Setna rocznica urodzin Wagi

W artykule pod tym adresem  https://historialomzy.pl/jakub-ignacy-waga/  jest  to artykuł o życiu i twórczości Jakuba  Wagi. Artykuł poniżej jest napisany w setną rocznicę urodzin Jakuba Wagi. Artykuł pobrany został z Tygodnika Ilustrowanego nr 30 str. 67 z 28 lipca 1900 roku z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego.
Materiał publikowany jest w wersji oryginalnej.

Redakcja serwisu

Setna rocznica urodzin Wagi

Jakub WagaD. 25 b. m. minęło lat sto od chwili przyjścia na świat męża który na długie lata rozsławił swe imię w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Mężęm tym był Jakób Waga. urodzony we wsi dziedzicznej Wagów, Grabowie, gubernii Łomżyńskiej, d. 25 lipca 1800 r. Nauki początkowe pobierał u kks. Pijarów w Szczuczynie, a szkoły wojewódzkie i ówczesny Uniwersytet Aleksandryjski w Warszawie. Będąc jeszcze na kursach, Waga zdobył medal złoty za rozprawę „Rerum natura nunquntn magis, quam in minimis, tota.”
Po skończeniu uniwersytetu młody przyrodnik został nauczycielem szkół kks. Pijarów w Warszawie, a następnie kolejno wykładał W szkołach wojewódzkich w Radomiu i Łomży. W ostatniem mieście przebywał najdłużej i tu tez został inspektorom.
Oprócz pracy pedagogicznej, Waga z zamiłowaniem przez całe swe oddawał się studyom w dziedzinie nauk przyrodniczych. Ze szczególnem wszakże zamiłowaniem studyował botanikę, odbywając w tym celu długie podróże pieszo po gubernii Augustowskiej, Lubelskiej, Radomskiej i Płockiej. Owocom tych studyów jest znakomite i jedyne w swoim rodzaju 2-tomowe dzieło Wagi „Flora polska,” w którem szczegółowo opisał rośliny jawnokwiatowe w Królestwie Polskiem Dziełem tem Waga wsławił naukę polską za granicą. Nadto spolszczył dzieło znanego przyrodni­ka francuskiego Ludwika Figuiera „Historya ro­ślin w 2 tomach i Flammarion’a „0 Koperniku” i „0 aerolitach.”
Zmarł Waga d. 23 lutego 1872 r. w Łomży i pochowany na tamtejszym cmentarzu. Miesz­kańcy Łomży wystawili uczonemu polskiemu skromny nagrobek, który do dziś dnia istnieje.
Z okazyi setnej rocznicy urodzin Wagi uważaliśmy za właściwe przypomnieć potomności jego zasługi dla nauki rodzimej.
Ib

Nagrobek postawiony po śmierci Jakuba Wagi istnieje do dzisiaj. Początek XXI wieku

Nagrobek postawiony po śmierci Jakuba Wagi istnieje do dzisiaj. Początek XXI wieku

1448 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar