Regulamin wpisów

Regulamin wpisów kategorii: Luminarze Ziemi Łomżyńskiej

1. W kategorii można zgłaszać związanych z Łomżą i historyczną Ziemią Łomżyńską miejscem urodzenia lub swoją działanością: przedstawicieli władzy książęcej, królewskiej lub duchowej oraz osoby wybitnie zasłużone dla łomżyńskiej społeczności w dziedzinie działalności patriotyczno – niepodległościowej, społecznej, kulturalnej bądź naukowej.

2. Zgłoszenie można składać wyłącznie w formie mailowej na adres: sierzputowski@op.pl

3. Propozycja wpisu powinna zawierać:

– dokładne dane osobowe,

– proponowaną treść biogramu i załącznik graficzny, ilustrujący zgłaszaną sylwetkę,

– uzasadnienie zgłoszenia,

– oświadczenie o stanie praw autorskich co do treści biogramu i załącznika graficznego,

– przytoczenie przynajmniej jednego uznanego w badaniach historycznych źródła potwierdzającego dane zawarte w biogramie, bądź przedstawienie skanu lub odpisu innych dokumentów źródłowych – potwierdzających dane zawarte w zgłoszeniu.

4. Zgłaszający propozycję wpisu, zobowiązany jest do prezentacji w mailu swojego imienia i nazwiska.

5. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości możliwość dokonania skrótu redakcyjnego w treści zgłoszonego biogramu, jak również mozliwości wyboru innego załącznika graficznego ilustrującego zgłaszaną sylwetkę.

6. Zgłaszający, którego propozycja zostanie przyjęta do wpisu w poszczególnej kategorii, dostanie mailowe potwierdzenie dokonania wpisu przez redaktora prowadzącego.

7. Redakcja serwisu www.historialomzy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Redakcja serwisu www.historialomzy.pl