Rozwój skautingu na Ziemi Łomżyńskiej. Część 17.

Od  redakcji:
Nieodżałowanej pamięci Czesław Rybicki – historyk łomżyński, w swojej bardzo  starannie  udokumentowanej pracy pt. ”Rozwój skautingu na Ziemi Łomżyńskiej” przedstawia jako pierwszy w tak całościowy sposób, wydarzenia i postacie związane z powstaniem oraz rozwojem w Łomży i najbliższych okolicach w latach 1913-1920 polskiej idei skautingu, a następnie harcerstwa. W szczególności omówiona jest w niej geneza powstania w okresie odzyskiwania niepodległości pierwszych męskich i żeńskich drużyn harcerskich, specyfika  ich działania, jak również udział łomżyńskich harcerzy w rozwoju i codziennym funkcjonowaniu struktur Polskiej Organizacji Wojskowej. Autor w swoim przełomowym dla łomżyńskiej myśli niepodległościowej opracowaniu, przywraca również pamięć o udziale harcerzy w walkach w obronie Łomży 1920 roku oraz w walkach o kształtowanie granic Polski. Przedruk pracy na portalu historialomzy.pl dokonany jest za zgodą rodziny śp. Czesława Rybickiego.

Indeks nazwisk
Alfonasowicz Michał, 2
Amicis Edmund, 202
Anczyc Władysław Ludwik, 202
Andruszkiewicz, 91
Antosiewicz Jadwiga, 129
Antosiewicz K., 115
Arnold Thomas Robert, 8
Askenazy Szymon, 204
Baden-Powell Robert, 1, 2
Bagiński Henryk, 2
Bagiński Stanisław, 26
Bańkowski, 29
Baranowski Antoni Longin Mirza, 124, 126
Batory Stefan, 201
Bebłowski M., 87
Beseler von Hans Hartwig, 102, 103
Białostocka Masza, 133
Bieda Stanisław, 2
Bielicki Edward, 200
Bielicki Roman, 121
Blacharski, 91
Blumowicz, 133
Błażejewski Wacław, 4, 13
Bojanowska, 29
Bolechowska, 76
Bone Daniel, 8
Borsztejn Benjamin, 134
Boryszewski, 121
Bossowski Witold, 47, 49
Bratke Kazimierz, 199
Brodziński Kazimierz, 203
Bronowicz Czesław, 200
Bruszewska Anna, 84
Bruszewski Wacław, 46, 48
Bruszewski Zdzisław, 200
Buchhandler Rywka, 133
Budionny Siemion, 121, 170
Bugajski Stanisław, 90, 96
Bukowiecka H., 201
Bukowski Jan, 167
Burzyński Kazimierz, 130, 137, 138, 198
Butler, 121
Cabert Janina, 44, 88, 124, 125, 126, 150
Charubin Jan, 24, 25, 46, 48, 49, 111, 200
Chełchowska Sewerka, 23
Chełminiak Władysław, 155
Chętnik Adam, 4, 5, 24
Chętnik Roman, 24
Chmielewski K., 17
Chmielowski B., 204
Chodkiewicz Karol, 148
Chojnowska Stanisława, 125
Cholewińska, 88
Chrobry Bolesław, 201
Chrystowski Aleksander, 167
Chrzanowski B., 202
Chrzanowski I., 202
Ciborowski, 129
Ciechanowicz, 133
Ciechanowska, 133
Ciecierski, 88
Ciepliński, 129
Cieśluk Henryk, 164, 165
Cirman Sara, 133
Cirman Szafra, 133
Czapski, 27
Czarnecki Mieczysław, 124, 164, 165, 166
Czarniecki Stefan, 50, 202
Czartoryski Jan, 6
Czartoryski Roman, 6
Czartoryski Witold, 6
Czeczerdo Stefania, 61
Czerniawski Emil Jerzy, 99
Cziszluk Mosze, 133
Danielewski Michał, 139, 162
Dąbrowski, 11, 111, 120, 143, 198, 200, 201
Dąbrowski Erwin, 11, 32, 46, 48, 109, 111, 113, 119, 143, 163, 164, 165, 169, 200
Dąbrowski Hieronim, 119
Dąbrowski Jan Henryk, 87
Dąbrowski Mieczysław, 117
Dąbrowski Stanisław, 34, 200
Dąbrowski Walery, 32, 34, 36, 71, 72, 198
Dębowska Zofia, 71, 91, 125, 126
Dębowski Stanisław, 12, 13, 17, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 70, 72, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 101, 103, 108, 110, 112, 117, 131, 132, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 159, 161, 162, 163, 168, 180, 192
Dickman, 148
Dobkowski, 29
Dobroński Adam, 33, 39, 53, 117
Drahonowska Olga, 3
Drewnowski Karol, 38, 39
Drozdowski Marian Marek, 4
Drzewiecki K., 202
Dudziński Józef, 162
Dudziński Tomasz, 25
Dygasiński Adolf, 204
Dziekoński T., 50
Dziewanowska Stanisława, 23
Dzwonkowski, 88
Enzel Ryszard, 190, 191
Epiktet, 8
Epsztejn Hirsz, 115
Falkowska Jadwiga, 2
Florczyk Antoni, 48, 119
Florczyk Franciszek, 167
Frenkel, 133
Fulmyk Michał, 168, 169
Fusek Witold, 4
Galiński Izydor, 160
Gardocki Eugeniusz, 47, 49
Gardocki Leopold, 46, 48, 130, 137, 144, 163, 200
Gąsecki Janusz, 55
Gedroyć Tomasz, 46, 48
Gepnerówna Helena, 14, 23, 64
Gibes Franciszek, 167
Glinka Chaim-Icchak, 133
Glinka Wincenty, 198
Głowińska Janina, 125
Gnatowski, 27
Godebski Cyprian, 203
Goldberg, 133
Gorodyński Jerzy, 2
Górski Wojciech, 38
Grabiec, 204
Grabiński Stefan, 204
Grodecka Ewa, 4, 52, 55
Grodzki Eugeniusz, 198
Gryczewski Zygmunt, 46, 48, 200
Gryżewski Kazimierz, 6
Grzymała Zygmunt, 28
Grzymkowska Maria, 52, 108
Grzymkowska Maryla, 52, 137
Grzymkowska Zofia, 14, 15, 21, 22, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 108, 137
Grzymkowska–Kleindienstowa Józefa Wiktoria, 50, 51, 106, 137, 147, 148, 163, 164, 167, 168, 171
Grzymkowski Jan, 12, 17, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 46, 48, 49, 117, 130, 137, 144, 145, 146, 147, 162, 200
Grzymkowski Wacław, 162
Grzymkowski Zygmunt, 200
Gurwicz, 133
Hauke-Nowak Aleksander, 148, 149
Hellmann Jan, 44
Hermanowska Wanda, 125
Hoffmanowa, 201
Hołdakowski Władysław, 28
Idźkowski Jan, 39
Ilczuk Jan, 27, 28
Iwanicka Alina, 53
Iwanicka Halina, 23, 52, 53, 56, 57
Iwanicka W., 63
Iwanowski Jan, 198
Iwanowski Kazimierz, 46, 48, 200
Jahn Fredrich Ludwig, 8
Jakobi, 133
Jakubowska Wanda, 51, 124, 125
Jakubowski, 109
Jakubowski Leon, 127, 137
Jankowski Czesław, 10, 43, 44, 49, 134, 150, 162
Jankowski Henryk, 26
Jankowski Władysław, 26
Jarnuszkiewicz Halinka, 58, 137, 157, 158, 169, 191
Jarnuszkiewicz Jerzy, 46, 48, 50, 66, 67, 87, 118, 153, 156, 157, 158, 163, 169, 200
Jarnuszkiewicz Michał, 153
Jarnuszkiewicz Wacław, 150
Jarnuszkiewicz-Surawska Adela Maria, 44, 124, 125, 126, 151, 152, 156, 157, 166, 168, 169
Jarząbek Stanisław, 46, 48
Jawdyńska N., 63
Jaworowski H., 88
Jenike L., 202
Jezierski, 202
Joselewicz Berek, 133, 135
Jurkowski Walery, 47, 48
Kaczyńska Maria, 51, 56, 96, 102
Kaczyński Jan, 126
Kalinowski B., 201
Kalinowski Szczepan, 199
Kaliwoda Leon Józef, 11, 43, 46, 47, 49, 109, 111, 117, 130, 137, 143, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 182, 187
Kamiński Julian, 200
Kapliński Bronisław, 44
Kawkowicz Jaakow, 133
Kazimierz Wielki, 201
Kęsicki Kazimierz, 38
Kęsik Władysław, 103
Kierkowski, 97
Kipling Rudyard, 203
Kleidienst Edward Eugeniusz, 24, 35, 46, 48, 50, 66, 67, 77, 137, 162, 171
Kleidienst Juliusz, 12, 17, 18, 19, 20, 48, 110, 171
Kleidienst-Klonowski Teodor, 11, 35, 43, 46, 48, 72, 84, 111, 141, 173, 175, 176, 181
Kleindienst Ludwik, 36, 137, 162, 172
Kochanowski Jan, 201, 202
Kolator, 27
Kołłątaj Hugo, 202
Konarski Stanisław, 202
Konarski Szymon, 201
Konieczny Feliks, 202
Konopnicka Maria, 7, 23, 51, 74, 97, 140, 141, 190, 191, 201, 203, 204
Kopa Andrzej, 123
Korzeniowska Irena, 51, 191
Korzeniowska J., 63
Korzeniowska Maria, 50, 51, 168
Korzon Tadeusz, 202
Kosakowski Jan, 198
Kościałkowski Zyndram Marian, 168
Kościuszko Tadeusz, 10, 12, 15, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56, 64, 65, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 96, 98, 100, 101, 107, 110, 119, 131, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 148, 151, 154, 160, 163, 164, 166,170, 173, 177, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202
Kozielewski-Mahatma Ignacy, 4
Kozłowski Józef, 198
Krajewski Mieczysław, 198
Krasicki Ignacy, 89, 202
Krasiński Zygmunt, 203
Kraszewscy, 109, 150, 151, 153, 157, 167, 169
Kraszewska Bronisława, 151, 157, 169
Kraszewska Maria, 30
Kraszewski Ignacy, 153, 202
Kraszewski Jan, 11, 114, 137, 150, 156, 160, 167, 169, 183
Krubska B., 59, 87, 88
Kruszewscy, 157
Kruszewska Anastazja, 44
Krynicki, 88
Kubrak Jan, 24
Kulągowski Tomasz, 130, 137
Kulesza Kazimierz, 198
Kuligowski Tomasz, 127, 184
Kurcyusz Stanisław, 114, 115
Kurpiewski, 121
Kurpiewski Andrzej, 109, 113
Lachowicz Jan, 115, 125
Lasocki, 74
Lendzioszek Edward, 47, 48, 199
Lewicki Adam, 102
Lewiński Meir, 134
Limanowski B., 204
Linenburg Włodzimierz, 24, 31, 33, 35, 36, 41, 47, 48, 87, 137, 162, 178, 198
Listowski Lubomir, 28
Lniski, 88
Lutosławska Hanna, 6
Lutosławski Kazimierz, 3, 5, 6, 7, 86, 109, 132
Lutosławski Wincenty, 3
Łada Aleksander, 47, 49, 199
Łada Piotr, 47, 49
Ładówna, 129
Łucejko Maria, 55
Łukasiński, 201
Malanowska Aniela, 11, 45, 48, 110
Małkowski Andrzej, 2, 3, 4, 7
Marczyk, 134
Markiewicz Cezary, 58, 164, 166
Materna, 152
Matuszewicz Kazimierz, 27
Mauersberger Jan, 6, 9, 23
Mayerowa, 124
Micewski Andrzej, 38
Mickiewicz Adam, 56, 57, 59, 60, 105, 202, 203, 204
Mieczkowski Aleksander, 198
Mierzykowski, 29
Mikołajewska Maria, 25
Mikołajewski Stanisław, 26
Mikułowska dodałem, 129
Mikułowski, 121
Milewski Józef, 26, 27
Mioduszewska-Kukiełko Lucyna, 129
Mioduszewski Piotr, 26
Mizrachem Abraham, 133
Młot–Fijałkowski Czesław, 168
Mochnacki Maurycy, 203
