Rękopisy Profesora Piotra Bańkowskiego 5.

Rękopisy Profesora Piotra Bańkowskiego

Z bogatej spuścizny naukowej Profesora wybraliśmy trzy rękopisy dokumentów, które bezpośrednio związane są z dziejami Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Idea powołania w Łomży ośrodka naukowego była żywo dyskutowana wśród członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Profesor gorąco wspierał entuzjastów powołania ośrodka naukowego, nie tylko intelektualnie, zgłaszając propozycje rozwiązań statutowych i organizacyjnych w celu – jak podkreślał – „zorganizowania w naszym mieście własnego ogniska naukowego, które by się stało pomocniczym warsztatem twórczej pracy naukowej dla łomżyńskich kół intelektualnych, a jednocześnie podniosło pozycję i rolę kulturalną prastarej stolicy naszej Ziemi w życiu umysłowym naszego kraju”, lecz także przekazując później na ten cel znaczny, o bezcennej wartości księgozbiór, zabytkowe meble i obrazy, by zapewnić towarzystwu naukowemu „trwały żywot, rozwój i powodzenie”.
Zgodnie z intencją i życzeniem Profesora przekazane towarzystwu przedmioty i księgozbiór zostały wyeksponowane w jednej sali i nadano jej imię Janiny i Piotra Bańkowskich. Sala znajduje się w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, na ul. Sadowej 12.
Niżej publikujemy przygotowany przez Profesora Piotra Bańkowskiego w marcu 1965 r. projekt odezwy „Do społeczeństwa naszej Ziemi Łomżyńskiej”, w której apeluje o poparcie idei powołania ośrodka naukowego, następnie regulamin Pracowni (Stacji) Naukowej TPZŁ oraz pełny tekst „Zapisu” z 15 marca 1965 r. na rzecz Muszego Towarzystwa. Zapis potwierdzony został 17 maja 1973 r. w testamencie złożonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, Al. Gen. Świerczewskiego nr 58, repertorium A/X-2903/73, przed Stanisławem Bójnowskim, pełniącym obowiązki notariusza. Testament został otwarty i ogłoszony w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie w dniu 10 kwietnia 1976 r.

Rękopis 1

Rękopis 2

Rękopis 3

Rękopis 4

Rękopis 5

Rękopis 6

Rękopis 7

Rękopis 8

Rękopis 9

Redakcja Serwisu.

1229 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Wróg ludu.

Wspomnienia „wroga ludu” Po dwóch latach nieobecności w Łomży w końcu czerwca 1948 r. wracałem do w miasta mojego wojennego dzieciństwa. Wracałem niejako z musu. Ukończyłem w Wars[...]