Historia

Fundacja pamiątkowej Tablicy poświęconej pamięci Legionów Polskich ma na celu honorowe upamiętnienie czasu stacjonowania i internowania w Łomży legionistów Marszałka Piłsudskiego

„Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los.
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.”

W październiku 1916r do Łomży pod rządami Niemców, przybył i stacjonował w tutejszych koszarach I Pułk Piechoty Legionów Polskich pod dowództwem Edwarda Rydza – Śmigłego, a następnie IV pułk pod dowództwem płk. B. Roji. Łomża była też miejscem lokalizacji komendy I Brygady Legionów pod dowództwem płk. M. Żegoty-Januszajtisa. Od grudnia roku 1917 do wiosny 1918r, po odmowie złożenia przysięgi na wierność będącej pod niemieckim wpływem Radzie Stanu Królestwa Polskiego, około 1700 legionistów zostaje internowanych w łomżyńskich koszarach, stając się następnie podstawową kadrą wojska polskiego w niepodległej Polsce. Wielu z nich, w tym również liczni Synowie Ziemi Łomżyńskiej, oddało potem życie w krwawych zmaganiach o niepodległość i utrwalenie bytu naszej ojczyzny.

Honor tej daninie krwi i życia oddał osobiście w Łomży 23. sierpnia 1920r w czasie walk w wojnie polsko-bolszewickiej, sam wielki Marszałek Piłsudski.