Pole doświadczalne w Kisielnicy.

 

Budynek Zakładu Doświadczalnego w Kisielnicy

Budynek Zakładu Doświadczalnego w Kisielnicy

W grudniu 2014 roku zamieściliśmy na naszych łamach pod linkiem https://historialomzy.pl/porucznik-machalica/   obszerny materiał  o Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Kisielnicy.  Poniżej  publikujemy artykuł zamieszczony we „Wspólnej Pracy” Nr 4-5 z 1913 roku podający  historię powstania tego Zakładu

Pole doświadczalne w Kisielnicy.
Przed trzema laty w łonie T-wa Rolniczego Łomżyńskiego powzięto szlachetną myśl założenia Pola Doświadczalnego. Projekt o tyle dojrzał, że 20 ziemian zobowiązało się rejentalnie płacić na ten cel rocznie po rb. 50, a kilku zgłosiło chęć udzielenia bezinteresownie gruntu na prowadzenie doświadczeń. Przyjęto ofertę p. Bohdana Kisielnickiego z Kisielnicy, jako najdogodniejszą Sprowadzono, wreszcie, kierownika i przystąpiono do doświadczeń. Próby 1911 roku wykazały jednak, że miejsce wybrano nie odpowiednie. Zaproszony, za radą d-ra Ignacego Kosińskiego, Sławomir Miklaszewski, po dokładnem zbadaniu, wskazał inne miejsce, w pobliżu zabudowań dworskich. Pan Kisielnicki najlepszy ten kawałek ziemi (20 morgów), mając na względzie dobro ogólne, oddal bezinteresownie na własność Pola, poczym przy pomocy zasiłku rządowego w sumie 4000 rb., i takiej że pożyczki, zaciągniętej w Kasie Przemysłowców Łomżyńskich, przystąpiono do racjonalnego założenia Pola, z postawieniem własnych zabudowań.

Tym sposobem, zawdzięczając z jednej strony szczęśliwej inicjatywie Łomżyńskiego T-wa Rolniczego, z drugiej hojnej ofierze p. Bohdana Kisielnickiego, w okolicy naszej \ powstała poważna placówka kulturalna, która nie mało przyczyni się do podniesienia miejscowego rolnictwa.

Od Redakcji. Przepraszamy szanownych czytelników za opóźnienie niniejszego zeszytu. Wydawnictwo przechodziło kryzys, pomyślnie załatwiony. Mamy nadzieję , że na przyszłość i praca redakcyjna będzie „wspólną”.

 

Podlaska Biblioteka Cyfrowa.
Wspólna praca nr 4-5, str. 49, kwiecień – maj 1913 r.

Redakcja Serwisu.

1471 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

ETYKIETY PIWNE

ETYKIETY PIWNE Birofilia lub filabirystyka czyli zbieractwo wszystkiego co się wiąże z “napojem bogów” - piwem (jak nazwali ten napój babilońscy kapłani już ok. 700 r. p.n.e.) obe[...]