Jan Paweł II w Łomży. I – Oczekiwanie

4 – 5 czerwca 1991

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W ŁOMŻY

I. W   OCZEKIWANIU – 20 lat później.

PROGRAM WIZYTY

4 czerwca 1991

godz. 16.55 – przylot do Łomży

godz. 17.05 – przyjazd do Kościoła p.w. Miłosierdzia

Bożego godz. 17.35 – Msza Święta godz. 19.05 – powrót do zakrystii godz. 20.20 – przybycie do domu biskupiego

5 czerwca 1991

godz. 7.40 – poświęcenie Domu Księży Emerytów

godz. 8.00 – spotkanie ze wspólnotą litewską w Kate­drze

godz. 9.10 – przybycie do Seminarium, poświęcenie gmachu nowego Seminarium

godz. 9.55 – przybycie na lotnisko

godz. 10.00 – odlot

 


„Wizyta Ojca Świętego, wydarzenie niebywałe w dziejach Diecezji, nakłada na nas wszystkich: na mnie – Waszego biskupa, na moich współpracowników, na kapłanów i wier­nych Diecezji, szczególne zadania. Chcielibyśmy przecież przygotować się pod każdym względem jak najlepiej, tak aby Ojciec Święty oraz wszyscy, których z tej okazji gościć będziemy, zastali naszą Diecezję, nasz Święty Kościół Łomżyński takim, jakim chcemy go mieć – według słów świętego Pawła Apostola: jako „Kościół chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki lub czegoś podobnego, lecz aby byl święty i nieskalany” (Ef 5,27)

Bp Juliusz Paetz

Łomża, dnia 28 października 1990 r.-

– w 65-tą rocznicę ustanowienia Diecezji Łomżyńskiej.

 

„Zapraszając gościa – trzeba wyjść na jego spotkanie,
Powitać Go, przyjąć i z nim przebywać”

Bp Juliusz Peatz

TELEGRAM

JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

CITTA DEL VATICANO

Umiłowany Ojcze Święty!

Z niewypowiedzianą radością przyjęliśmy wiadomość, iż Ojciec Święty podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny nawiedzi Łomżę. Pragnę wyrazić Waszej Świątobliwości naszą najgłębszą wdzięczność za Jego wspaniałomyślną pamięć o Kościele Łomżyńskim, za decyzję podjętą z serca, z miłości do nas, za przyjęcie naszego synowskiego zaproszenia.

Ojcze Święty! Witać Cię i gościć będziemy – jak umiemy

– najgodniej, najserdeczniej, tak jak to potrafi ten wspaniały
Lud Boży, który zleciłeś mojej pasterskiej posłudze.W mie­
siącach oczekiwania i przygotowania na spotkanie z Tobą

– Ojcze Święty – wzmoże się nasza modlitwa w Twojej in­tencji oraz w intencji Kościoła Powszechnego.

Imieniem całej wspólnoty Diecezjalnej z najgłębszą czcią całuję Twe dłonie, wyrażając Ci nasze synowskie oddanie i miłość.

Juliusz Paetz Biskup Łomżyński

LIST PASTERSKI BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO „W OCZEKIWANIU NA OJCA ŚWIĘTEGO”

Umiłowani Diecezjanie!

Zbliżają się wielkie dni IV Pielgrzymki Ojca Świętego do Oj­czyzny, w czasie której 4 i 5 czerwca Ojciec Święty nawiedzi naszą diecezję. Przybędzie do nas Gość niezwykły. Zgodnie z pradawną tradycją Kościół Katolicki obdarza Papieża takimi oto tytułami:

Biskup Rzymu Zastępca Jezusa Chrystusa Następca Księcia Apostołów Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego Patriarcha Zachodu Prymas Włoch Arcybiskup Metropolita Prowincji Rzymskiej Suweren Państwa Watykańskiego Sługa Sług Bożych Znamienite te tytuły określają autorytet Urzędu i Posłan­nictwa, zasięg władzy i odpowiedzialności tego Człowieka, którego wierni synowie i córki Kościoła zwykli nazywać pełnymi czci i miłości słowami: „Ojciec Święty”.

