Od 1993r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW). Dnia 26. października 1996r. zostaje mianowany Biskupem Łomżyńskim i obejmuje 28. października diecezję łomżyńską w kanoniczne posiadanie. W dniu 17. listopada 1996r. odbywa się Jego uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej. Ks. Biskup w trakcie sprawowania swojej łomżyńskiej posługi zasiada w Prezydium Papieskiej Rady ds. Rodziny i przewodniczy Radzie Episkopatu Polski ds. Rodziny.
W Łomży powołuje m. innymi Fundusz Obrony Życia Diecezji Łomżyńskiej, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Łomżyńskiej, Studium Życia Rodzinnego w Instytucie Teologicznym w Łomży, a przy Opactwie Sióstr Benedyktynek, ustanawia „okno życia”. Eryguje także trzy nowe parafie: w czerwcu 1997r  – pw. Krzyża Świętego, w sierpniu 1997r – pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej i w marcu 2003r – pw. św. Andrzeja Boboli. Zakłada również Diecezjalne Radio Nadzieja, restauruje Szkoły Katolickie w budynku przy ul. Sadowej oraz doprowadza do stworzenia Muzeum Diecezjalnego.
Ks. Biskup Stefanek pisze w trakcie swojej posługi nowy rozdział w 500. letniej historii łomżyńskiej katedry. Pod jego nadzorem zostaje ustawiony nowy ołtarz główny oraz przeprowadzony zostaje gruntowny remont, w trakcie którego osuszono mury, wymieniono dach i odrestaurowano katedralną dzwonnicę. Przebudowano także katedralne prezbiterium i jego podziemie porządkując stare krypty grobowe, między innymi ze szczątkami doczesnymi pierwszego proboszcza i budowniczego ówczesnego kościoła farnego, zmarłego w 1549r. ks. kanonika Jana Wojsławskiego.
Za swoje dokonania ks. Biskup decyzją prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 2 października 2009 r. zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dnia 11 listopada 2011r. kończy swoją posługę pasterską jako Biskup Diecezjalny w Łomży i przechodzi na emeryturę jako Biskup Senior.
Ostatnie miejsce spoczynku ks. Biskup Stanisław Stefanek znalazł w krypcie pod kaplicą Matki Boskiej Pięknej Miłości, gdzie spoczywają również Jego poprzednicy Biskupi Łomżyńscy: Stanisław Kostka Łukomski, Czesław Falkowski i Mikołaj Sasinowski.

SPOCZYWAJ W SPOKOJU

red.Od redakcji:
Tekst wspomnienia opracowano na podstawie źródeł:
http://www.diecezja.lomza.pl/biskupi/bp-stanislaw-stefanek
https://4lomza.pl/index.php?wiad=54461
Zdjęcia pozyskano na podstawie współpracy redakcyjnej z portalem MyLomza.pl

1412 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.