Powstanie Listopadowe. Wybuch i jego przyczyny

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. wybuchło Powstanie Listopadowe

 

Był to jeden ze zrywów narodościowych jak zwykle zakończony klęską. Powody tej klęski to słabe uzbrojenie i niedostatki uzbrojenia, brak wyszkolenia wojskowego, przewaga militarna Rosji
 nieudolność, niezdecydowanie i brak wiary w zwycięstwo wodzów naczelnych, obojętność rządów państw europejskich wobec sprawy powstańczej,  brak decyzji sejmu w sprawie reform dotyczących położenia ludności wiejskiej (a więc w powstaniu nie brało udziału całe społeczeństwo)

Redakcja Serwisu.

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe – zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy, odnosząc w niej poważne, lecz przejściowe sukcesy. Rozpoczęte w listopadową noc powstanie narodowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku.

Wybuch Powstania Listopadowego poprzedziło utworzenie w 1828 roku tajnego sprzysiężenia w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, na czele którego stanął ppor. Piotr Wysocki. Powstanie organizacji było konsekwencją pogarszającej się sytuacji politycznej w Królestwie Polskim. Sprzysiężenie, liczące ok. 200 członków i mające kontakty ze środowiskiem studenckim, rozpoczęło przygotowywania do wystąpienia zbrojnego. Spiskowcy zamierzali opanować stolicę i oddać władzę w ręce polityków cieszących się zaufaniem społecznym. Dlatego też sprzysiężenie Wysockiego nie stworzyło wyraźnego programu społeczno-politycznego, ani nie przygotowało władz przyszłego powstania.

W nocy z 29 na 30 listopada spiskowcom nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń. Grupie spiskowców atakującej Belweder z Ludwikiem Nabielakiem i Sewerynem Goszczyńskim na czele nie powiodła się próba pojmania wielkiego księcia Konstantego

Więcej na temat wybuchu i przebiegu Powstania Listopadowego:

https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-wybuchu-powstania-listopadowego

W dniu 29 Listopada 2011 rok na Serwisie Historycznym Ziemi Łomżyńskiej jest wstawiony temat Powstanie Listopadowe oraz walki powstańców na Ziemi Łomżyńskiej:

https://historialomzy.pl/powstanie-listopadowe-1830-r/

944 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar