Pożegnanie Przyjaciela

W pierwszą sobotę kwietnia o godz.12 rodzina, licznie zgromadzona społeczność łomżyńska oraz przyjaciele z organizacji społecznych z kraju i zza granicy, pożegnali osobę znamienitego łomżyniaka i społecznika ŚP Czesława Rybickiego. Koncelebrowana przez kilku księży msza św. pogrzebowa miała miejsce w kościele Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży.

Przedwcześnie zmarły śp. Czesław Rybicki był szeroko znanym w Polsce i za granicą społecznikiem działającym w stowarzyszeniu Wspólnota Polska oraz historykiem Ziemi Łomżyńskiej, specjalizującym się zwłaszcza w historii okresu państwowości polskiej początku XX w. oraz związanej z nią myśli społeczno-kulturalnej i niepodległościowej. Zainicjował również w Łomży z gronem przyjaciół z Łomżyńskiego Bractwa Historycznego, w którym pełnił funkcje Starszego Bractwa – cieszące się liczną frekwencją gawędy historyczne – otwarte spotkania popularyzujące od 8 lat wiedzę historyczną o Ziemi Łomżyńskiej.

Odszedł wielki swoim duchem łomżyniak z Rembielina
Początek kościelnej uroczystości pożegnalnej poprzedziło wprowadzenie do kościoła sztandarów Miasta Łomży, stowarzyszenia Wspólnota Polska, Hufca „Nadnarwiańskiego” ZHP im. Adama Chętnika w Łomży oraz Rad Lokalnych Rycerzy Kolumba. Proboszcz miejsca Andrzej Popielski przedstawił następnie porządek mszy oraz wymienił związane z szacowną osobą zmarłego instytucje i organizacje społeczne: stowarzyszenie Wspólnota Polska, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, Kuratorium Oświaty w Białymstoku o/Łomża, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Muzeum Północno-Mazowieckie, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomżyńskie Bractwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Historyczne o/Łomża, WOPR, Łomżyńskie Bractwo Kurkowe oraz Rycerze Kolumba.

Pożegnalna mowa pogrzebowa wygłoszona przez proboszcza parafii katedralnej ks. Kanonika Mariana Mieczkowskiego

Podniosłą mszę św. pogrzebową koncelebrowaną przez kilku księży poprowadził ks. Henryk Piotr Błaszczyk – mitrat oraz Wikariusz Biskupi Ordynariatu Kościoła ormiańsko-katolickiego dla terytorium Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii – związany ze stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Wzruszającą mowę pogrzebową wygłosił ks. Kanonik Marian Mieczkowski proboszcz parafii katedralnej podnosząc w niej liczne przymioty i zasługi dla społeczności łomżyńskiej śp. Czesława. Podkreślił, że wyrósł On ze środowiska sportu, ale poza rodziną i pracą zawodową ostatecznie poświęcił ON swoje życie działaniom społecznym oraz badaniu i popularyzowaniu dziejów historii naszej ziemi. Przekazał na koniec serdeczne wyrazy szacunku i wsparcia dla pozostającej w żalu i bólu rodzinie śp. Czesława.

Wspomnienie śp. Czesława
Bezpośrednio po mszy św. szerokie grono przedstawicieli obecnych na mszy organizacji społecznych i przyjaciół wspomniało Osobę swojego przyjaciela. Prezes Zarządu stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski, członek Rady Naczelnej stowarzyszenia Hanka Gałązka oraz Wicemer samorządu rejonu sołecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, podnosili niestrudzoną chęć niesienia pomocy Czesława Rybickiego dla Polaków z kresów, jak również bezwarunkowe wspieranie przez niego wszelkich realizowanych przez stowarzyszenie akcji społecznych. Ojciec Jan Bońkowski – druh „Huragan” wspomniał charakterystyczną dla śp. Czesława – Jego serdeczną dla wszystkich postawę pomocy i życzliwości, jak również wsparcie z Jego udziałem swojej pracy duszpasterskiej i pomocowej na Białorusi. Przyjaciel rodziny Sławomir Zgrzywa przytaczał z kolei liczne przykłady działań, w które zaangażowana była osoba śp. Czesława, jak również szeroki zakres prowadzonych przez niego badań i prac naukowo-historycznych, na podstawie których został otwarty pionierski w dziejach historii Łomży Jego przewód doktorski, dotyczący początków kształtowania się na Ziemi Łomżyńskiej struktur Polskiej Organizacji Wojskowej i myśli niepodległościowej. Jako ostatni wspominał osobę zmarłego prof. Adam Dobroński, który przypominając liczne prace Czesława Rybickiego z dziedziny historii organizacji społeczno-kulturalnych, przyznał mu przywilej „budzenia serc i umysłów” wyrażając jednocześnie nadzieję, że znajdą się w Łomży godni kontynuatorzy prowadzonych przez niego dzieł.

Prezes Zarządu stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski, członek Rady Naczelnej stowarzyszenia Hanka Gałązka oraz Wicemer samorządu rejonu sołecznickiego Jadwiga Sinkiewicz

Ojciec Jan Bońkowski z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży

Przyjaciel rodziny Rybickich Sławomir Zgrzywa

Przedstawiciel środowisk historycznych prof. Adam Dobroński

Rodzina oraz licznie zgromadzeni żałobnicy – przyjaciele śp. Czesława Rybickiego, odprowadzili Jego osobę w ostatniej drodze, na miejsce spoczynku w grobie rodzinnym na cmentarzu rzymsko-katolickim, przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży.

Poczet sztandarowy Miasta Łomży

Poczty sztandarowe stowarzyszenia Wspólnota Polska, Chorągwi Harcerskiej im. A. Chętnika oraz Rad Lokalnych Kolumba

ks. Henryk Piotr Błaszczyk – mitrat oraz Wikariusz Biskupi Ordynariatu Kościoła ormiańsko-katolickiego dla terytorium Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii

Pogrążona w bólu rodzina śp. Czesława

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych

Ostatnie pożegnanie

 

/red./

1365 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar