Piękna decyzja !!! Ppłk. Sawa Sawicki generałem ?!

Piękna decyzja !!! Ppłk. Sawa Sawicki generałem ?!

 Chciałoby się zakrzyknąć – „sursum corda” – w górę serca. Takiej jednomyślności ludzi wojska, samorządów i organizacji społecznych i kombatanckich Ziemi Łomżyńskiej pozazdrościłby każdy sejmik i sejm w kraju. Na wczorajszym spotkaniu w/w w biurze  Prezydenta m. Łomża p.Mariusza Chrzanowskiego, w sprawie wniosku o pośmiertne  mianowanie bohaterskiego dowódcy 33 pp. ppłk. Jerzego Sawa Sawickiego do stopnia gen,brygady, wszyscy zebrani poparli wniosek. Nadano też szybki bieg sprawie. Po przedstawieniu, przez ppłk. Żyłkę szefa WKU w Łomży, formalnej strony o składaniu wniosku do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wszyscy zebrani z pp. Posłem Kołakowskim , Prezydentem Chrzanowskim i v-ce Starostą pow. p. M.Dziekanowską ,Konserwatorem Woj. S. Zgrzywą, Świadkiem Historii IPN J. Wnorowskim wyrazili chęć szybkiego nadania biegu sprawie.Postanowiono też zaprosić do grona wnioskujących d-cę 18 pułku p. płk. Gałązkę , który wielokrotnie wyrażał uznanie o czynach bohaterskiego ppłk. Sawy Sawickiego. Długoletnie walki Sawy Sawickiego na frontach  wojen w latach 1916 -1920 i dziesiątki stoczonych potyczek i bitw przywiązały do niego prostego żołnierza ochotnika, mieszkańca Ziemi Łomżyńskiej. Przykładem tego jest pomnik ppłk.Sawy Sawickiego na cmentarzu łomżyńskim, którego fundatorami byli podoficerowie 33 pp. w Łomży. Sawa Sawicki to bliski współpracownik J.Piłsudskiego i uczestnik akcji pod Bezdenami . W akcji tej zdobyto, po napadzie na carski pociąg z pieniędzmi, dużą sumę w złocie. Akcją osobiści dowodził Józef Piłsudski., a brali w niej udział przyszli Premierzy RP i Prezydent (Wojciechowski). Długoletnie walki o  Niepodległą  doprowadziły Sawę Sawickiego na Pola Radzymińskie (Ossów), gdzie jako d-ca 14 brygady powstrzymał panikę żołnierzy i przeszedł  do kontrataku. W ataku na bolszewików zginął kapelan Legii Młodzieżowej ks Ignacy Skorupka !! Zebrani postanowili także zaprosić do dalszych prac społecznego komitetu samorządowców Ziemi Łomżyńskiej i organizacje wojskowych kombatantów . Włączenie do prac p. prof. Krzysztofa Sychowicza , który jest pracownikiem IPN jest oczywistością. Konieczne jest powiem poświadczenie przez IPN przebiegu służby i walki ppłk Sawy Sawickiego. Do wniosku musi być także dołączony wypis z Wojskowego Biura Historycznego o całkowitej działalności wojskowej bohaterskiego ppłk.Jerzego Sawy Sawickiego. Celem przyśpieszenia prac wysłania tych wniosków podjął się p.Poseł Lech Antoni Kołakowski. Po wyznaczeniu następnego spotkania komitetu na dzień 28.08.2020 r. godz.9.00 zebrani w podniosłym nastroju rozeszli się. Jak widać dobro łączy i doprowadza do jednomyślności. Oby szybkie, choć pośmiertne , mianowanie generalskie dla p. ppłk. Sawy Sawickiego łączyło społeczność Ziemi Łomżyńskiej i było zaczynem dobrej, zgodnej współpracy wszystkich obywateli naszego miasta i okolic !!!

Autor tekstu. Jerzy Wnorowski.

https://historialomzy.pl/zapomniany-bohater/

https://historialomzy.pl/jerzy-sawa-sawicki-90-ta-rocznica-smierci/

https://historialomzy.pl/pplk-sawa-sawicki/

Oficerowie I Brygady Legionów Polskich, członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. Od lewej siedzą por. Jerzy Sawicki ps. „Sawa”, ppor. Karol Rybasiewicz, kpt. Aleksander Łuczyński ps. „Narbut”, por. Czesław Fijałkowski ps. „Młot”-wiosna 1916

19 marca 1915 Nida. Grudzyny. Imieniny J. Piłsudskiego. Stoją od lewej w I rzędzie: M. Śniadowski, Jerzy Sawa-Sawicki, K. Sosnkowski, J. Piłsudski, W. Wieczorkiewicz, S. Skotnicki, M. Trojanowski, S. Tessaro. Legiony Polskie 1915

 

 

 

 

 

710 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Pamięć i wiedza.

Pamięć i wiedza. Sierpniowe rocznice i ich obchody przez Polaków, każą wierzyć ludziom, że mamy piękne karty historii. Musimy pamiętać o tych dniach chwały i przekazywać[...]