Gdy przed 12 laty, 16 października 1978 roku Arcybiskup Krakowa – Kardynał Karol Wojtyła obejmował Stolicę Piotrowa, przyjmował na siebie wraz z niezrównaną godnością prawdziwy, twardy, ciężki krzyż – „troskę o wszystkie Kościoły”. Był to akt wielkiej odwagi i poświęcenia, wyraz miłości do Chrystusa i Je­go Najświętszej Matki oraz do Kościoła, któremu poświęcił całe swoje życie. Pamiętamy, z jakim zdumieniem świat i Polska przyjęły to wiekopomne wydarzenie. Zaciekawienie, pełne

sympatii i życzliwości oczekiwanie, mieszało się z uczuciem niepewności, a tu i ówdzie nawet niepokoju.

Fantastyczne przepowiednie z dawnych wieków o słowiańskim papieżu – wydobyte z zapomnienia – teraz podawano sobie z ust do ust. Nawykły do dziejów pełnych klęsk, upokorzeń, przeciw­ności losu – Naród i Kościół Polski – spontanicznie, jakby in­stynktownie dostrzegł w wyborze Kardynała Karola Wojtyły na Papieża – znak od Boga i jutrzenkę nadziei. I nie zawiedliśmy się. Wnet miało się okazać, że świat i Kościół w Osobie Jana Pawła II otrzymał od Boga dar wspaniały: niezawodnego prze­wodnika nowych dróg, nauczyciela prawdy trudnej lecz jedynej, przyjaciela każdego człowieka, cieszącego się zaufaniem i sza­cunkiem nawet tych, którzy są daleko od wiary, opiekuna i orę­downika najsłabszych, pokrzywdzonych i poniżonych, troskli­wego Pasterza i najlepszego Ojca. W ciągu tych lat Jan Paweł II stał się najbardziej popularnym człowiekiem naszych czasów, a Jego wszechstronna działalność apostolska – dzisiaj możemy to powiedzieć bez cienia przesady – stawia Go w rzędzie naj­większych Pasterzy Kościoła Powszechnego. Drodzy Bracia i Siostry!

I oto wkrótce – we wtorek 4 czerwca, na moje zaproszenie, Ojciec Święty zawita do nas, do Łomży. Wielki to zaszczyt dla naszej Diecezji, dla mnie – Waszego biskupa, dla moich współ­pracowników, kapłanów i wiernych. Program pobytu Ojca Świętego przedstawia się następująco:

  1. Po przybyciu do Łomży, we wtorek 4 czerwca, o godzi­nie 17.30 na placu przy kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, Ojciec Święty odprawi uroczystą Mszę Św. dla wszystkich diecezjan, z udziałem zaproszonych przedstawicieli rolników z ca­łego Kraju.Na zakończenie Ojciec Święty dokona koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Łomżyńskiej zwanej Katedralną.
  2. Nazajutrz, w środę 5 czerwca, o godzinie 8.00, w przejściu z Domu Biskupiego do Katedry, Ojciec Święty pobłogosławi Dom Księży Emerytów w budowie, po czym w Katedrze spotka się na Liturgii Słowa Bożego ze wspólnotą litewską oraz biskupami, duchowieństwem i wiernymi, którzy będą mogli przybyć z Litwy.
  3. O godzinie 9.00 Ojciec Święty uda się do Seminarium Duchownego, gdzie spotka się z duchowieństwem i alumnami Seminarium oraz poświęci nowe gmachy seminaryjne i kaplicę.
  4. O godzinie 10.00 Ojciec Święty opuści Łomżę, udając się do Białegostoku.

Umiłowani Diecezjanie!

