Pomnik Bohdana Stefana Winiarskiego

 

Pomnik Bohdana Stefana Winiarskiego

Na tablicy napis:
Profesor Bohdan Stefan Winiarski
1884-1969
Przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze
w latach 1961 – 64
Syn Ziemi Łomżyńskiej
Ufundowano staraniem społeczeństwa Łomży w Roku Pokoju

Autor projektu: Krystyna Winiarska – Gotowska.
Pomnik odsłonięte 10 kwietnia 1987 r.

Bohdan Stefan Winiarski (ur. 27 kwietnia 1884 w Bohdanowie koło Nowogrodu w łomżyńskim, zm. 4 grudnia 1969 w Poznaniu). Był synem Stanisława (leśnika, sędziego pokoju) i Jadwigi z Mystkowskich. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Szczuczynie, do gimnazjum rosyjskiego w Łomży, które ukończył w 1903 r.
Następnie wybrał studia prawnicze.  W 1910 roku uzyskał doktorat praw na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1911-1914 był asystentem i wykładowcą w Polskiej Szkole Nauk Politycznych w Krakowie. W tym samym czasie był też profesorem na Wyższych Kursach im. A. Branieckiego. Z początkiem 1919 r. wszedł do delegacji polskiej na konferencje pokojową. Był również radcą prawnym delegacji polskiej na I sesji Zgromadzenia Ligi Narodów.
W latach 1936-1939 był dziekanem wydziału Prawno-Ekonomicznego UP.) W 1928 r. został wybrany posłem na Sejm RP z listy Związku Ludowo-Narodowego. W Sejmie zasiadał przez dwie kolejne kadencje, tj. do 1935 r. Wybuch II wojny światowej zastał go w Poznaniu. Aresztowany jako zakładnik. Po zwolnieniu wraz z rodziną został wysiedlony do tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Obawiając się ponownego aresztowania w styczniu 1940 r. wraz z synem przekroczył potajemnie granice węgierską i dostaje się do Paryża. Po klęsce Francji udał się do Wielkiej Brytanii gdzie przebywał do końca wojny. W 1941 r. gen. Władysław Sikorski mianował prof. Winiarskiego prezesem Banku Polskiego, na którym to stanowisku pozostał do początku 1946 r. W tym czasie wykładał także na polskim wydziale prawa mieszczącym się w Oxfordzie. Po zakończeniu wojny prof. Bohdan Winiarski powrócił do Polski.
W latach 1946-1967 sędzia międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, a w latach 1961-1964 jego przewodniczący. Był także profesorem na Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze.
Był sędzią dobrym i sprawiedliwym niezależnym i wiernym swojemu sumieniu i swoim poglądom. Ta postawą pozyskał dla siebie, przede wszystkim zaś dla polskiej myśli prawniczej, szacunek na całym świecie. Przez cały okres sędziostwa w trybunale międzynarodowym Bohdan Winiarski ustosunkowany był krytycznie do wszelkich prób, podejmowanych zawłaszcza na forum ONZ, by trybunał haski włączyć do rozmaitych posunięć i akcji politycznych, które nie nadawały się do rozstrzygania na drodze sądowej.

Opracował Henryk Sierzputowski na podstawie:

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=84

2716 Ogólnie 2 Dziś
  
 

2 Komentarzy

  1. Pingback : Winiarski Bohdan - Ulicznik Poznański - Lokatorzy o kamienicach w formie sztuki - PAWEŁ CIELICZKO

  2. 12 sierpnia 2021  18:29 przez Jarek Rybicki Odpowiedz

    Może ktoś pamięta w którym roku prof Winiarski był na zjeździe wychowanków szkół Łomżyńskich. 1967? Ja wtedy byłem chłopcem i zapamiętałem tylko samochód profesora na Holenderskich numerach rejestracyjnych. Wtedy to było wydarzenie zobaczyć coś takiego na ul. Bernatowicza :).

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.