Przygotowania do III tomu książki o harcerstwie

W 2013 roku przypada 100-lecie powstania harcerstwa w Łomży. Dlatego Hufiec Nadnarwiański w Łomży planuje wydać już III tom książki „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś”. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i udokumentowanie swojego udziału w funkcjonowaniu harcerstwa w Łomży i okolicach.

Być może ktoś z czytelników Serwisu posiada informacje, artykuły, zdjęcia lub też inne materiały które wzbogaciłyby nowy tom książki?

Przy okazji Redakcja Serwisu przypomina, że na naszej stronie publikowane są kolejne rozdziały I Tomu książki o harcerstwie.

Zapraszamy do kontaktu:

Komendantka Hufca Łomża
hm. Dorota Górska 512 474 376

Biuro hufca
18-400 Łomża
ul. Polowa 11a
tel. (86) 216 41 97
biurozhplomza@vp.pl

www.zhp.4lomza.pl

2738 Ogólnie 2 Dziś
  
 

1 Komentarz

 1. Adam Sobolewski
  31 lipca 2012  13:27 przez Adam Sobolewski Odpowiedz

  Harcmistrz biskup Stanisław Łukomski
   
  W drugiej połowie wrześniu 2013 r. obchodzić będziemy uroczyście 100- lecie łomżyńskiego harcerstwa. Jest więc okazja, by przypomnieć śp. biskupa Stanisława Łukomskiego, łomżyńskiego ordynariusza w latach 1926 – 1948.
  W swoich działaniach otaczał opieką organizujące się dopiero harcerstwo polskie, o którego istnienie i niezależność organizacyjną prowadził walkę z niemieckimi władzami Regencji poznańskiej w latach 1917 i 1918. W roku 1917 z uporem przeciwstawiał się władzom pruskim, pragnącym włączyć harcerstwo do niemieckiej organizacji Jungdeutschland. Gdy w 1918 roku, po wielkim zlocie w Wierzenicy pod Poznaniem, władze pruskie rozwiązały harcerstwo, wystąpił z protestem przeciwko tej niesprawiedliwości. Pracującemu potem w konspiracji harcerstwu nadal przewodził, utrzymując zawsze najżywszą łączność z młodzieżą skautową. ( ks. Tadeusz Białous „Biskup Stanisław Łukomski (1874 – 1948) Pasterz Niezłomny”, Wydawnictwo Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, Rajgród 2010,str. 47).
  Na stronie 67 tegoż opracowania czytamy: Mimo licznych obowiązków pasterskich młody biskup znajdował czas, aby udzielać się społecznie. Pełnił między innymi funkcje … członka Zarządu Oddziału Wielkopolskiego ZHP. W roku 1923 dla uczczenia jubileuszu 10-lecia harcerstwa w Poznaniu zabiegał o wzniesienie pomnika poległych harcerzy… W podzięce za wieloletnią działalność dla harcerstwa Wielkopolskiego rozkazem Naczelnika ZHP z dnia 2 czerwca 1924 roku otrzymał odznakę „Wdzięczności”.
  W pracy magisterskiej Jolanta Borysewicz „Harcerstwo Żeńskie w Łomży w latach 1916 -1939” pisze między innymi: Jesienią 1926 roku protektorat nad łomżyńskim harcerstwem objął biskup Stanisław Łukomski. Wpisał się także na listę członków Koła Przyjaciół Harcerstwa, istniejącego od kilku lat, a zrzeszających ludzi, którzy pragnęli finansowo bądź organizacyjnie wesprzeć młodzież. Do KPH należeli także m.in. rodzice harcerzy, przyjaciele – nauczyciele, lekarze, rzemieślnicy, pracownicy sądownictwa. Brali oni udział w urządzanych kwestach, spotkaniach, uroczystych zbiorkach.
  O harcerskiej działalności bpa Stanisława Łukomskiego w latach 1945 – 1948 wspominają wiele  harcerek i harcerzy w „Rysie monograficznym działalności Drużyny Weteranów - Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej - Kręgu Seniorów im. Leona Kaliwody, na tle skautingu światowego i polskiego. Jest taka drużyna (Łomża, listopad 2003 r.). Warto opublikować fragmenty tych wspomnień gdyż nakład tego bardzo interesującego opracowania jest wyczerpany Korzystając z okazji. Jeśli ktoś z szanownych Państwa posiada wiadomości, zdjęcia i dokumenty o działalności i zasługach biskupa Łukomskiego dla łomżyńskiego harcerstwa, proszę o kontakt z komisją Historyczną Nadnarwiańskiego Hufca ZHP w im. Adama Chętnika w Łomży.
   Sieradz, 31 lipca 2012 r.           Adam Sobolewski,przewodnik do 1962 r.,
                                                   rozkaz Komendy Chorągwi   Białostockiej L3/58,
                                                                         z 15.04.1858 r.

Pozostaw odpowiedź Adam Sobolewski Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar