Perły architektury…

Zarząd Województwa Podlaskiego jakiś czas temu ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

Dzięki współpracy oraz podpisaniu umowy Serwisu z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemia Łomżyńska z sierpniem 2011 rozpoczynamy publikację czteromiesięcznego cyklu tematycznego:

„Perły architektury okresu gubernialnego

i międzywojennego miasta Łomży oraz ich architekci”

Sierpień 2011 – Szpital św. Ducha (1878 r.) i Poczta Polska (1843 r. – 1844 r.)

Wrzesień 2011 – Sąd Okręgowy (1907 r. – 1909 r.) i Bank Polski (1910 r. – 1912 r.)

Październik 2011 – Budynek Gimnazjum na ul. Bernatowicza (1914 r.) oraz Gimnazjum na Placu Kościuszki (1898 r. – 1900 r.)

Listopad 2011 – Hala Targowa na Starym Rynku (1928 r.) oraz Hala Biskupia na Placu Zambrowskim (początek 20-lecia XX wieku)

Artykuły opracowuje zespół redakcyjny Serwisu Historycznego Ziemi Łomżyńskiej w oparciu o informacje Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży, książkowe publikacje historyczne, opracowania zamieszczone w różnych periodykach, wspomnienia dawnych mieszkańców Łomży itp. Całość jest ilustrowana zarówno fotografiami archiwalnymi, jak też aktualnie przygotowanymi przez Serwis.

Zdajemy sobie sprawę, że mimo naszych starań i wyszukiwanie możliwie największej ilości źródeł, nasze opracowania z pewnością nie wyczerpią omawianych tematów. Wiemy z doświadczenia, że Czytelnicy niejednokrotnie dysponują ciekawymi, cennymi własnymi informacjami. Dlatego zwracamy się z prośbą o umieszczanie w formie komentarzy (z podaniem źródła) lub też drogą emailową wszelkich dodatkowych informacji i ewentualnych materiałów ilustracyjnych i uzupełniających nasze artykuły.

Będziemy Państwu za nie bardzo wdzięczni – Redakcja.

Zadanie sfinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Łomżyńska.

1309 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Wygrać z przeznaczeniem

Łomżyńskie Bractwo Historyczne Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" zapraszają 30 X 2015 r. o godzinie 17 "Domek Pastora" ul. Krzywe Koło w Łomży na p[...]