Postaw na wiedzę … zagłosuj i wygraj

Postaw na wiedzę … zagłosuj i wygraj

Zagłosuj i wygraj

Zagłosuj i wygraj

Interesuje Cię, skąd pochodzi Twoje nazwisko?
Jakie wyrazy można usłyszeć tylko w naszym regionie?
Chcesz się dowiedzieć, jakie bitwy stoczono w czasie I wojny światowej na Mazowszu i Podlasiu?
A może zastanawiasz się, jak poruszać się w skomplikowanym świecie wydatków i podatków?
Jeśli na te pytania odpowiedź brzmi „TAK” – to właśnie dla Ciebie są bezpłatne wykłady i warsztaty organizowane przez Centrum Popularyzacji Wiedzy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.
Zespół redakcyjny CPW zaprasza do głosowania na poszczególne tematy, za pośrednictwem strony internetowej Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży:

http://ltn.lomza.pl/

Głosuj i wygrywaj
Tematy które otrzymają największą liczbę głosów, będą realizowane w 2016 roku, a osoby głosujące, które na adres mailowy: wagowie@ltn.lomza.pl prześlą swoje imię i nazwisko, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród książkowych.
Zakończenie głosowania w dniu: 31 marca br do godz.24.00.

Można głosować w następujących dziedzinach
Blok kulturowego i językowego dziedzictwa regionalnego:
http://ltn.lomza.pl/blok-kulturowego-i-jezykowego-dziedzictwa-regionalnego/
O nazwiskach prawie wszystko. Warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej – dr Małgorzata Frąckiewicz.
Nazwiska Żydów łomżyńskich z końca XVIII i z XIX wieku. Perspektywa kulturowo-językowa – dr Małgorzata Frąckiewicz.
Jak język czeski wpływał na polszczyznę? – prof. dr hab. Janusz Siatkowski, Uniwersytet Warszawski.
Regionalizmy mazowiecko-podlaskie – dr hab. prof. IS PAN Dorota K. Rembiszewska.
Cechy mowy mieszkańców Łomży – dr Małgorzata Frąckiewicz.
Gwara łomżyńska w mowie współczesnych łomżan – dr Małgorzata Frąckiewicz.
O nazwiskach szlachty mazowieckiej – dr hab. prof. IS PAN Wanda Szulowska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa.
O poprawności językowej w tekstach naukowych – warsztaty dla piszących do czasopism regionalnych – dr hab. prof. IS PAN Dorota K. Rembiszewska.
Grzeczność i poprawność językowa w korespondencji elektronicznej. Warsztaty dla uczniów – dr Konrad Szamryk.
Łomża w prasie i w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich – prezentacja multimedialna – dr Małgorzata Frąckiewicz.
O zwyczajach świątecznych na ziemi łomżyńskiej w kontekście leksyki regionalnej – dr Dorota Cybulska.

Blok historyczny:
http://ltn.lomza.pl/blok-historyczny/
Polska Organizacja Wojskowa w powiecie szczuczyńskim. Promieniowanie jej działalności na sąsiednie powiaty i związki z komendą okręgu w Łomży – dr Tomasz Dudziński.
Działalność niepodległościowa w regionie łomżyńskim w latach 1914–1918 – dr hab. prof. UwB Adam Dobroński.
Księża – ofiary II wojny światowej – dr hab. prof. UWM Wojciech Guzewicz.
Legiony Polskie 1914–1918. Epizody łomżyńskie w działalności LP – dr hab. prof. UKSW Jan Wysocki.
Polska Organizacja Wojskowa w obwodzie augustowskim. Związki z Komendą Okręgu w Łomży i Komendą Naczelną w Warszawie – mgr Jarosław Szlaszyński.
Polska Organizacja Wojskowa w okręgu łomżyńskim (1915–1918) lub Skauci i harcerze w okręgu łomżyńskim (1911–1918) – mgr Czesław Rybicki.
Zapomniani chrześcijanie – grekokatolicy na Podlasiu – ks. dr hab. Józef Łupiński prof. UKSW.
Jak onegdaj kształcono kleryków – seminarium w Tykocinie (1771–1863) – ks. dr hab. Józef Łupiński prof. UKSW.

Blok genealogiczny
http://ltn.lomza.pl/blok-genealogiczny/
Skąd nasz ród… Genealogie rodzin z Łomży – Kłys, Kalinowski, Makowski, Winko.
Jak prowadzić badania genealogiczne: warsztaty – ks. dr hab. Józef Łupiński prof. UKSW.
Co ciekawego można znaleźć w Zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku? – ks. dr hab. Józef Łupiński prof. UKSW.
Z jakich akt najczęściej korzystają interesanci w Archiwum Państwowym w Łomży? – ks. dr hab. Józef Łupiński prof. UKSW.
Jakie najstarsze dokumenty historyczne zachowały się w Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie? – ks. dr hab. Józef Łupiński prof. UKS

Blok ekonomiczny:
http://ltn.lomza.pl/blok-ekonomiczny/
Bądź przedsiębiorczy. O rozbudzaniu postaw i zachowań przedsiębiorczych w biznesie.
Instytucje i usługi finansowe (system bankowy: bank komercyjny i jego funkcje, umowa bankowa, podstawowe produkty bankowe: kredyty, rachunki, depozyty, ich zalety i wady, bezpieczeństwo systemu banków bankowych (karty płatnicze, rachunki internetowe).
Jak gospodarować budżetem domowym? (planowanie budżetu domowego, cele zarządzania budżetem domowym, racjonalność wydatkowania i oszczędzania, prawa k
Czynniki warunkujące sprawne kierowanie zespołem pracowniczym.
Gospodarka zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Techniki dostosowawcze przedsiębiorstwo dla całkowitego zaspokojenia potrzeb klienta i osiągania zysku.
System kontroli i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie.
Tendencje na współczesnym rynku pracy.

/oprac. kow/

1874 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.