Nasi partnerzy

Społeczny Komitet Fundacyjny Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego, wyraża serdeczne podziękowania za wsparcie duchowe i Patronat nad upamiętnieniem Czynu Legionowego dla JE ks. Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego

oraz za wsparcie organizacyjne i materialne urzędów i organizacji:

1/  Prezydenta miasta Łomża,

2/  Starosty Łomżyńskiego,

3/  Burmistrzów i Wójtów miast i gmin powiatu łomżyńskiego,

4/  Łomżyńskiego Bractwa Historycznego,

5/  Stowarzyszenia Pamięci Walczących z Komunizmem i Faszyzmem „Zapora”,

6/  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – o/Łomża,

7/  Klubu Fort,

8/  Związku Piłsudczyków w W-wie,

9/  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej,

10/  Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów,

11/  Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego – Okręg Łomża
12/  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Oddział w Łomży.