Wprawdzie Ojciec Święty zatrzyma się w Łomży, ale przybywa do całej Diecezji. Do wszystkich wspólnot parafialnych i zakonnych. Do mieszkańców poszczególnych regionów diecezji: Podlasia, Mazowsza i Kurpiowszczyzny, Ziemi Łomżyńskiej, Augustowskiej, Suwalskiej i Sejneńskiej. Przybywa do każdej rodziny, do każdego z nas. Do sprawujących władzę, pełniących odpowiedzialne funkcje państwowe i społeczne. Do każdego, kto się szczyci imieniem chrześcijańskim, do wszystkich ludzi dobrej woli żyjących na tej ziemi. Ojciec Święty pragnie spotkać się z nami wszystkimi i z każdym z nas z osobna. Jest to zgodne z Jego duchem, Jego stylem, Jego wyczuciem człowieka, Jego niezwykłym czarem i urokiem. Podziwiany w świecie za fascynujący wpływ na wielotysięczne masy – nigdy nic zatraca kontaktu z każdym uczestnikiem zgromadzenia, jakby zwracał się szczególnie do tego, kto stoi najdalej… Dobry Pasterz – zatroskany o tę jedną owieczkę – żeby ją wyszukać, dostrzec i na powrót przyprowadzić.

To trzeba wiedzieć i o tym pamiętać – gdy z odległych zakątków Diecezji będziecie wyruszać do Łomży – na spotkanie z Papieżem.

Do Ciebie przybywa – Siostro i Bracie – nad Tobą i Twoją rodziną, nad twymi dziećmi i twoim domem – wyciągnie Oj­ciec Święty błogosławiące ręce. Jako społeczność wierzących w Chrystusa i ochrzczonych w imię Trójcy Przenajświętszej — tworzymy Kościół. Ale Kościół to nie jakaś bezkształtna, bezosobowa masa. Składa się on z żywych członków, jest piękny i godny podziwu z łaski Ducha Świętego – także życiem i za­sługą każdego chrześcijanina od najmłodszych do najstarszych. Gdy zapraszałem Ojca Świętego do Łomży – l właśnie miałem na myśli: niech każdy z Was czuje się zapraszającym i niech każdy z Was cieszy się, iż w swej wielkoduszności Ojciec Święty zaproszenie przyjął i do ciebie przybywa.

Zapraszając Gościa – trzeba wyjść na Jego spotkanie, powitać Go, przyjąć i z Nim przebywać. Drodzy Diecezjanie!

A zatem: kto tylko może – niech przybędzie do Łomży. Takie wydarzenie w naszym życiu pewnie nigdy się nie powtórzy. Tutaj, na tej ziemi, uświęconej krwią naszych bohaterów, męczenników sprawy ojczystej, na tej ziemi uprawianej i ubo­gacanej trudem pokoleń, którzy siłę czerpali z wiary w Boga i miłości do Matki Najświętszej – tutaj ma się dokonać wielka rzecz: dotkną tej ziemi – naszej ukochanej – stopy Ojca Świętego, gdy – przyjdzie w Imię Pańskie! My zaś wszyscy: zjednoczeni w radości Ducha Świętego damy świadectwo, że jako dzieci

Kościoła pragniemy „rozpoznawać znaki czasu i ofiarnie oddać się służbie Ewangelii”. Pod przewodnictwem Ojca Świętego prosić będziemy Boga, aby uczynił nas „otwartymi i pełnymi gotowości wobec braci, których spotkamy na naszej drodze, abyśmy mogli dzielić ich bóle i strapienia, radości i nadzieje, oraz postępować razem na drodze zbawienia”. (V Módl. Euch.). Wyznając wiarę w Kościół: jeden święty, powszechny i apos­tolski – wyznamy zarazem wiarę w Piotra naszych czasów: „Ty jesteś’ Piotrem – Opoką, na której Chrystus zbudował swój Koś­ciół. Moce piekielne go nie zwyciężą!” W skupieniu wsłuchani w Jego słowo, przyjmiemy naukę, zachętę i umocnienie.

