Komitet Fundacyjny

Skład organizacyjny Społeczny Komitetu Fundacyjnego Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego:

Patron Honorowy:

JE ks. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski

Skład organizacyjny Komitetu:

1. Lech Marek Szabłowski  – Przewodniczący

2. Czesław Rybicki  – Z-ca  Przewodniczącego

3. Sławomir Zgrzywa  – członek

4. Ludwik Zalewski   – członek

5. Jerzy Wnorowski   – członek

6. Wojciech Winko  – Sekretarz

7. Andrzej Wszeborowski  – członek

8. Henryk Łupiński  – członek

9. Wawrzyniec Kłosiński – członek

10. Henryk Sierzputowski  – członek

11. Maria Konopka    – członek