Modrzewski Andrzej, 202
Modzelewska Michalina, 25
Morris Kazimierz, 6
Morzycka F., 202
Moszke, 133
Munk, 133
Murawski Eugeniusz, 27
Naganowski Edmund, 2
Nagiszower Dawid, 133
Napiórkowski, 129
Naramowski Mieczysław, 103
Naruszewicz Adam, 202
Nekrasz Władysław, 127
Niemcewicz Julian Ursyn, 201
Nomberg, 133
Norwid-Neugebauer Mieczysław, 2
Nowaczyński Adolf, 89, 105
Nowosadko Gabriel, 198
Nowosadowski Bohdan, 46, 48, 200
Nowosadowski Roman, 46, 48, 198, 200
Ofenber, 133
Olechowska Z., 63
Olender Wacław, 39, 46, 48
Olewiński Piotr, 135
Olszański J., 186
Olszewski Jerzy, 46, 48, 199, 200
Opieńska–Blauth Janina, 66
Orzeszkowa Eliza, 204
Ostrowska Cecylia, 125
Papi Teresa Jadwiga, 201
Pardo Bronisław, 46, 48, 66, 87, 88
Pardo Jan, 185
Pardo Stanisław, 44, 87, 167
Pardo Zuzanna, 185
Peltynowa, 125
Penkala Franciszek, 123, 130, 137, 179, 199
Pękczyc Franciszek, 50, 67, 153
Piasecki Eugeniusz, 5, 7
Piaszczyk Franciszek, 50, 130, 198
Piaścik Franciszek, 14, 31, 39, 40, 46, 48, 67, 87, 103, 111, 158, 163, 164, 165, 167, 200
Piątek, 129
Piekarska, 126
Pieńkowskie, 129
Pigoń Stanisław, 4
Piłsudski Józef Klemens, 29, 45, 46, 47, 48, 98, 102, 103, 116, 118, 156, 160, 174, 183, 186, 189, 190, 204
Piorunek, 129
Pisarski Edward, 46, 48
Piwniczki Zygmunt Maria, 123, 124, 125
Piwowarski, 134
Plater Emilia, 10, 12, 14, 15, 23, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 65, 68, 97, 108
Plewiński Stefan, 4
Płońska Maria, 23, 87
Płóciennik Henryk, 26
Płóciennik Władysław, 25, 26, 179
Podbielski Tadeusz, 198
Pomarański-Borowicz Stefan, 6, 16, 41, 149, 179
Poniatowski Józef, 6, 29, 45, 49, 55, 65, 71, 80, 201, 204
Ponichowski, 70
Ponikowski Antoni, 9
Potocki Wacław, 202
Prokopowicz Piotr, 123, 130, 180
Prus Bolesław, 202, 204
Przecławski Stanisław, 130
Pułaski Józef, 10, 89, 105
Pusz Edward, 46, 48, 49, 50, 127, 130, 154, 163, 180, 181, 182, 183, 200
Pusz Marian, 32, 46, 48, 67, 200
Pusz Piotr, 46, 48
Pusz Wiktor, 32, 200
Radek Andrzej, 203
Radłowska Julia, 61
Radłowski Mieczysław, 47, 48, 198
Raganowicz Stanisław, 121, 124, 125
Ramatowska Jadwiga, 23, 126
Ramatowska Janina, 23
Raniecka-Bobrowska Jadwiga, 13
Rawer K., 202
Rdułtowska Maria, 57
Rdułtowska Maryla, 53
Rdułtowski Władysław, 46, 48, 67
Remfeld Franciszek, 26
Rezler Paweł, 186
Robinson Krusoe, 202
Rodkiewicz Konrad, 166, 167
Rogowski Henryk, 46, 48, 200
Rolerand R., 179
Romanowski A., 67
Romer Eugeniusz, 201, 204
Rosochacki Antoni, 200
Rosochacki Józef, 46, 48, 199
Roszkowski, 88
Rowiński Janusz, 27, 163, 167
Rudnicki Henryk, 184
Rudnicki Mateusz, 46, 48, 119, 185
Rudzińska Maryla, 23, 87
Rudzki Józef, 198
Rutkowski Antoni, 198
Rutkowski Roman, 130
Rychłowski Józef, 198
Rydzewska E., 87
Rytelewski Aleksander, 46, 48, 186
Safirsztejn Benjamin, 134
Schmidt Andrzej, 47, 48
Schmidt Tadeusz Antoni, 12, 17, 23, 32, 39, 43, 47, 48, 73, 82, 86