Pragnę dodać jeszcze, że szczególne miejsce w naszych łomżyńskich uroczystościach – przeznaczone zostało rolnikom. Właśnie w Łomży, w ten wtorkowy wieczór 4 czerwca – Ojciec Święty pragnie objąć modlitwą polską wieś, trudne i skom­plikowane sprawy naszych rolników. Na tę Mszę św. zaproszeni są przedstawiciele rolników z całego kraju.

Nadto, w nawiązaniu do przedstawionego Wam programu Pasterskiej Wizyty Ojca Świętego, chciałbym podkreślić ważne spotkanie ze wspólnotą litewską, które będzie miało miejsce w środę rano – 5 czerwca w Katedrze.

Będąc tak blisko Litwy w Diecezji graniczącej z Litwą, której cząstkę stanowi wspólnota litewska suwalsko-sejneńska, Ojciec Święty pragnie dać wyraz swojej pamięci i miłości do całego Narodu Litewskiego. Umiłowani Bracia i Siostry!

Jako Wasz Biskup zapraszam Was serdecznie do pełnego udziału we Mszy św. którą odprawi Ojciec Święty. Ofiarujmy Komunię św. za Ojca Świętego.

Łomża – zarówno władze wojewódzkie i miejskie, służby specjalistyczne, w tym służba zdrowia, jak i całe społeczeństwo miasta przygotowuje się na przyjęcie pielgrzymów. Wasi Duszpasterze przekażą Wam dokładne informacje i wskazania. Przestrzegajcie pilnie zaleceń porządkowych i organizacyjnych, aby cała uroczystość przebiegła w spokoju i z godnością, w du­chu modlitewnym. Przecież wiadomo, że przez wszystkie lata pontyfikatu Jana Pawła II otaczaliśmy Osobę Ojca Świętego i Je­go misję modlitewną pamięcią.

Tym bardziej teraz, gdy przybywa do nas, okażmy Mu nasze uczucia radości i wdzięczności. W tych dniach módlmy się żarli­wie, aby Bóg Opatrznością swoją czuwał nad Ojcem Świętym, darzył Go zdrowiem i szczęśliwie przywiódł do nas, którzy czekamy.

Łomża, dnia 29 kwietnia 1991 roku
Wasz Biskup + Juliusz Paetz

LIST PASTERSKI DO LITWINÓW DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

UMIŁOWANI W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE BRACIA I SIOSTRY LITWINI!

Jako wasz Biskup z wielką radością powiadamiam Was, że w odpowiedzi na moje zaproszenie Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie IV pielgrzymki do Ojczyzny, nawiedzi naszą Diecezję i pragnie gorąco spotkać się z Wami, całą społecznością litewską oraz wszystkimi Waszymi Braćmi i Siostrami, gdziekolwiek żyją: na Litwie i w innych krajach. Jak wiecie – niedawno został ogłoszony oficjalny program pobytu Ojca Świętego w Polsce. Przewiduje on przybycie Ojca Świętego do Łomży we wtorek 4 czerwca bieżącego roku o godzinie 17.30 na spotkanie z całą wspólnotą diecezjalną, dla której odprawi uroczystą Mszę Św., wygłosi homilię i ukoronuje obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej.

UKOCHANI LITWINI!

Jesteście cząstką tej diecezjalnej wspólnoty, Kościoła Łom­żyńskiego – na Suwalszczyźnie i na ziemi Sejneńskiej. Kieruję więc do Was najserdeczniejsze zaproszenie do Łomży na to wielkie święto całej Diecezji, do pełnego udziału we Mszy Św., także przez włączenie się w modlitwę powszechną i procesję z darami ofiarnymi. Następnego zaś dnia – w środę 5 czerwca -rano o godzinie 8.00 w Katedrze łomżyńskiej na Liturgii Słowa Bożego Ojciec Święty spotka się z Wami i wszystkimi Waszymi Braćmi i Siostrami Litwinami, którzy przybędą na nasze uroczystości. Cieszę się wraz z Wami z tego niezwykłego wyróżnienia, jakie spotyka społeczność litewską ze strony Namiestnika Chrystusowego. Jest to wyraz szczególnej miłości Ojca Świętego do Was i do całej Litwy, która jest Mu tak bliska i obecna w Jego myślach, modlitwach w Jego sercu. Właśnie tutaj, w Katedrze łomżyńskiej Diecezji, graniczącej z Litwą, Ojciec Święty pragnie okazać jak bardzo jest Mu bliska Litwa i wszystkie jej sprawy.

Przy tej okazji pragnę powiadomić, Was, iż pod koniec grudnia ubiegłego roku byłem na Litwie, aby zaprosić Arcybiskupów i Biskupów litewskich, a za ich pośrednictwem Kapłanów i Wiernych, do udziału w tym szczególnym i historycznym spotkaniu Litwinów z Ojcem Świętym. Zostałem także przyjęty przez Osoby piastujące najwyższe Urzędy w Republice Litewskiej, które również przyjęły moje zaproszenie, wyrażając pragnienie przybycia do Łomży na spotkanie z Papieżem.

Módlmy się wszyscy o to, aby Bóg prostował ścieżki i wygładzał drogi wszystkim, którzy w te wielkie dni pragną przybyć do Łomży z bliska i daleka, nawet z odległych krajów świata, do Ołtarza, przy którym Ojciec Święty sprawować będzie Przenajświętszą Eucharystię oraz do Katedry łomżyńskiej na godzinę modlitwy, pieśni i nadziei.

W oczekiwaniu na spełnienie się tej nadziei, wielkiej i niepowtarzalnej, jedynej w życiu, łączę się z Wami w modlitwie w Sejnach, w Ostrej Bramie i Trokach, w Mariampolu i w Ka­tedrze wileńskiej u grobu św. Kazimierza, Patrona Litwy.

Z serca Wam błogosławię

Wasz Biskup
+ Juliusz Paetz

Łomża, w Uroczystość Świętego Kazimierza
dnia 4 marca 1991 roku

„Bogu dziękujcie – ducha nie gaście” (Tes 5, 18. 49)

„Bogu dziękujemy za wszystko, za bezgraniczną Jego miłość
obdarzając nas tym czegośmy się nawet nie spodziewali”
Bp Juliusz Paetz

Opracował Henryk Sierzputowski na podstawie Albumu:

4 – 5 czerwca 1991 Ojciec Święty Jan Paweł II  w Łomży

Redaktor albumu:
ks. Czesław Oleksy

Współpracownicy:
ks. Jan Sołowianiuk
Anna Rodziewicz
Janusz Sasak

Fotografie:
„L’Osservatore Romano”
(Arturo Mari)

Wydawnictwo Łomżyńskiej
Kurii Diecezjalnej

Łomża 1994

5132 Ogólnie 1 Dziś
  
 

1 Komentarz

  1. maciek
    4 czerwca 2011  22:04 przez maciek Odpowiedz

    4 czerwca 2011 roku mija 20 rocznica pobytu Łomży Ojca Świętego Jana Pawła II. Dlatego też na podstawie Albumu OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W ŁOMŻY wydanego prze Kurię diecezjalną w Łomży chciałem przybliżyć to spotkanie. Będzie tego kilka części.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Łomża i Mały Kapral

Łomża i Mały Kapral Taki przydomek dla Napoleona I Bonaparte nadali żołnierze francuscy, ponieważ ich wódz miał tylko 157 cm wzrostu. Urodził się 15 sierpnia 1769 roku na Korsyce.[...]