Sedlaczek Stanisław, 5, 8, 109, 132
Selens, 125
Selens L., 50
Selens Maria, 148
Selens Zygmunt, 46, 48, 200
Seton Ernest Thompson, 8
Siemiradzki T., 204
Sienkiewicz Henryk, 202, 204
Sieroszewski Wacław, 204
Skarga Piotr, 202
Słowacki Juliusz, 202, 203
Sobieski Jan, 201
Sobolewska Maria, 186
Sobolewski Antoni, 46, 48, 76, 77, 186, 187, 199, 200
Sobolewski Dioskor, 186
Sobolewski Henryk, 186
Sosnkowski Kazimierz, 103, 156, 160
Stachiewicz Julian, 103
Staniszkis Witold, 6
Stańska A., 63
Staszic Stanisław, 202
Stedke Chrystian, 27
Strumiłło Tadeusz, 3, 4, 10
Stypułkowska Hipolita, 51, 52, 125
Suchorzewska Felicja, 125
Suchorzewski Tadeusz, 46, 48, 200
Suszycki Tadeusz, 46, 48, 200
Szarejko Maria, 25
Szczęsna Jadwiga, 125, 126
Szczęsna Julia, 51
Szczęsny Czesław, 121
Szepietowski, 121
Szmyd Gerard, 4
Szydzińska Pelagia, 56
Szymborski Zygmunt, 198
Śledziewska H., 87
Śledziewski, 33, 49, 66, 78, 127, 162, 164, 188, 198
Śledziewski Antoni, 32, 33, 127, 130, 184, 188, 198
Śledziewski Władysław, 130, 137
Śliwiński A., 204
Śnieżyński Edmund, 56
Średnicki W., 6
Świderska Irena, 90
Świderski Władysław, 90, 120, 125, 129
Tatarkiewicz Władysław, 8
Tetmajer Kazimierz, 204
Trentowski Mieczysław, 130
Trepanowska Stefania, 61
Tretiak J., 204
Turowicz Stefan, 29
Twardowski, 121
Wajcht Leon, 121, 127
Warakomski Stanisław, 29
Wasilewski Kazimierz, 27, 28
Wawelberg H., 25, 179
Wądołowski, 115, 188
Wądołowski Julian, 47
Wądołowski Stefan, 32, 33, 44, 47, 48, 127, 130, 137
Wągrodzka Helena, 25
Wąsowska Kazimiera, 23
Węgleński Stefan, 184
Wieczorkiewicz Wacław, 188, 189
Wielgat Jan, 167
Wierzbowski Julian, 31, 39, 41, 45, 47, 48, 66, 83, 87, 105
Wiśniewski, 121
Witczak, 125
Włoczewski, 27
Wnorowska Zofia, 124, 125
Wnorowski Tadeusz, 36, 47, 49, 116, 117, 188, 189
Wocalewska Jadwiga, 131
Wocalewska Maria, 10
Wojczyński, 88
Wojnar, 201
Wojstomski Stefan Witold, 4
Worobjew – Jarnuszkiewiczowa, 50
Wyrzykowski Kazimierz, 3
Wyspiański Stefan, 204
Wyszyński Franciszek, 198
Wyszyński Stefan, 37, 38, 39, 198
Zahorski, 201
Zajkowski Stefan, 47, 48
Zaleska Irena, 59
Zaleska J., 87
Zalewska, 129
Załuska Leonard, 38
Załuska Paweł, 47, 48
Zarębianka, 126
Zawada Jan, 35, 86, 98, 136
Zawistowski Lucjan, 198
Zielińska Cecylia, 190, 191
Zieliński, 116, 189
Zuberska, 133
Zych M., 203
Zyskowska Stefania, 25
Żbikowska Maryla, 51, 52, 56, 57, 58, 61
Żbikowska-Kleindienstowa Maria, 12, 14, 16, 32, 33, 41, 50, 51, 56, 77, 87, 108, 120, 158, 175
Żbikowski Jan, 32, 46, 48, 51, 130, 137, 190, 198, 200
Żelazny Jan, 46, 48, 199, 200
Żeligowski Lucjan, 187
Żeromski Stefan, 203, 204
Żochowski, 97
Żodkowicz Dow, 134
Żyłko Antonina z Sienickich, 190
Żyłko Rena, 58, 130, 137, 190
Żyłko Władysław, 190

Materiał udostępniony z Książki autorstwa Czesława Rybickiego pt. Rozwój skautingu na Ziemi Łomżyńskiej.

907 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.